Connect with us

Maszewo

Piesio z absolutorium

Maszewo. W piątek radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Wcześniej burmistrza przedstawił radnym raport o stanie gminy za rok 2019 – przygotowany siłami urzędu gminy. Paweł Piesio podziękował głosującym: „Pragnę podziękować Radzie Miejskiej w Maszewie za udzielone mi w dniu 28 sierpnia br. wotum zaufania i absolutorium. W sposób szczególny dziękuję radnym – Pani Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Maszewie Agnieszce Lewickiej, Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Maszewie Panu Mirosławowi Górskiemu, Pani Beacie Woźniak, Pani Emilii Kwiatkowskiej, Pani Marcie Popielarskiej, Pani Irenie Plewie, Pani Renacie Staszków, Panu Krzysztofowi Seredyńskiemu i Panu Krzysztofowi Smykowskiemu za głosy poparcia. Dziękuję również radnym, którzy tego poparcia mi nie udzielili – Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzacie Stormie – Piotrowskiej, Pani Żanecie Równiejko, Pani Jadwidze Augustyniak i Panu Krzysztofowi Janickiemu, jak również Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu i Grzegorzowi Sokołowskiemu, którzy powstrzymali się od wyrażenia swojej opinii. Uświadomiło mi to, że nasze wspólne działania, rozmowy i postawy doprowadziły do zatarcia różnic postrzegania w jakim kierunku mamy jako Gmina dalej zmierzać. Dziękuję za poparcie i słowa krytyki, gdyż daje to mi i moim pracownikom dalszą siłę do pracy, a jednocześnie wskazuje jakim obszarom należy poświęcić więcej czasu i zainteresowania. Dziękuję Pani Sekretarz Gminy Małgorzacie Złotek za zaangażowanie i poświęcenie jakie włożyła w opracowanie raportu o stanie Gminy Maszewo, w którym opisano wszystkie podejmowane działania w roku 2019, podsumowującym efekt wspólnej pracy Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych. Dziękuję Radzie Miejskiej w Maszewie za jednogłośne udzielenie mi absolutorium. Nie byłoby tej pozytywnej oceny, gdyby nie poświęcenie Pani Skarbnik Marzeny Miksy i wszystkich pracowników Urzędu zajmujących się sprawami finansowymi. Uzyskanie wotum zaufania i absolutorium nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów, Pracowników Urzędu, Sołtysów i Mieszkańców, którzy często dzielą się ze mną swoimi cennymi uwagami. Wszystkim bez wyjątku dziękuję. Dziękuję wszystkim organom, instytucjom, jednostkom, podmiotom, stowarzyszeniom, klubom, którzy w poprzednim roku ze mną współpracowali.”

red.

powiązane – „Prezes Gietka”

Maszewo

Meble z IKEA

Maszewo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Maszewie otrzymało od firmy IKEA INDUSTRY bezpłatnie pufy i narożnik.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Meble zostaną podzielone na pięć placówek TPD działających na terenie Gminy Maszewo.

red.

powiązane – „Ścieżka Maszewo-Bęczno”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Ścieżka Maszewo-Bęczno

Maszewo. Wczoraj wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i burmistrz gminy Maszewo podpisali list intencyjny w sprawie budowy ścieżki rowerowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Chodzi o realizację inwestycji „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Bęczno – Maszewo”. W spotkaniu uczestniczył również Michał Żuber – dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W ramach współpracy gmina Maszewo wykonana dokumentację projektową oraz będzie partycypować w kosztach robót budowlanych.

red.

powiązane – „Maturzystka nagrodzona za aktorstwo”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Nie będzie wody

Maszewo. 28.09.2020 r w godzinach 9-15 wstrzymana dostawa wody w niektórych miejscowościach gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Wodociągi Zachodniopomorskie podają, że w
Pogrzymiu, Radzanku, kol. Radzanek, Jarosławkach, Budzieszowcach i Dobrosławcu w tym dniu wody w kranach nie będzie, bo będą prowadzone planowe prace remontowe.

red.

powiązane – „Stargard – Przemocze – Rożnowo Nowogardzkie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie