Connect with us

Nowogard

Pieniądze dla pozarządowych

Nowogard. 12.06.2023 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe o przyznanie środków finansowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, było to ostatnie w tym roku posiedzenie komisji, kończące procedurę oceny ofert.

Gmina Nowogard na realizację zadań publicznych w 2023 rok w drugiej turze ogłosiła 3 Otwarte Konkursy Ofert na łączną kwotę 420 000,00 zł.

Były to:

 1. Organizowanie i upowszechnianie kultura fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard – kwota środków: 400 000,00 zł
 2. Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard – kwota środków: 8 000,00 zł.
  3, Działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard – kwota środków: 12 000,00 zł.

W ramach tych konkursów wpłynęło 21 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.
Komisja rozpatrzyła wszystkie wnioski pod względem merytorycznym.

Proponowany podział środków:

W zakresie zadania:

Organizowanie i upowszechnianie kultura fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard.

 1. Stowarzyszenie BODY WORK – 25 000,00 zł.
 2. Klub Żeglarski KNAGA – 15 000,00 zł
 3. Klub Sportowy „Śnieżne Pantery” – 8 000,00 zł
 4. Klub Motorowy „Cisy” (mistrzostwa) – 45 000,00 zł.
 5. Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Chrabąszcze” Nowogard – 48 000,00 zł.
 6. LOK KSS „Tarcza” Goleniów – 12 000,00 zł.
 7. BJJ PANTHER Nowogard – 8 000,00 zł.
 8. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Nowogard – 15 000,00 zł.
 9. UKS „Jedyneczka” Nowogard – 10 000,00 zł.
 10. Klub Motorowy „Cisy”- 30 000,00 zł.
 11. Stowarzyszenie Klub Tańca Sportowego FLESZ – 15 000,00 zł.
 12. Klub Motorowy „Cisy” (szkolenia) – 30 000,00 zł.
 13. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Siatkarz” Nowogard – 10 000,00 zł.
 14. MKS „Pomorzanin 1964” Nowogard – 45 000,00 zł.
 15. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie – 20 000,00 zł.
 16. FOOTBALL Nowogard – 10 000,00 zł.
 17. Klub Sportowy OLDBOJE Nowogard – 5 000,00 zł
 18. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy VISONEX Top Wierzbięcin – 28 000,00 zł.

W zakresie zadania:

Działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard.

 1. Klub Sportowy OLDBOJE Nowogard – 3 000,00 zł.
 2. Klub Żeglarski KNAGA – 9 000,00 zł

W zakresie zadania:

Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard.

 1. Koło Gospodyń Wiejskich ENERGIA Długołęka – 2 800,00 zł

red.

powiązane – „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.”

Nowogard

Rozświetlenie choinki

Nowogard. Jutro, 6 grudnia na Placu Wolności.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Zniknie NEONET?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zniknie NEONET?

Goleniów, Nowogard. W piątek rano media obiegła informacja o możliwej upadłości sieci sklepów Neonet. Dwa z nich są w naszym powiecie.

Opublikowane

w dniu

Jak przekazał portal dlahandlu.pl, Neonet w ostatnich dniach listopada złożył wnioski o o upadłość i restrukturyzację.

Neonet w Polsce działa od 20 lat i ma około 300 sklepów – między innymi w Nowogardzie i Goleniowie.

red.

powiązane – „Od jutra Adwent”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Burmistrz szuka… Redaktora

Nowogard. Burmistrz gminy Nowogard ogłosił nabór na stanowisko… „Redaktor”

Opublikowane

w dniu

Jak czytamy w ogłoszniu, ów „Redaktor” ma posiadać „płynność w redagowaniu tekstów, pisaniu artykułów, przeprowadzaniu wywiadów”, a zatem „mile widziane jest doświadczenie nabyte w redakcji gazety, portalu internetowym, radiu lub telewizji.
„Redaktor” ma się zająć:

 • zbieraniem i opracowywanie informacji, notatek prasowych ze spotkań, narad, posiedzeń Rady Miejskiej, wydarzeń kulturalnych i innych odbywających się z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
 • przygotowywaniem serwisów informacyjnych zawierających dane dotyczące bieżącej pracy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz kalendarium istotnych wydarzeń lokalnych.
 • organizowaniem i obsługą spotkań burmistrza ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami miasta i organizacjami społecznymi.
 • obsługiwaniem i udziałem w imprezach gminnych.
 • obsługą fotograficzna wydarzeń promocyjnych informacyjnych, kulturalnych, społecznych oraz sportowych realizowanych przez Urząd Miejski w Nowogardzie.
 • zamieszczaniem na stronie internetowej Urzędu materiałów informacyjnych.
 • redagowaniem „Wiadomości Samorządowych”

Na „Redaktora” czeka pełny etat. Oferty i wymagane dokumenty należy składać do dnia 12 grudnia 2023r.

red.

powiązane – „Usuną pomnik?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie