Connect with us

Aktualności

Petycje, skargi, protesty, listy…

Sprawa wypowiedzenia umowy pomiędzy Gminą Goleniów, a fundacją prowadzącą szkołe w Lubczynie nabiera rozgłosu.

Opublikowane

w dniu

Do burmistrza i Rady Miejskiej wpłynęły: petycja rodziców uczniów  szkoły i mieszkańców Lubczyny z ponad setką podpisów, skarga od nauczycieli szkoły oraz list w obronie szkoły ze strony jej uczniów. Jak nam powiedziała Janina Mucek, kierująca wydziałem edukacji UMiG, pisma te zostały skierowane do rozpatrzenia przez  odpowiednie organy gminy, a w wypadku listu uczniów także do kuratorium – z sugestią, że są oni wciągani w spór pomiędzy fundacją, a burmistrzem. W przyszłym tygodniu jedną ze skarg ma rozpatrywać wstępnie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Goleniowie.

Od dyrektorki szkoły w Lubczynie Joanny Strzeleckiej otrzymaliśmy  następującą informację: "Pragnę poinformować, że kopie donosów, na podstawie których burmistrz wypowiedział umowę fundacji, nadal nie zostały ujawnione. W dniu 16.01 otrzymałam kopie dwóch donosów z kwietnia 2013 r., czyli sprzed niemal dwóch lat, które spowodowały kontrole Kuratorium i finansową z gminy. Obie ówczesne kontrole zaprzeczyły zarzutom z tych donosów. Siedmiu donosów, które spowodowały wypowiedzenie umowy w listopadzie, nie przysłano".

Potwierdziła to J. Mucek twierdząc, że pozostałe skargi były adresowane do Państowej Inspekcji Pracy, Prokuratury oraz Kuratorium i tam zostały przekazane przez burmistrza. Dlatego nie otrzymała ich dyrektor Strzelecka.

Z kolei w reakcji na zamieszczoną w poprzednim wydaniu naszej gazety rozmowę z panią Strzelecką, list do redakcji przesłał radny Łukasz Dykowski:

Szanowna Redakcjo,
Chciałbym sie odnieść do udzielonego wywiadu przez panią Joannę Strzelecką, dyrektorkę szkoły podstawowej w Lubczynie. Padły tam poważne oskarżenia wobec mojej osoby, ale również pojawiło się wiele nieścisłości.
Pani Strzelecka stwierdza, że jest zaskoczona wypowiedzeniem umowy na prowadzenie szkoły, gdyż nic nie wiedziała o zastrzeżeniach dotyczących jej funkcjonowania. Jest to nieprawda, gdyż poważne zastrzeżenia pojawiały się już wcześniej, od 2012 roku, powodując konieczność interweniowania ze strony  burmistrza. Zastrzeżenia i skargi pojawiają się co roku i są przez dyrektorkę zbywane jako pochodzące od garstki niezadowolonych rodziców, za którymi stoi rzekomo jakaś grupa osób chcących szkołę zlikwidować lub przejąć. Należy nadmienić, że skargi te, które pani dyrektor deprecjonuje określając pejoratywnie „donosami”, zostały podpisane przez autorów.
Od kiedy pojawiły się zastrzeżenia do funkcjonowania szkoły, pani Strzelecka oskarża coraz to nowe osoby o próby zniszczenia szkoły: poprzednią dyrekcję i byłych nauczycieli, panią sołtys Lubczyny, księdza proboszcza, a teraz mnie. Do niedawna pani Strzelecka oskarżała mnie, że jako właściciel firmy budowlanej dążę do likwidacji szkoły, aby móc ją wyburzyć i na tym zarobić. Kiedy ta hipoteza okazała się niewiarygodna, gdyż moje dziecko uczęszcza do szkoły w Lubczynie, pani dyrektor oskarżyła mnie, moją żonę i jeszcze inne osoby o próbę przejęcia szkoły. Chciałbym z całą stanowczością stwierdzić, że jest to nieprawda, a zarzuty pani Strzeleckiej mają na celu odwrócenie uwagi od sedna problemu, jakim jest funkcjonowanie szkoły w Lubczynie. Szkoły, która jest publiczna i obwodowa, a więc rodzice nie mają swobodnego wyboru, jak twierdzi pani dyrektor, czy wysłać do niej swoje dziecko czy nie. To nie jest prywatna szkoła pani Strzeleckiej!
Pani dyrektor powołuje się w wywiadzie na unikalny system wychowawczy szkoły, jednak nie wiadomo w zasadzie na czym on polega. Wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły, np. jej statut, wewnętrzny system oceniania, stosowany system wychowawczy czy regulamin rady rodziców są dokumentami tajnymi, których pani dyrektor nie chce ujawnić, choć jest do tego zobligowana prawnie jako zarządzająca instytucją publiczną. W tej sprawie zgłosiłem interpelację na przedostatniej sesji Rady Miejskiej. Wydaje się również, że obecny system zarządzania szkołą oraz osoba pani Strzeleckiej powodują dużą rotację kadry w szkole, a także częste zmiany we władzach fundacji św. Faustyny. W nowym roku szkolnym przyjęto kilkunastu nowych nauczycieli, żadna z wicedyrektorek nie piastowała stanowiska dłużej niż rok, a w samej fundacji kilka razy w roku dochodzi do zmian w zarządzie i radzie fundacji.  W zeszłym roku w szkole w ogóle nie funkcjonowała rada rodziców, a w tym roku zebrała się jedynie raz we wrześniu nie określając nawet swojej struktury. Dyrekcja nie konsultuje z radą rodziców ani rodzicami żadnych spraw ani dokumentów dotyczących szkoły.  Chwaląc się wysokimi wynikami testu szóstej klasy manipuluje faktami – na średnią ogromny wpływ mają dzieci z edukacji domowej, uczone w domach przez rodziców. Miernikiem poziomu nauczania jest również udział i sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych – brak informacji o takowych, w pierwszym roku funkcjonowania szkoły był nawet zakaz uczestniczenia. Po to by nie stresować dzieci współzawodnictwem… Dyrektor chwali się wyposażeniem szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne, sęk w tym, że nauczyciele nie umieją ich obsługiwać, a ci przeszkoleni nie otrzymali nowych umów i odeszli.
Odnośnie fundacji należy nadmienić, że wg jej statutu pani Strzelecka jako fundatorka może odwołać członków rady fundacji (która powinna kontrolować zarząd) pod byle pretekstem, jest dożywotnim członkiem zarządu (zarządu, który jednocześnie kontroluje dyrektora szkoły!). Pani Strzelecka jest także dyrektorem szkoły podstawowej i gimnazjum, jej mąż jest członkiem rady rodziców, a syn przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Czyż nie przypomina to Białorusi?
Rozumiem, że wysłane petycje są przejawem troski o przyszłość szkoły, gdyż pani Strzelecka dezinformuje rodziców i mieszkańców, grożąc likwidacją szkoły. Burmistrz zapewnił jednak, że szkoła nie zostanie zlikwidowana. Na mocy ustawy o oświacie szkoła musi zostać przejęta przez gminę. Należy zdecydowanie potępić inicjowane przez dyrekcję petycje dzieci (napisane w języku i stylem, którymi dzieci się nie posługują), które podpisywały je bez wiedzy i zgody rodziców, zapewne ich nie czytając (pod petycją podpisały się dzieci z pierwszej klasy!).   
Mam nadzieję, że mój list pokaże druga stronę medalu i unaoczni sposób działania dyrektor Strzeleckiej daleki idei demokracji i przejrzystości.
Z poważaniem,
Łukasz Dykowski

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Czym jest recepta elektroniczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Materiał partnera. W 2020 roku recepty elektroniczne zostały wprowadzone jako alternatywa dla tradycyjnych recept papierowych. Nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że można otrzymać je zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas teleporady. Na jakich zasadach funkcjonują recepty online?

Opublikowane

w dniu

Kto może zdecydować się na teleporadę?

Popularność telemedycyny zdecydowanie rozwinęła się w czasach pandemii. To właśnie wtedy telekonsultacje stały się najpowszechniejszą formą kontaktu pacjentów z lekarzami. Teleporada nie straciła na popularności pomimo poprawy sytuacji sanitarnej.

Często korzystają z niej osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo ograniczony. Dzięki telemedycynie mogą oni nie tylko omówić z lekarzem swoje problemy, ale także otrzymać receptę elektroniczną oraz zalecenia lekarskie.

Trzeba pamiętać o tym, że lekarz, który udziela teleporady, nie zawsze wystawi e-receptę zgodnie z życzeniem pacjenta. Jeśli uzna, że ten potrzebuje dodatkowych badań bądź też żaden lek na receptę nie jest mu potrzebny, może odmówić wystawienia dokumentu.

Niektórzy pacjenci wciąż dość nieufnie podchodzą do usług medycznych świadczonych przez teleporady. Trzeba tymczasem wspomnieć, że praktycznie niczym nie różnią się one od tradycyjnych wizyt – z tym, że pacjent nie staje z lekarzem twarzą w twarz. Do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli zaś specjalista uzna, że potrzebne będą dokładne oględziny, to zostaniemy o tym poinformowani.

Czym są recepty online?

Mimo tego że recepty online funkcjonują na polskim rynku już od ponad trzech lat, wciąż nie wszyscy pacjenci wiedzą, na czym dokładnie polega proces ich wystawiania i realizacji.

Pacjent, który odbył wizytę u lekarza bądź też teleporadę, po zakończeniu konsultacji otrzymuje na swój telefon czterocyfrowy kod – może także otrzymać kod QR na swój adres mailowy. W aptece wystarczy podać farmaceucie ów kod wraz ze swoim numerem pesel. Osoby, które posiadają na swoim telefonie zainstalowaną aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, za jej pośrednictwem także mogą uzyskać dostęp do wystawionej recepty.

Pacjenci, którzy nie dysponują dostępem do internetu, a co za tym idzie, nie mają założonego profilu Internetowego Konta Pacjenta, e-receptę otrzymają od lekarza jako papierowy wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy, że w celu realizacji leku przedstawią go w aptece.

Jak otrzymać receptę bez wychodzenia z domu?

Już od dawna stacjonarne wizyty w gabinecie lekarskim nie są jedyną dostępną formą kontaktu ze specjalistą. Pacjent, który posiada dostęp do internetu, konsultacje lekarską może odbyć za pośrednictwem wideokonsultacji, czatu lub rozmowy telefonicznej. W internecie funkcjonują także specjalne strony internetowe, na których pacjent w celu uzyskania recepty na interesujący go lek, musi wypełnić szczegółowy formularz, z którym następnie zapoznaje się lekarz.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie