Connect with us

Stepnica

ORLIK do renowacji

Stepnica. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje gminę z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023″.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Stepnica w 2023 r. złożyła wniosek pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Stepnicy. Kosztorysowa wartość projektu to 146 413,05 zł a przyznane dofinansowanie wynosi 73 100,00 zł .

Celem programu modernizacji Orlików jest poprawa ich stanu technicznego. Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub modernizacji istniejących obiektów sportowych, w tym w szczególności: naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Zakres naszego wniosku obejmuje renowację boiska poliuretanowego oraz remont sanitariatów przy hali widowiskowo-sportowej. W ramach renowacji boiska naprawione zostaną ubytki i pęknięcia nawierzchni, zostanie wzmocniona cała powierzchnia boiska gruntem na bazie żywic poliuretanowych. Tym samym zabiegom zostanie poddana bieżnia znajdująca się przy boisku poliuretanowym. Drugim zadaniem jest remont pomieszczeń sanitarnych i szatni w hali widowiskowo-sportowej stanowiącej zaplecze sanitarne Orlika. Wyremontowanych zostanie 6 sanitariatów i 4 szatnie. Prace polegać będą na naprawie dachu, wymianie zalanych sufitów, naprawie i malowaniu ścian i wymianie drzwi.

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 a rozliczenie do sierpnia 2025 r.

red.

powiązane – „Inwestycje wodno-kanalizacyjne”

Stepnica

Kościelna otwarta

Stepnica. Wczoraj otwarto ul. Kościelną w Żarnowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w uroczystości udział wzięli mieszkańcy Żarnowa. Droga ta została wybudowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji wraz z nowym oświetleniem ulicznym wyniósł 504 915,00 zł, dofinansowanie 256 363,00 zł. Zakres projektu obejmował przebudowę nawierzchni drogi poprzez utwardzenie nawierzchnią z kostki betonowej i płyt ażurowych.Wzdłuż drogi posadowiono 7-metrowe słupy oświetleniowe z energooszczędnymi lampami LED.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

„Szuwarki” i „Leśne Babki”.

Stepnica. W niedzielne popołudnie w miejscowościach Budzień i Widzieńsko odbyły się spotkania założycielskie w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w Budzieniu punktualnie o godz 16.00 w wiacie na placu zabaw spotkało się 18 chętnych do założenia KGW, w tym kilku panów, bo przepisy stanowią iż członkami koła mogą być osoby dorosłe i nie ma tu mowy o dyskryminacji wobec płci. Podczas spotkania jednogłośnie postanowiono o założeniu koła i wyznaczono przedstawicielki Wioletę Lewandowską i Celinę Kobyłkę, które zajmą się dopełnieniem formalnej rejestracji. Na spotkaniu podjęto uchwałę nadającą kołu nazwę Koło Gospodyń Wiejskich w Budzieniu „Szuwarki”.

Dwie godziny później w świetlicy wiejskiej w Widzieńsku, odbyło się spotkanie założycielskie kolejnego koła. Tu zjawiło się 17 osób zaangażowanych, które podjęły się zadania utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Widzieńsku „Leśne Babki”. Jeszcze w tym tygodniu młode przedstawicielki Widzieńska: Justyna Maćkiewicz i Paulina Solińska dokonają formalnie rejestracji koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Piłowanie wałka

Stepnica. Od niedawna w Widzieńsku działa Kancelarii Leśniczego dla 3 leśnictw: Widzieńsko, Krokorzyce i Wierzchosław.

Opublikowane

w dniu

To pierwsza tego typu inwestycja Nadleśnictwa Goleniów. Jednym z elementów uroczystości otwarcia było… piłowanie wałka brzozowego piłą ręczną typu „moja – twoja”, symbolizującego przecięcie wstęgi w warunkach leśnych. Piłę obsługiwali starosta z wójtem.

red.

powiązane – „Rada Wyganowskiego”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie