Connect with us

Centrum Concordia

„Dnia 1 października 2020 roku rozpoczęto realizację projektu „Centrum Concordia” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.Celem projektu jest rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w tym rozwój usług umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności poprzez zwiększenie aktywności osób starszych i ich działań jako wolontariuszy na rzecz mieszkańców Goleniowa przy zapewnieniu usług asystenckich oraz opiekuńczych dla samych osób starszych. Poprzez utworzenie „Centrum Concordia”, w ramach którego działać będą, przy wsparciu asystentów osób starszych wewnętrzne grupy wolontariuszy osób starszych zwiększymy możliwości ich aktywności, co pozwoli na jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności. Jest to nowa forma działania na rzecz osób starszych poprzez same osoby starsze, które są zainteresowane wspieraniem innych. Działania pozwolą na stworzenie trwałego, nowego narzędzia wsparcia dla osób starszych zamieszkałych na terenie miasta. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu osoby starsze będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i aktywnie pomagać innym. Projekt jest realizowany przez Fundację CONCORDIA SZCZECIN.”

REKLAMA

Reklama

Maszewo

Reklama

REKLAMA


Osina

Reklama

Przybiernów

REKLAMA