Connect with us

Przybiernów

Podwyżka uchwalona, petycja zasadna

Przybiernów. Na dzisiejszej sesji rady gminy radni ustalili wyższy wymiar wynagrodzenia wójta.

Opublikowane

w dniu

Lilia Ławicka będzie teraz zarabiać brutto miesięcznie 9850 zł.

Radni uznali też za zasadną petycję mieszkańców Rokity z dnia 10 grudnia 2020 r., w sprawie budowy oświetlonego chodnika przy drodze powiatowej między miejscowością Rokita 2, a stacją PKP w Rokicie oraz między stacją PKP w Rokicie, a miejscowością Moracz. W uzasadnieniu uchwały w tej sprawie czytamy, że budowa
oświetlonego chodnika jest inwestycją istotną mającą ogromne znaczenie dla mieszkańców i całej społeczności Gminy Przybiernów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa chodnika przy drodze powiatowej jest zadaniem powiatu, natomiast budowa oświetlenia jest zadaniem gminy. Gmina samodzielnie nie może wybudować chodnika, jednak jest gotowa partycypować w kosztach jego realizacji. Inicjatywa wykonania chodnika musi wypłynąć od Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Została przeanalizowana korespondencja między
Wójtem, a Starostą Goleniowskim oraz odpowiedzi Starosty Goleniowskiego na petycje
mieszkańców Rokity, w których Starosta Goleniowski
wskazuje, że w budżecie Powiatu na 2021
rok brak jest środków, które można by przeznaczyć na realizację zadania polegającego
na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej 1039Z, a także realizację innych zadań o które
wnioskuje Wójt.

W dniu 1 lutego 2021 r. został złożony przez Gminę Przybiernów wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów”. Przedsięwzięcie to będzie polegało na budowie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1039Z między Rokitą, a stacją PKP oraz stacją PKP, a Moraczem. Wyniki naboru zostaną ogłoszone prawdopodobnie w II kwartale 2021 r.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Przybiernów przystąpi do realizacji zadania.
W roku 2021 zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z podjętą uchwała budżetową
i na chwilę obecną nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na wykonanie
tej inwestycji.

red.

powiązane – „Wynagrodzenie wójta”

Przybiernów

Zumba ma powodzenie

Przybiernów. Dużym powodzeniem cieszą się organizowane od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury zajęcia z zumby.

Opublikowane

w dniu

Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bindas, odbywają się w każdy poniedziałek, od godz. 19.30. Póki co zainteresowanie pań, które w ten sposób chcą nie tylko potańczyć, ale zadbać o zdrowie i kondycję, nie słabnie. Wręcz przeciwnie, chętnych nie brakuje – chcą nawet większej sali.

Wszystkim uczestniczkom zajęć zumby życzymy zatem wytrwałości i dobrej zabawy podczas kolejnych treningów!

red.

powiązane – „W kwietniu zakończenie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

W kwietniu zakończenie

Przybiernów. Trwa budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Budzieszewice i Łoźnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Inwestycja ta pod nazwą „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo”, ma być zakończona do 30.04.2023r. Po tym terminie gmina przystąpi do rozliczania dofinansowania. Gmina wybierze administratora sieci, następnie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje przyłączenia nieruchomości do wodociągu i podpisali umowy z gminą będą mogli wystąpić o warunki techniczne podłączenia do wskazanego administratora. Zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami zainteresowanymi przyłączeniem do sieci, mają oni 6 miesięcy na podłączenie się.

red.

powiązane – „Zajezdnia po remoncie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zajezdnia po remoncie

Przybiernów. Zakończyły się prace przy remoncie zajezdni autobusowej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Remont polegał na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15×22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15×30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie