Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Nowogard

Pierwszy honorowy

Nowogard. Radni wybrali na wtorkowej sesji pierwszego honorowego obywatela miasta – został nim ksiądz kanonik Kazimierz Łukjaniuk.

Opublikowane

w dniu

Kazimierz Łukjaniuk posługę kapłańską w Nowogardzie pełni od 36 lat. W tym czasie wybudował kościół pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego i świetlicę środowiskową.

Ksiądz jest też kapelanem Środowisk Kresowych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który był jednym z inicjatorów budowy pomnika ofiar ukraińskich nacjonalistów na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Podczas wtorkowej sesji dziękował mieszkańcom i radnym za docenienie jego pracy.

Uchwałę o nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta Nowogard dla księdza Łukjaniuka stworzyli mieszkańcy.
Podpisało się pod nią 500 osób.

Ksiądz Łukjaniuk nie mógł osobiście wziąć udziału w posiedzeniu rady, uroczyście zostanie uhonorowany na jej wrześniowym posiedzeniu.

red.

powiązane – „Zbieraja podpisy”

Nowogard

Sobótkowa noc

Nowogard. Cuda wianki zapowiadają na jutro na placu Szarych Szeregów.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Starostwo – dysproporcje płacowe”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nabór do „zerówki”

Nowogard. „W naszej szkole prowadzimy nabór do klasy zerowej na rok szkolony 2022/2023,
w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o bezpłatne zamieszczenie informacji w państwa gazecie”.

Opublikowane

w dniu

Tak napisła do nas Ewa Żylak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z poniższym:

„Istnieje możliwość utworzenia  bezpłatnej klasy zerowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie w roku szkolnym 2022/2023 (rocznik 2016, 2017) – jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość dzieci.

Zainteresowanych rodziców proszę o wypełnienie oświadczenia woli (załącznik 1 – znajduje się na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie SP-2 ).

Deklarację można osobiście złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 lub drogą mailową na adres spnr2nowogard@vp.pl”

red.

powiązane – „Sesja Zgromadzenia Delegatów CZG R-XXI o podwyżkach”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Kanalizacje rozdzielone

Nowogard. Zakończyły się prace związane z podziałem sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Nowogardzie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmiona, realizowane były one w kilku etapach już od 2011 roku – naprawiane były błędy popełnione w czasach PRL, gdy inwestycje kanalizacyjne realizowane były w ten sposób, że zarówno deszczówka, jak i ścieki trafiały do tego samego kanału. To powodowało uciążliwy podczas opadów deszczu był efekt zapachowy. Do Jeziora Nowogardzkiego spływać będą teraz tylko wody opadowe. W najbliższych latach na ul. Kilińskiego pojawić się ma nowa nawierzchnia, a prace związane z rozdzielaniem sieci kanalizacyjnych przesunięte zostaną w kierunku centrum miasta – przede wszystkim ul. Zieloną.

Ostatni etap prac w ul. Kilińskiego wykonała firma Tauber Polska Sp. z o.o. z Gryfic, której gmina zapłaciła za to 982.382,90 zł. Gmina uzyskała na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pożyczkę na okres 5 lat w kwocie 899.338,68 zł. Dzięki temu przebudowana została sieć wodociągowa o długości 323,10 m wraz z przyłączami, na sieci wodociągowej wykonano 4 hydranty przeciwpożarowej, wybudowano też sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 354,3 m, która jest zakończona wylotem kolektora na brzegu jeziora, a przed wylotem jest zlokalizowany separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

red.

powiązane – „Problem z Nowogardem”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie