Connect with us

Goleniów

Pieniądze – dla kogo i na co?

Rozstrzygnięte zostały konkursy gminy Goleniów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań służących lokalnej społeczności – prowadzenie schroniska w Budnie i świetlic socjoterapeutycznych, spotkania „Klubiku Mam”, program „Taxi dla seniora” oraz stowarzyszenie kobiet z problemem nowotworowym.

Opublikowane

w dniu

Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” otrzyma 30 tys. zł na kontynuację programu „Taxi dla seniora”, dzięki któremu seniorzy mogą korzystać z opłacanych przez Gminę Goleniów przejazdów taksówkami. Z tej usługi mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 70 lat, a w przypadku osób niepełnosprawnych nie obowiązuje kryterium wieku. Usługę można zamówić dzwoniąc na numer telefonu 22 439 00 55, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Celem przejazdu może być specjalistyczna przychodnia lekarska, urząd, cmentarz. Osobie uprawnionej może towarzyszyć opiekun, o ile zostanie to zgłoszone dyspozytorowi taksówek.

Stowarzyszenie „Klubik Mam” otrzyma 6 tys. zł na organizację w tym roku 20 tematycznych spotkań młodych rodziców i ich dzieci. Mają one poszerzać wiedzę rodziców w zakresie opieki i wychowania potomstwa. W spotkaniach uczestniczą też specjaliści: logopeda, psycholog, pediatra, położna, fizjoterapeuci, ale też propagatorki noszenia niemowląt w chustach czy specjalistki od zajęć sensorycznych z dziećmi. Odbywają się zajęcia warsztatowe: pieczenie ciastek, pieczenie chleba.

Konkurs na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych wygrało „Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica” z Klinisk Wielkich. Od kilku lat prowadzi ono 8 świetlic w Kliniskach, Świętej, Żółwiej Błoci, Marszewie, Mostach, Danowie, Stawnie i Goleniowie. Będzie je też prowadzić w 2020 roku, na co otrzyma 324 tys. zł. Świetlice socjoterapeutyczne wspierają lokalne społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Zajmują się przede wszystkim dziećmi zagrożonymi uzależnieniami, wykazującymi niedostosowanie społeczne i zaburzenia utrudniające im życie bez pomocy specjalistycznej. Celem zajęć w świetlicach jest doprowadzenie do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu podopiecznych. W zajęciach uczestniczą też dzieci z prawidłowo funkcjonujących rodzin, których rodzice pracują do późnych godzin i nie mogą zapewnić dzieciom opieki po powrocie ze szkoły. W czasie ferii w świetlicach organizowane są półkolonie, natomiast w wakacje dzieci wyjeżdżają na kolonie – w tym roku pojadą do Dźwirzyna. Świetlice czynne są 4 godziny dziennie, dzieci otrzymują tam jeden posiłek. Środki z gminnej dotacji są przeznaczone na wynagrodzenia 15 osób zatrudnionych w placówkach, wyżywienie, materiały edukacyjne oraz środki czystości.

„Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica” z Klinisk Wielkich też prowadzi schronisko dla bezdomnych w Budnie, jedyne w naszym powiecie. To zadanie zlecone przez gminę Goleniów, a środki przyznawane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. W tym roku będzie to 93 tys. zł, przeznaczone na wyżywienie, media, opał, drobne remonty, środki czystości. W schronisku, które zostało wybudowane klka lat temu na zlecenie gminy Goleniów, jest 20 stałych miejsc noclegowych. W razie silnych mrozów może ono jednak przyjąć większą liczbę potrzebujących, którzy mogą spać na tymczasowych posłaniach. Bezdomni mają do dyspozycji natryski, toalety, otrzymują 2 posiłki dziennie. Warunkiem przyjęcia do schroniska jest akceptacja regulaminu placówki, w szczególności pozostawanie w stanie trzeźwości. Spośród mieszkańców wybierane są osoby funkcyjne tj. gospodarz, kucharz, palacz. Całością zarządza kierownik, do zadań którego należy organizacja funkcjonowanie placówki, rozmowy z mieszkańcami, zaopatrzenie w żywność, reprezentowanie placówki na zewnątrz. Schronisko służy przede wszystkim bezdomnym z terenu Goleniowa, ale przyjmowane są też osoby z innych gmin powiatu, kierowane przez właściwe ośrodki pomocy społecznej. Ościenne gminy uczestniczą w pokrywaniu kosztów funkcjonowania schroniska.

Gmina Goleniów wesprze też w roku 2020 kwotą 30 tysięcy zł działalność Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa”. Stowarzyszenie zrzesza kobiety, które doświadczyły choroby nowotworowej. Wspierają się one dzieląc swoimi doświadczeniami, uczą jak żyć z chorobą i po wyjściu z niej, poznają zasady profilaktyki zdrowotnej, dbają o kondycję psychiczną i fizyczną. Organizują zajęcia rehabilitacyjne, zajmują się propagowaniem profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia. Uczestniczą w wielu imprezach organizowanych w Goleniowie, jeżdżą na wycieczki, które pozwalają oderwać się od myśli o chorobie.

Goleniów

Od lutego na wyspy

Goleniów. Port Lotniczy im. NSZZ Solidarność wznawia połączenia do Londynu i Liverpoolu.

Opublikowane

w dniu

Loty zawieszone zostały na początku stycznia. Jak podaje Radio Szczecin, przewoźnik informował, że to z powodu niskiego zainteresowania podróżami oraz rozprzestrzeniającym się nowym wariantem koronawirusa.

Teraz Port lotniczy informuje, że pierwszy po przerwie samolot do Liverpoolu odleci 3 lutego, a do Londynu – dzień później.

red.

powiązane – „Dworzec tymczasowy – zmiana koncepcji”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

ZAZ dotowany

Goleniów. 1,6 mln zł. wynosi dotacja samorządu województwa zachodniopomorskiego dla gminy Goleniów na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie w roku 2022.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, umowę o przekazanie dotacji podpisali wczoraj marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz zastępczyni burmistrza Gminy Goleniów Anita Jurewicz.
Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie działalności rehabilitacyjnej, kursy, szkolenia dla osób niepełnosprawnych, pozwolą też sfinansować część wydatków na energię elektryczną i paliwo gazowe.
Obok środków z Samorządu województwa zachodniopomorskiego, Gmina otrzymała też nieco ponad 3 mln złotych dofinansowania ze środków PFRON w ramach tzw. kwot algorytmowych.
Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 127 osób niepełnosprawnych. Pracują w 8 różnych działach świadcząc szeroki wachlarz usług, takich jak min.: poligraficzne, pralnicze, usługi związane z utrzymaniem czystości , pielęgnacją zieleni, czy z kontrolą jakości.
Udział środków publicznych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie systematycznie maleje. W pierwszym roku funkcjonowania przychody z działalności wytwórczej i usługowej stanowiły niespełna 25 procent ogólnego budżetu. Obecnie przychody z działalności to już 60 procent budżetu.

red.

powiązane – „Goleniów pierwszy, Osina ostatnia”

Kontynuuj czytanie

Bez kategorii

6 tysięcy pracujących

Goleniów. Wiosną tego roku zakończy się budowa przystanku osobowego: „Goleniów Park Przemysłowy” powstającego w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to ważna inwestycja, bo w GPP pracuje ok. 6 tysięcy pracowników – w tym dojeżdżający koleją. PKP PLK S.A. wykonuje prace związane z budową peronów zewnętrznych o długości 130 m z wiatami na odcinku torów – Goleniów Południe.

Prace budowlane związane z infrastrukturą węzła przesiadkowego należy do Gminy Goleniów. Obecnie wykonano wszelkie prace rozbiórkowe i podziemne. Uformowano i zagęszczono nasypy, wykonano korytowanie na całej szerokości ścieżki pieszo-rowerowej, przygotowano plac pod pętlę autobusową.

W planach jest także budowa pętli autobusowej z wiatą, parkingu samochodowego na 12 miejsc, parkingu rowerowego, chodników, oświetlenia oraz ostatniego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej z parku przemysłowego, wzdłuż ulicy Granitowej w stronę Goleniowa.

Koszt infrastruktury przystanku wyniesie 1.074.645,13 zł., z czego
ponad 180 tys. to kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T.

Przebudowę torów kolejowych wraz z budową peronów finansuje PKP PLK S.A.

red.

powiązane – „Dworzec tymczasowy – zmiana koncepcji”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie