Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Przybiernów

Podwyżka uchwalona, petycja zasadna

Przybiernów. Na dzisiejszej sesji rady gminy radni ustalili wyższy wymiar wynagrodzenia wójta.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Lilia Ławicka będzie teraz zarabiać brutto miesięcznie 9850 zł.

Radni uznali też za zasadną petycję mieszkańców Rokity z dnia 10 grudnia 2020 r., w sprawie budowy oświetlonego chodnika przy drodze powiatowej między miejscowością Rokita 2, a stacją PKP w Rokicie oraz między stacją PKP w Rokicie, a miejscowością Moracz. W uzasadnieniu uchwały w tej sprawie czytamy, że budowa
oświetlonego chodnika jest inwestycją istotną mającą ogromne znaczenie dla mieszkańców i całej społeczności Gminy Przybiernów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa chodnika przy drodze powiatowej jest zadaniem powiatu, natomiast budowa oświetlenia jest zadaniem gminy. Gmina samodzielnie nie może wybudować chodnika, jednak jest gotowa partycypować w kosztach jego realizacji. Inicjatywa wykonania chodnika musi wypłynąć od Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Została przeanalizowana korespondencja między
Wójtem, a Starostą Goleniowskim oraz odpowiedzi Starosty Goleniowskiego na petycje
mieszkańców Rokity, w których Starosta Goleniowski
wskazuje, że w budżecie Powiatu na 2021
rok brak jest środków, które można by przeznaczyć na realizację zadania polegającego
na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej 1039Z, a także realizację innych zadań o które
wnioskuje Wójt.

W dniu 1 lutego 2021 r. został złożony przez Gminę Przybiernów wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów”. Przedsięwzięcie to będzie polegało na budowie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1039Z między Rokitą, a stacją PKP oraz stacją PKP, a Moraczem. Wyniki naboru zostaną ogłoszone prawdopodobnie w II kwartale 2021 r.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Przybiernów przystąpi do realizacji zadania.
W roku 2021 zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z podjętą uchwała budżetową
i na chwilę obecną nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na wykonanie
tej inwestycji.

red.

powiązane – „Wynagrodzenie wójta”

Przybiernów

800 tys zł na wodociąg

Przybiernów. Gmina otrzyma 800 tys zł na wodociąg w Łoźnicy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zakwalifikowany został wniosek na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łożnica. Wnioskowana kwota i szacowany koszt inwestycji to 1.030.000 zł, dofinansowanie jakie otrzyma gmina to 800.000 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia 2022r.

Rozstrzygnięto nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y). Gmina Przybiernów w ramach tego naboru złożyła 3 wnioski:

  • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów (przy ulicy Mieszka I w Przybiernowie oraz przy drodze powiatowej 1039Z między Rokitą, a stacją PKP oraz stacją PKP, a Moraczem).
  • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łożnica (za rzeką wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych).
  • Przebudowa dróg i placów w Gminie Przybiernów (przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Leśnej w Przybiernowie, a także placów/dróg wewnętrznych w Łoźnicy i Przybiernowie, które stanowią zajazd dla autobusów, w tym zajazd przy szkole podstawowej).

Red.

powiązane – „22% zaszczepionych

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

22% zaszczepionych

Przybiernów. Do 16 czerwca w gminie Przybiernów zaszczepiono 1834 osoby.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z tego 1108 osób przyjęło już 2 pełne dawki szczepionki. Przy liczbie mieszkańców gminy – 5007 osób, oznacza to 22% wyszczepialności.

red.

powiązane – „Obwodnica za 6 lat?”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Gmina z powiatem…

Przybiernów. … wybudują chodnik. W dniu 9 czerwca 2021r. Gmina Przybiernów podpisała umowę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, będzie to 100.000 zł na “Budowę chodnika na ul. Mieszka I w Przybiernowie w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budzieszewice”. Zakres zadania realizowanego przez powiat będzie obejmował roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wszystkie niezbędne koszty wynikające z realizacji zadania, ewentualne roboty dodatkowe.

Chodnik zapewnieni bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. O tę inwestycję gmina wielokrotnie wnioskowała – deklarując wspólny montaż finansowy, a w ubiegłym roku współfinansowała opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

Inwestor planuje zakończyć inwestycje do 30 listopada 2021r.

red.

powiązane – „Starostwo prawie normalnie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie