Connect with us

Goleniów

Panowie – Matka Boża zaprasza

Goleniów. W sobotę 3 października 2020 r. w pierwszą sobotę miesiąca, w Goleniowie odbędzie się historyczny, pierwszy MĘSKI RÓŻANIEC.

Opublikowane

w dniu

Jak piszą na stronie parafii pw. Św. Katarzyny organizatorzy: „…dołączymy do kilkunastu tysięcy polskich mężczyzn w kraju i za granicą, którzy w pierwsze soboty miesiąca wspólnie odmawiają różaniec, idąc ulicami swoich miast.
O godz. 7:00 Msza Święta w Kościele św. Katarzyny, po Mszy (ok. 7:45) wyruszymy w kierunku Kościoła św. Jerzego, odmawiając różaniec w intencji naszych rodzin, miasta i naszej Ojczyzny. Będzie to także nasza osobista, wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi – męska modlitwa, wynagradzająca za grzechy nasze, naszych bliskich, za grzechy naszych rodaków. Poniżej trasa przemarszu i szczegóły wydarzenia.

Wyruszamy w kierunku Kościoła św. Jerzego wg następującej trasy (idziemy chodnikami)

 • Plac Mieszka I,
 • Ul. Grunwaldzką,
 • Brama Wolińska,
 • Plac Bramy Wolińskiej (w kierunku ul J. Słowackiego)
 • Ul. Juliusza Słowackiego,
 • Ul. Armii Krajowej, w kierunku Ronda Hanzeatyckiego,
 • Rondo Hanzeatyckie, ul. Szkolną
 • Ul. Szkolna,
 • Ul. Bohaterów Warszawy,
 • Ul. J. U. Niemcewicza,
 • Plac Planty,
 • Ul. Konstytucji 3 maja w kierunku Placu Rtm. Witolda Pileckiego
 • Plac Rtm. Witolda Pileckiego,
 • Ul. Konstytucji 3 Maja,
 • Ul. gen. W Andersa, idziemy w kierunku Kościoła św. Jerzego,
 • Kościół św. Jerzego,

Plac przed Kościołem św. Jerzego: Apel Jasnogórski, błogosławieństwo. W kościele św. Jerzego – chwila krótkiej Adoracji Najśw. Sakramentu (indywidualnie). Następnie potkanie przy herbacie i kawie (salka na plebanii)”

red.

powiązane – „Tylko dla niewierzących – mężczyźni z różańcem na ulicach Goleniowa”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie