Connect with us

Przybiernów

Parking i zajezdnia

Przybiernów. Gmina Przybiernów podpisała umowę na „budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie” i „Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, pierwsze zadanier polega na rozbudowie istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie od strony Ośrodka Zdrowia (ul. Ogrodowa). Przewidzianych jest 20 nowych miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

Drugie zakłada wyremontowanie nawierzchni starej zajezdni autobusowej w celu wyrównania terenu oraz wykonanie odwodnienia.

Wykonawca prac firma ATLAS STEEL Sp. z o.o. ma na wykonanie zadań przewidzianych 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

red.

powiązane – „Groby w wyszukiwarce”

Przybiernów

Urząd po termomodernizacji

Przybiernów. Zakończyła się termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, głównym wykonawcą tej termomodernizacji było Przedsiębiorstwo Budowlane „HELITEX”. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 2 988 513,74 złote w tym dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło łącznie 2 949 891 złotych. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wygranego konkursu w ramach Funduszu „Rosnąca Odporność”. Teren budowy został przekazany 17 lutego 2022 r, odbiór końcowy inwestycji nastąpił 7 listopada 2022r.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, położonego w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3, mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i demontażowych, poprzez roboty ziemne, prace budowlano-montażowe (montaż nowych okien, bram i drzwi), izolacyjne, wykończeniowe (wymiana opraw świetlnych), aż do zagospodarowania terenu włącznie.

Do zakresu wykonania inwestycji należał również montaż instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia biurowe parteru i piętra Urzędu Gminy w Przybiernowie oraz budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego umożliwiającą uzyskanie odpowiednich zgód na użytkowanie instalacji, począwszy od wykonania robót przygotowawczych, poprzez prace budowlano-montażowe, instalacyjne aż do zagospodarowania terenu.

red.

powiązane – „Gmina w „Rodzinie Orła”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Gmina w „Rodzinie Orła”

Przybiernów. Do „Rodziny Orła” oficjalnie dołączyła gmina Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Przybiernów jako jednostka samorządowa co roku przeznacza dotację na KS ORZEŁ Łoźnica, a teraz postanowiła przystąpić oficjalnie do projektu „Rodzina Orła”.

Dotacje przekazywane dla klubu pozwalają na pokrycie głównych kosztów działalności klubu. Na przestrzeni ostatnich lat dzięki działaniom i wsparciu władz samorządu poprawie uległa infrastruktura stadionu w Łoźnicy:

  • w roku 2009 zwiększenie wymiarów boiska i jego ogrodzenie.
  • w roku 2014 budowa wiaty rekreacyjnej oraz stołów z ławkami i paleniska do grilla.
  • w roku 2015 przeprowadzono gruntowny remont budynku klubowego.
  • w roku 2017 zakup siatek na piłkochwyty za bramkami.
  • w roku 2018 budowa siłowni zewnętrznej.
  • w roku 2019 montaż oświetlenia terenu w koło stadionu.

Gmina wspiera inicjatywy działaczy i zawodników Orła w kwestii poprawy infrastruktury stadionu zakupując niezbędny materiał do wykonania zadania. Wykonaniem prac zajmują się działacze i zawodnicy klubu przy wsparciu kibiców i sympatyków:

  • w roku 2019 wykonanie dwóch budek rezerwowych na 12 miejsc.
  • w roku 2019 modernizacja trybuny na 80 miejsc siedzących.
  • w roku 2020 zakup sprzętu do podlewania boiska.

red.

powiązane – „Parking i zajezdnia”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Groby w wyszukiwarce

Przybiernów. Cmentarze znajdujące się na terenie gminy zostały dodane do Ogólnopolskiej Wyszukiwarki Osób Pochowanych Grobonet.com

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, strona internetowa cmentarzy https://przybiernow.grobonet.com/ to nie tylko wyszukiwarka grobów, to także możliwość załatwienia części spraw związanych z cmentarzami za pośrednictwem internetu. Na stronie przybiernowskich cmentarzy można sprawdzić czy groby naszych bliskich są opłacone, wnieść opłatę za dzierżawę grobu czy zarejestrować się jako opiekun lub dysponent danego grobu.

Gmina przypomina o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów.

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1947), termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty pochówku lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności. Po tym terminie zarządcy cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu.

Opłaty za dzierżawę grobu ustala rada gminy.

Kontakt do administracji cmentarzy: gmina Przybiernów tel. 914667546
Gdaniec Goleniów 914190494

red.

powiązane – „2 922,58 zł na mieszkańca”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie