Connect with us

Przybiernów

Podwyżka uchwalona, petycja zasadna

Przybiernów. Na dzisiejszej sesji rady gminy radni ustalili wyższy wymiar wynagrodzenia wójta.

Opublikowane

w dniu

Lilia Ławicka będzie teraz zarabiać brutto miesięcznie 9850 zł.

Radni uznali też za zasadną petycję mieszkańców Rokity z dnia 10 grudnia 2020 r., w sprawie budowy oświetlonego chodnika przy drodze powiatowej między miejscowością Rokita 2, a stacją PKP w Rokicie oraz między stacją PKP w Rokicie, a miejscowością Moracz. W uzasadnieniu uchwały w tej sprawie czytamy, że budowa
oświetlonego chodnika jest inwestycją istotną mającą ogromne znaczenie dla mieszkańców i całej społeczności Gminy Przybiernów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa chodnika przy drodze powiatowej jest zadaniem powiatu, natomiast budowa oświetlenia jest zadaniem gminy. Gmina samodzielnie nie może wybudować chodnika, jednak jest gotowa partycypować w kosztach jego realizacji. Inicjatywa wykonania chodnika musi wypłynąć od Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Została przeanalizowana korespondencja między
Wójtem, a Starostą Goleniowskim oraz odpowiedzi Starosty Goleniowskiego na petycje
mieszkańców Rokity, w których Starosta Goleniowski
wskazuje, że w budżecie Powiatu na 2021
rok brak jest środków, które można by przeznaczyć na realizację zadania polegającego
na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej 1039Z, a także realizację innych zadań o które
wnioskuje Wójt.

W dniu 1 lutego 2021 r. został złożony przez Gminę Przybiernów wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów”. Przedsięwzięcie to będzie polegało na budowie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1039Z między Rokitą, a stacją PKP oraz stacją PKP, a Moraczem. Wyniki naboru zostaną ogłoszone prawdopodobnie w II kwartale 2021 r.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Przybiernów przystąpi do realizacji zadania.
W roku 2021 zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z podjętą uchwała budżetową
i na chwilę obecną nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na wykonanie
tej inwestycji.

red.

powiązane – „Wynagrodzenie wójta”

Przybiernów

Wójt nagrodziła

Przybiernów. W Dniu Edukacji Narodowej wójt gminy wręczyła nauczycielom nagrody za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Opublikowane

w dniu

Nagrody wójta gminy Przybiernów otrzymały:

Monika Klińska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
Jolanta Grześkowiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
Magdalena Fiłkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
Jolanta Kaczor – Flis – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
Joanna Kolczyńska – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
Kamila Woźniak – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie

red.

powiązane – „Gdzie polecimy z Goleniowa w roku 2028?”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

150 tys zł dla Przybiernowa

Przybiernów. W konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina”, gmina Przybiernów otrzyma kwotę 150.210 zł.

Opublikowane

w dniu

Środki uzyskane w ramach programu można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie JST w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Symboliczny czek wójt gminy otrzymała w dniu 8.10.2021 w Stargardzie z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego – Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Leszka Dobrzyńskiego – Posła na Sejm RP oraz Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopom.

red.

powiazane – „Obwodnica w roku 2027”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Laureaci AGROLIGI 2021

Przybiernów. Laureatami AGROLIGI 2021 w kategorii ROLNIK, zostali Julia i Mirosław Szychulscy z Derkacza.

Opublikowane

w dniu

Prowadzą od roku 2009 gospodarstwo rolne o pow. 290 ha – chów i hodowla bydła mięsnego rasy Angus Czarny – posiadają 103 matki hodowlane. Bazuja na paszach z własnego gospodarstwa.

red.

powiązane – „Szpitale połączone od 1 stycznia 2022 r”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie