Connect with us

Maszewo

Piesio z absolutorium

Maszewo. W piątek radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Opublikowane

w dniu

Wcześniej burmistrza przedstawił radnym raport o stanie gminy za rok 2019 – przygotowany siłami urzędu gminy. Paweł Piesio podziękował głosującym: „Pragnę podziękować Radzie Miejskiej w Maszewie za udzielone mi w dniu 28 sierpnia br. wotum zaufania i absolutorium. W sposób szczególny dziękuję radnym – Pani Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Maszewie Agnieszce Lewickiej, Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Maszewie Panu Mirosławowi Górskiemu, Pani Beacie Woźniak, Pani Emilii Kwiatkowskiej, Pani Marcie Popielarskiej, Pani Irenie Plewie, Pani Renacie Staszków, Panu Krzysztofowi Seredyńskiemu i Panu Krzysztofowi Smykowskiemu za głosy poparcia. Dziękuję również radnym, którzy tego poparcia mi nie udzielili – Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzacie Stormie – Piotrowskiej, Pani Żanecie Równiejko, Pani Jadwidze Augustyniak i Panu Krzysztofowi Janickiemu, jak również Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu i Grzegorzowi Sokołowskiemu, którzy powstrzymali się od wyrażenia swojej opinii. Uświadomiło mi to, że nasze wspólne działania, rozmowy i postawy doprowadziły do zatarcia różnic postrzegania w jakim kierunku mamy jako Gmina dalej zmierzać. Dziękuję za poparcie i słowa krytyki, gdyż daje to mi i moim pracownikom dalszą siłę do pracy, a jednocześnie wskazuje jakim obszarom należy poświęcić więcej czasu i zainteresowania. Dziękuję Pani Sekretarz Gminy Małgorzacie Złotek za zaangażowanie i poświęcenie jakie włożyła w opracowanie raportu o stanie Gminy Maszewo, w którym opisano wszystkie podejmowane działania w roku 2019, podsumowującym efekt wspólnej pracy Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych. Dziękuję Radzie Miejskiej w Maszewie za jednogłośne udzielenie mi absolutorium. Nie byłoby tej pozytywnej oceny, gdyby nie poświęcenie Pani Skarbnik Marzeny Miksy i wszystkich pracowników Urzędu zajmujących się sprawami finansowymi. Uzyskanie wotum zaufania i absolutorium nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów, Pracowników Urzędu, Sołtysów i Mieszkańców, którzy często dzielą się ze mną swoimi cennymi uwagami. Wszystkim bez wyjątku dziękuję. Dziękuję wszystkim organom, instytucjom, jednostkom, podmiotom, stowarzyszeniom, klubom, którzy w poprzednim roku ze mną współpracowali.”

red.

powiązane – „Prezes Gietka”

Maszewo

Wymiana oświetlenia

Maszewo. Trwają prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maszewo.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zostanie wymienionych 885 przestarzałych opraw świetlnych, 634 wysięgników, 50 słupów, 50 zegarów sterujących oraz 45 szaf oświetleniowych.

Wymiana ta pozwoli zminimalizować koszty poboru energii elektrycznej związane z oświetleniem, jak również poprawi efektowność infrastruktury.

Całkowita wartość zadania to kwota 2 532 113,66 zł, z czego 2 278 902,29 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Biogazownia R-XXI w Łobzie”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Przebudowa w Maciejewie

Maszewo. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 258 m wraz z budową chodnika na tym odcinku oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Jezdnia zostanie wykonana na odcinku drogi o długości 120 m.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, równolegle do prac związanych z przebudową drogi prowadzone są prace geodezyjne w celu uporządkowania granic przebiegu pozostałego odcinka. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pozostały odcinek drogi.

Koszt przebudowy to kwota 532 331,53 zł, z czego 501 798,54 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidzianych dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Pieniądze na opiekę

Maszewo. Gmina Maszewo rozpoczyna realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, program bedzie realizowany w związku z pozyskaniem w ramach naboru wniosków środków finansowych w kwocie 34 080,00 zł.

Jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie