Connect with us

Osina

Pakiety dla mieszkańców

Osina. Gmina zamówiła 1000 szt. masek. W czwartek 16 kwietnia br. otrzymano pierwszą partię 500 szt. masek wielokrotnego użytku.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Pracownicy Urzędu Gminy przygotowali pakiety składające się z maski i informacji, jak zdezynfekować maseczkę wielokrotnego użytku. Dystrybucją masek zajęli się radni i sołtysi poszczególnych miejscowości. Pierwszą dostawę masek przeznaczono dla mieszkańców Osiny, Redła, Krzywic, Przypólska i kolonii Kałużna (po jednej masce na gospodarstwo domowe), dla członków OSP Redło, Osina, Węgorza oraz pracowników Urzędu Gminy, OPS-u, prac publicznych i społeczno-użytecznych.
W Osinie radni Kamila Wójcik, Teresa Nowacka, Marek Pakulski, Aleksander Pakulski i Marcin Różalski dostarczyli maski w swoich okręgach wyborczych. W Redle dystrybucją zajęła się Pani sołtys Beata Banasiak, w Krzywicach sołtys Arek Witkowski i radna Zuzanna Kondratowicz, a w Przypólsku sołtys Ewa Dobrzyjałowska.
Maski dla mieszkańców pozostałych miejscowości zostaną dostarczone niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej dostawy.

Wójt Krzysztof Szwedo poinformował, że z inicjatywy pracowników obsługi i Dyrekcji, w szkole w Osinie ruszyła produkcja masek. Pracownicy przynieśli prywatne maszyny do szycia, a gmina dała pieniądze na zakup potrzebnych materiałów. Cała produkcja masek będzie przeznaczona dla mieszkańców i służb.

Red.

powiązane – „Wójt apeluje do mieszkańców gminy”

Osina

Szkoła i przedszkole – nie ma dzieci

Osina. 25 maja do szkoły podstawowej w Osinie przyprowadzono jedno dziecko, a 26 maja nie było żadnego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od dnia 12 maja br. oddziały przedszkolne w szkole są gotowe do ponownego uruchomienia. Rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na dzień 26 maja 2020 r. w szkole złożono 3 oficjalne zgłoszenia.

red.

powiązane – „Puste przedszkole czeka”

Kontynuuj czytanie

Osina

Puste przedszkole czeka

Osina Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie są gotowe do ponownego uruchomienia, ale nie ma chętnych

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie” – dostępnego na stronie szkoły.

Oddziały przedszkolne rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na razie żaden z rodziców pracujących nie złożył w szkole wymaganego oświadczenia.

red.

powiązane – „Potrzeba szóstki dzieciaków”

Kontynuuj czytanie

Osina

Uchwalili pomoc finansową

Osina. Wczoraj, na nadzwyczajnej sesji rada gminy podjęła dwie uchwały dotyczące pomocy finansowej lokalnym przedsiębiorcą.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,ORAZ przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podjęcie tych uchwał oznacza mniejsze wpływy do budżetu gminy, ale radni uznali, że pomoc przedsiębiorcą zmagającym się ekonomicznymi skutkami pandemii jest obowiązkiem gminy. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy 100% frekwencji na sesji (15 radnych).

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc finansową obowiązane są złożyć załączniki wynikające z uchwały w sprawie zwolnień dostępne na stronie gminy. Szczegółowe informacje uzyskać można u inspektora Urzędu Gminy Osina, p. Elżbiety Olejnik, pod nr tel. 508 499 661.

red.

powiązane – „Potrzeba szóstki dzieciaków”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie