Connect with us

Maszewo

Piesio z absolutorium

Maszewo. W piątek radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Opublikowane

w dniu

Wcześniej burmistrza przedstawił radnym raport o stanie gminy za rok 2019 – przygotowany siłami urzędu gminy. Paweł Piesio podziękował głosującym: „Pragnę podziękować Radzie Miejskiej w Maszewie za udzielone mi w dniu 28 sierpnia br. wotum zaufania i absolutorium. W sposób szczególny dziękuję radnym – Pani Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Maszewie Agnieszce Lewickiej, Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Maszewie Panu Mirosławowi Górskiemu, Pani Beacie Woźniak, Pani Emilii Kwiatkowskiej, Pani Marcie Popielarskiej, Pani Irenie Plewie, Pani Renacie Staszków, Panu Krzysztofowi Seredyńskiemu i Panu Krzysztofowi Smykowskiemu za głosy poparcia. Dziękuję również radnym, którzy tego poparcia mi nie udzielili – Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzacie Stormie – Piotrowskiej, Pani Żanecie Równiejko, Pani Jadwidze Augustyniak i Panu Krzysztofowi Janickiemu, jak również Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu i Grzegorzowi Sokołowskiemu, którzy powstrzymali się od wyrażenia swojej opinii. Uświadomiło mi to, że nasze wspólne działania, rozmowy i postawy doprowadziły do zatarcia różnic postrzegania w jakim kierunku mamy jako Gmina dalej zmierzać. Dziękuję za poparcie i słowa krytyki, gdyż daje to mi i moim pracownikom dalszą siłę do pracy, a jednocześnie wskazuje jakim obszarom należy poświęcić więcej czasu i zainteresowania. Dziękuję Pani Sekretarz Gminy Małgorzacie Złotek za zaangażowanie i poświęcenie jakie włożyła w opracowanie raportu o stanie Gminy Maszewo, w którym opisano wszystkie podejmowane działania w roku 2019, podsumowującym efekt wspólnej pracy Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych. Dziękuję Radzie Miejskiej w Maszewie za jednogłośne udzielenie mi absolutorium. Nie byłoby tej pozytywnej oceny, gdyby nie poświęcenie Pani Skarbnik Marzeny Miksy i wszystkich pracowników Urzędu zajmujących się sprawami finansowymi. Uzyskanie wotum zaufania i absolutorium nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów, Pracowników Urzędu, Sołtysów i Mieszkańców, którzy często dzielą się ze mną swoimi cennymi uwagami. Wszystkim bez wyjątku dziękuję. Dziękuję wszystkim organom, instytucjom, jednostkom, podmiotom, stowarzyszeniom, klubom, którzy w poprzednim roku ze mną współpracowali.”

red.

powiązane – „Prezes Gietka”

Maszewo

Zniszczone wiaty

Maszewo. W ostatni weekend w Maszewie przy ul. Nowogardzkiej zniszczono dwie wiaty przystankowe.

Opublikowane

w dniu

Nieznani sprawcy wszystkie szyby popisali markerem. Sprawa została zgłoszona na policję. Wszystkich, którzy mogą mieć wiedzę o sprawcy tego wykroczenia, gmina prosi o kontakt z policją lub Urzędem Miejskim w Maszewie.

red.

powiązane – „Szpital w użytkowanie za… 5 tys zł”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Maszewskie biuro parlamentarne

Maszewo. Otwarto biuro parlamentarne posłów na Sejm RP z PiS przy ul. Wojska Polskiego 8.

Opublikowane

w dniu

To biuro posłów Michała Jacha, Leszka Dobrzyńskiego, Marka Gróbarczyka i Artura Szałabawki oraz europosłów Joachima Brudzińskiego i Elżbiety Rafalskiej. Jest pierwszym w historii gminy Maszewo biurem poselskim. Oficjalnego otwarcia dokonali Posłowie Michał Jach i Leszek Dobrzyński, którym towarzyszyli Asystent Społeczny Posła Michała Jacha – Anna Kasperek, Prezes Terenowego Koła PiS w Maszewie Rafał Gietka oraz Burmistrz Maszewa.
Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Henryk Stanulewicz. Poseł Michał Jach poinformował, że dyżury w biurze będą odbywały się raz w miesiącu a harmonogram dyżurów zostanie wkrótce udostępniony. Posłowie podkreślili, że biuro ma służyć przede wszystkim osobom potrzebującym pomocy i wsparcia.

red.

powiązane – „Szpital w użytkowanie za… 5 tys zł”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

LAA zakończone

Maszewo. Ponad 30 dzieci i młodzieży z gminy Maszewo wzięło udział w tygodniowej Letniej Akademii Artsytycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Teatr Krzyk w Maszewie.

Opublikowane

w dniu

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu była Anna Giniewska, a Marek Kościółek udzielił wsparcia merytorycznego.

W informacji organizatorów czytamy:

„Swoje działania skierowaliśmy przede wszystkim w kierunku rozwoju artystycznego i edukacyjnego, pracy grupowej, zespołowej, na rozwiązywaniu problemów, na zabawie przez sztukę i na podnoszeniu kompetencji społecznych potrzebnych w codziennym życiu młodego człowieka. Przez tydzień prowadziliśmy warsztaty teatralne, muzyczne oraz interdyscyplinarne, zaangażowaliśmy uczestników w strażacką grę terenową. Młodzież i dzieci razem stworzyły podczas pracy dwie piosenki, których clipy można zobaczyć na Facebooku Teatru Krzyk. Były wyjazdy i wspólna praca przy wielu propozycjach z naszej strony. Dodatkowo odbyły się dwa spotkania warsztatowe chętnych rodziców z psycholożką i psychoterapeutką Agnieszką Walancik, która zaproponowała rodzicom pracę dotyczącą relacji dziecko-rodzic w różnych etapach ich rozwoju, a także z pedagożką Joanną Waszak, która przybliżyła rodzicom wiele innych aspektów związanych z rozwojem dzieci i młodzieży (m.in założenia planu daltońskiego). Jak ważne jest merytoryczne wsparcie dla rodziców potwierdzili sami rodzice już po warsztatach.

LAA to projekt naszego teatru, który od prawie 20 lat działa w Maszewie i innych zakątkach kraju, a także Europy ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy promując autorską metodę pracy związaną z kreatywnością, zabawą przez teatr oraz indywidualnym rozwojem każdego z uczestników. Jednym z głównych założeń działania naszego Teatru jest rozwój przez sztukę, a także integracja różnych od siebie, a pozostających w symbiozie ze sobą środowisk w naszej gminie i regionie o różnych poglądach i statusie. Stąd nasze wszelkie działania nakierowane na to, co w naszym rozumieniu jest najistotniejszym potencjałem każdej gminy ( a co może łączyć), czyli na rozwoju dzieci i młodzieży przez zapewnienie im odpowiedniej, jakościowej edukacji i stworzenie im odpowiednich warunków do rozwijania własnych umiejętności, pasji i osobowości. I tak będziemy dalej pracować, szczególnie w roku przyszłym, kiedy obchodzić będziemy XX – lecie naszego istnienia.

Partnerami projektu byli: Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie, Osp Nastazin, Osp Maszewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, Koło Gospodyń Wiejskich Sokolniczanki.

Warto zaznaczyć, że projekt był zrealizowany w pełni ze środków gminy Maszewo bez dotacji z zewnątrz”.

red.

powiązane – „4 wozy za 3 mln zł”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie