Connect with us

Stepnica

Perła ze Stepnicy

Mieszkaniec Stepnicy Przemysław Gałan odebrał 6 lutego br podczas uroczystej Gali Perły Biznesu wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2019 r.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Nagrodzono rozwój kompleksowej obsługi logistycznej w wykonaniu firmy rodzinnej – firma Galan Logistics z Kobylanki.

Stepnica

Stepnica – nie bierzcie udziału w sesji

Stepnica. Sesja rady miejskiej w Stepnicy ma się odbyć w poniedziałek 30 marca o godz. 12 – bez udziału mieszkańców.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Z apelem do mieszkańców o nie branie w niej udziału wystąpili burmistrz i przewodnicząca rady. Według opinii prawników nie ma obecnie podstaw prawnych do zabronienia uczestnictwa mieszkańcom w sesji – dlatego poniższy apel.

„SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STEPNICA
              Zwracamy się do Państwa prośbą o nie branie osobistego udziału w obradach XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Wykonując ustawowe obowiązki jesteśmy zobligowani zwołać i przeprowadzić do końca marca b.r. Sesję Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad Sesji będzie 19 projektów uchwał, w tym niektóre uchwały zgodnie z porządkiem prawnym muszą być podjęte do końca marca bieżącego roku.
              Publiczny dostęp do obrad Sesji zostanie zachowany poprzez bezpośrednią na żywo transmisję internetową na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Gminy. Macie Państwo również, możliwość zapoznania się z projektami uchwał i innymi materiałami które będą przedmiotem obrad Sesji, ponieważ są one zamieszczone na stronie internetowej gminy. Swoje uwagi możecie Państwo przekazać radnym, którzy na pewno wykorzystają je w prowadzonej dyskusji.
               Szanowni Państwo przeprowadzenie Sesji Rady Miejskiej bez udziału publiczności i zaproszonych gości jest podyktowane troską o nasze bezpieczeństwo zdrowotne w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-Cov – 2.  
 Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych, zostańmy w domach, chrońmy siebie i bliskich; nie narażajmy innych.

Zostań w Domu     

 
       Agnieszka Makowska                                           Andrzej Wyganowski
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy       Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica”

red.

powiązane –       „Sesje bez publiczności bezprawnie

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Stepnica – PSZOK zamknięty

Stepnica. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) zlokalizowany w Stepnicy zostaje zamknięty do odwołania.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Burmistrz prosi o wyrozumiałość i cierpliwość w tym trudnym dla wszystkich czasie, a harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych od mieszkańców gminy pozostaje bez zmian.

Red.

powiązane – „PSZOK – Słajsino zawiesza, Goleniów normalnie

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Termomodernizacja za 275 tysięcy zł.

Stepnica. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy zostanie ocieplony i zmieni elewację.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Jak podaje portal gminy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.02.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą KDI Sp. z o.o. ze Szczecina na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy”. Inwestycja obejmuje: wykonanie ocieplenia ścian elewacyjnych styropianem wraz z wyprawą i zachowaniem elementów ozdobnych ściany frontowej,
montaż drzwi zewnętrznych oraz remont drzwi frontowych,
montaż okien PCV,
roboty wykończeniowe,
docieplenie dachu styropapą,
demontaż pieca (kotła gazowego),
montaż dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem i podłączenie do instalacji grzewczej,
montaż zaworów termostatycznych,
montaż przewodów kominowych.

Prace będą trwały do dnia 15.06.2020 r. Projekt w 85% finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt robót określonych w umowie wynosi 274.670,67 zł.

Przed przystąpieniem do wykonania robót został wykonany audyt energetyczny, który określa zakres robót koniecznych do wykonania oraz planowane oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

W okresie trwania robót elewacyjnych parking przy Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy zostanie wyłączony z użytkowania.

Red.

powiązane – „Kolejne Dino”,”Perła ze Stepnicy”, „Będą 23 km nowej drogi”, „Rowerowa pętla wokół Zalewu Szczecińskiego

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie