Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Osina

Osina pomaga

Osina. Uchodźcy znajdują również „swoje” miejsce w gminie Osina.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w związku z tym, w Szkole Podstawowej w Osinie prowadzona jest zbiórka, aby zapewnić niezbędne rzeczy w nowym miejscu.

Obecnie najistotniejszymi rzeczami są:

  • kołdry
  • poduszki
  • pościele i prześcieradła
  • pasty do zębów
  • mydła
  • szampony
  • szczoteczki do zębów
  • maszynki do golenia
  • pianka do golenia

Gmina apeluje o pomoc i prosi o dostarczenie powyższych rzeczy do Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie Osina 54, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-19.00. Chodzi o rzeczy były nowe.

red.

powiązane – „Czego brakuje?”

Osina

400 m nowej drogi

Osina. Podpisano umowę na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt i skarbnik podpisali dzisiaj umowę na to zadanie z PRD Nowogard S.A.

W ramach zadania zostanie wybudowana Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 19.11.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 2 624 602,18 zł .
Inwestycja jest w 78,11% finansowana Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gdyż gmina posiada promesę BGK na kwotę 2050100,00 zł, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu.

red.

powiązane – „Umowa na drogę”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina Lenie

Osina. 18 maja br. w Urzędzie Gminy Osina miała miejsce skromna uroczystość, podczas której wójt gminy wraz ze skarbnikiem gminy, złożyli gratulacje w imieniu mieszkańców Lenie Witkowskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Lena Witkowska pochodzi z miejscowości Krzywice i jest studentką Wydziału Intermediów ASP w Krakowie i niedawno zdobyła Grand Prix (statuetkę Złotego Tukana) w 42. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Podczas tego przeglądu otrzymała również nagrody: Tukan Dziennikarzy, Tukan Publiczności i Nagroda Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polonica. Lena Witkowska jest również aktorką krakowskiego Teatr Barakah.
Z tej okazji władze samorządowe pogratulowły pochodzącej z tej gminy aktorce i jednocześnie podziękowały za promowanie „swojej małej ojczyzny” na deskach polskich teatrów czy międzynarodowych przeglądów.

red.

powiązane – „Lena nagrodzona czterokrotnie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Uroczyste otwarcie świetlicy i remizy

Osina. Wczoraj w Redle otwarto podwójną inwestycję – przebudowaną świetlicę wiejską oraz nową remizę strażacką OSP.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmowała m.in. przebudowę istniejącej świetlicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o. Świetlica uzyskała również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło wraz z zagospodarowaniem terenu. Operacja polegała na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Redle m.in. w: meble, sprzęt agd, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy, projektor, ekran cyfrowy, meble ogrodowe. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostało ogrodzenie dotychczasowego terenu przy świetlicy wiejskiej. Wartość operacji to 165 154,73 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 105 087,00 zł.

Z kolei nowy budynek OSP zlokalizowany został bezpośrednio przy świetlicy i pełnił funkcję garażowo socjalną dla użytkowników. Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonano przebudowę istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowę przyłącza energetycznego, budowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego. Wartość wykonanych prac wynosi 1 182 101,48zł brutto. Ponadto gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych). W wyniku I naboru wniosków z RFIL pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru na wnioskowane zadanie pn.”Budowa remizy OSP w Redle”.

Zastosowany montaż finansowy pozwolił na osiągnięcie 1 105 087,00 zł środków zewnętrznych, które zainwestowane w świetlicę wiejską oraz remizę strażacką będą służyć zarówno mieszkańcom miejscowości Redło jak i całej Gminie Osina.

red.

powiązane – „Majowe…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie