Connect with us

Bez kategorii

PGNiG przegrała z klientem z Goleniowa

Goleniów. Urząd Regulacji Energetyki (URE) uznał, że gazowy koncern państwowy dwukrotnie odciął klientowi z Goleniowa dopływ gazu bez uzasadnienia.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Sprawa miała miejsce rok temu. Klient PGNiG mieszkający w Goleniowie został dwukrotnie pozbawiony dopływu gazu za nieopłacenie jednej faktury. Nie opłacił jej ponieważ jej nie otrzymał tak jak i wezwania do zapłaty, a sprawę zgłosił do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Goleniowie. W porozumieniu z nim zaskarżył PGNiG do URE, który 5 marca br wydał decyzję (jeszcze nieprawomocną) przyznającą rację klientowi. Okazało się, że PGNiG wysłał fakturę listem zwykłym, a wezwanie do zapłaty zostało przesłane klientowi listem poleconym Poczty Polskiej. PGNiG z oczywistych względów nie okazał potwierdzenia odbioru listu zwykłego z fakturą, ani listu poleconego z wezwaniem do zapłaty – Poczta Polska uznała bowiem tę ostatnią przesyłkę za… zaginioną. W tej sytuacji zdaniem URE PGNiG odciął dwukrotnie dopływ paliwa bez uzasadnienia. Konsekwencja tego roszczenia mogą być roszczenia finansowe klienta w stosunku do PGNiG – zarówno z powodu bezzasadnego odcięcia dopływu gazu i jego skutków, jak i kosztów rocznej batalii prawnej z koncernem. Na razie po wkroczeniu przez klienta na drogę prawną, dwukrotnie odcięty dopływ gazu został bezpłatnie przywrócony, a nieopłacona faktura uznana za koszt poniesiony przez klienta na spór prawny i umorzona.

Decyzja URE jest precedensowa i może pomóc innym klientom wielkich firm energetycznych w takich sytuacjach. Firmy te bowiem powszechnie przesyłają korespondencje (faktury, wezwania do zapłaty etc.) do klienta listami zwykłymi, traktując jednostronnie ich wysłanie jako doręczenie ze wszystkim tego skutkami prawnymi – nadużywając odcięć/wyłączeń jako wygodnego argumentu siłowego by zmusić klienta do godzenia się na takie praktyki. A jak się okazuje to jest działanie bezprawne, do którego zresztą w trakcie sporu PGNiG przyznało się na piśmie – beztrosko stwierdzając, że wysyłanie faktur listem poleconym było by… zbyt kosztowne.

Wniosek z całej sprawy jest taki, że warto dochodzić swoich racji nawet z sporze z wielkim i bogatym monopolistą, korzystając przy tym z bezpłatnej pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

l.o.

Powiązane – „Konsument do rzecznika

Bez kategorii

Co z listami do objętych kwarantanną?

Powiat. Średnio ok. 200 osób w naszym powiecie jest codziennie objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Ponieważ nie mogą opuszczać miejsca kwarantanny, nie mogą też odbierać na poczcie korespondencji – w tym tej związanej z terminami administracyjnymi i sądowymi. Listonosze też im tej korespondencji nie dostarczają. Poczta Polska otrzymuje bowiem aktualizowane listy osób objętych kwarantanną i adresowane do nich przesyłki nie są dostarczane przez listonoszów, a korespondencja jest przechowywana, a nie awizowana na poczcie. Oznacza to, że przez ten czas jest traktowana jakby w dalszym ciągu trwał jej transport. Przekłada się to na prosty skutek – dopóki trwa kwarantanna, dopóty nie zostaje podjęta próba doręczenia korespondencji i nie rozpoczyna się tym samy bieg 14 dniowego czasu na jej odebranie.

Red.

powiązane – „PGNiG przegrała z klientem z Goleniowa

Kontynuuj czytanie

Bez kategorii

ZUK Nowogard – w gminach Nowogard i Maszewo

Nowogard, Maszewo. Zakład Usług Komunalnych od 28 lat działa na terenie gmin Nowogard i Maszewo.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Ta firma odbiera odpady komunalne z obu gmin (w materiale „Stepnica – przetarg na odbiór śmieci” błędnie napisaliśmy, że gminę Maszewo obsługuje PGK – przepraszamy), a pozostałe gminy powiatu obsługuje goleniowskie PGK.
ZUK Nowogard sp. z o.o. powstał 1 listopada 1992 roku w procesie przekształcania ówczesnego zakładu R.P.G.K.i M.

red.

powiązane – „Stepnica – przetarg na odbiór śmieci”

Kontynuuj czytanie

Bez kategorii

Stepnica – przetarg na odbiór śmieci

Stepnica. Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca tego roku ogłosiła gmina Stepnica.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Teraz odpady komunalne z tej gminy odbiera goleniowskie PGK – tak jak z gmin Maszewo, Osina i Przybiernów. Wszystkie one należą do związku celowego gmin R-XXI, który eksploatuje regionalny zakład zagospodarowania odpadów w Słajsinie pod Nowogardem. Tam też odpady z tych gmin są odstawiane. W naszym powiecie tylko gmina Goleniów nie należy do R-XXI, a jest właścicielem PGK.

Także gminie Goleniów kończy się niedługo trzyletnia umowa z PGK na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dlatego trwają teraz przygotowania do ogłoszenia nowego przetargu na te usługi. Gmina Goleniów jako jedyna w powiecie nie ma dotychczas nowych stawek za odbiór gminnych śmieci i regulacji wymaganych nowelizacją ustawy „śmieciowej” z połowy ubiegłego roku.

l.o.

powiązane – „Śmieci – o złotówkę drożej
W Goleniowie i Nowogardzie najtaniej – na razie

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie