Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Goleniów

Ołtarz poświęcony, kościół konsekrowany

Goleniów. Wczoraj, w środę 22 czerwca ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, otoczony duchowieństwem i wiernymi z parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie, dokonał liturgicznego aktu konsekracji nowego, kamiennego ołtarza oraz rekonsekracji odnowionego, parafialnego kościoła.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia, W uroczystości wziął udział Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik SChr, którego obecność i modlitwa mocno uzewnętrzniły ofiarną służbę wielu gorliwych chrystusowców, posługujących w goleniowskiej świątyni od 1945 roku. Ciekawostką jest fakt podany podczas uroczystości przez ks. proboszcza Krzysztofa Musiałka, że goleniowska świątynnia jest jedna z dwóch, których właścicielem według dokumentów jest Towarzystwo Chrystusowe.

„Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni” (Rytuał). Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią.

Liturgia, która rozpoczęła się o godz. 17:00 była niecodzienna, niezwykła, przejmująca i pełna symboli o głębokim znaczeniu. Ksiądz Arcybiskup Andrzej, wraz z koncelebransami i asystą udał się najpierw do prezbiterium. Po przywitaniu przez ks. Proboszcza Krzysztofa Musiałka SChr, Metropolita szczecińsko-kamieński pobłogosławił wodę, a następnie poświęcił nią ściany kościoła, wiernych i ołtarz, nawiązując w ten sposób do sakramentu chrztu, który czyni z wiernych świątynię Ducha Świętego. Liturgia Słowa zwróciła uwagę na znaczenie i godność świątyni chrześcijańskiej. Po Liturgii Słowa nastąpiło namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Ksiądz abp Andrzej Dzięga, po odmówieniu Modlitwy Konsekracji, rozlał na ołtarzu olej i namaścił go. W tym obrzędzie oddał kościół na własność Bogu, aby był on tylko Bogu oddany i Jemu służył jako Jego dom do sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaścił też olejem dwanaście „zacheuszek”, umieszczonych na ścianach świątyni. Są one wymownymi znakami konsekracyjnymi, widzialnym znakiem Domu Bożego, wyznacznikiem miejsca poświęconego Bogu. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła nastąpił obrzęd okadzenia. Ksiądz Arcybiskup zasypał kadzidło na ołtarzu, następnie okadził ołtarz oraz ściany kościoła. Ksiądz Generał dokonał okadzenia zgromadzonych wiernych oraz księdza Arcybiskupa. Namaszczony świętym olejem ołtarz został nakryty przez siostry Misjonarki Chrystusa Króla (niezwykle pięknie i gorliwie posługujące w Goleniowie od wielu lat) białym obrusem i w ten sposób przygotowany do sprawowania Najświętszej Ofiary. W ciągu całego obrzędu, aż do tej pory światła w kościele były wygaszone. Po odmówieniu przez ks. Arcybiskupa Andrzeja modlitwy: „Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy…” i zapaleniu świec ołtarzowych oraz dwunastu świec „zacheuszek” – cały kościół rozświetlił się blaskiem światła, przypominając w ten sposób, że to Chrystus jest Światłością prawdziwą. Liturgię eucharystyczną, która rozpoczęła się z chwilą rozświetlenia ołtarza i kościoła, poprzedziła procesja z darami. Po Komunii Świętej wybrzmiało uroczyste „Te Deum”.

Przed uroczystym błogosławieństwem sekretarz ks. Arcybiskupa odczytał dekret, potwierdzający konsekrację goleniowskiej świątyni. Od tego momentu – każdego 22 czerwca – wspólnota będzie świętowała rocznicę poświęcenia kościoła.

red.

powiązane – „Od jutra 25. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną”

Goleniów

Rondo Zajki zagospodarowane

Goleniów. Rondo imienia Henryka Zajki na ul. Maszewskiej zmieniło wygląd.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział prezes PGK Zbigniew Pankiewicz, właśnie zakończyły się wykonywane przez tę spółkę prace przy zagospodarowania centrum tego ronda nasadzeniami i innymi odpowiednimi elementami. Całość prac PGK wykonała w ramach umowy z gminą.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ekomural przy Szarych Szeregów

Goleniów. W Goleniowie ekomural powstanie przy ulicy Szarych Szeregów 7.

Opublikowane

w dniu

Wykona go Wallart Tomasz Smieszkol, a kompozycja przedstawiać będzie dziewczynkę na tle czystego, zielonego miasta. W 2022 roku w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, współfinansowanego z funduszy europejskich RPO WZ 2014-2020 w kwocie 300 tys. zł, zaplanowano wykonanie siedmiu ekomurali. Powstaną w sześciu miastach regionu w tym jeden w Goleniowie.

Ekomurale powinny pojawić się na elewacjach budynków podczas wakacji. Wszystko zależy od porozumień z artystami i przyjętych harmonogramów prac. Do wykonania malowideł użyte zostaną farby fotokatalityczne, które działają tak samo jak zadrzewiony skwer, neutralizując zanieczyszczenia. Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie. Co więcej – farba wychwytuje nie tylko gazy, ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby, a nawet nieprzyjemne zapachy. Jej wielką zaletą jest samooczyszczanie. Pomalowana powierzchnia nie wymaga częstego odświeżania czy mycia.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

60. lat kapłaństwa

Goleniów. 25 czerwca ks. kanonik Bogdan Schmidt obchodził we wspólnocie parafialnej 60. rocznicę święceń kapłańskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Paradyżu, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhelma Pluty 24 czerwca 1962 roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył dostojny jubilat. W tej uroczystej dla niego chwili towarzyszyli mu Arcybiskup Andrzej Dzięga, proboszcz parafii i dziekan dekanatu Goleniów ks. Wacław Nowak, grono zaprzyjaźnionych kapłanów, burmistrz gminy Goleniów oraz liczna grupa parafian. Kazanie, poświęcone powołaniu oraz istocie kapłaństwa, wygłosił JE Arcybiskup. I w tym kontekście nawiązał do jubileuszu ks. Schmidta, podkreślając zwłaszcza jego zasługi w tworzeniu od podstaw parafii Świętego Jerzego, z którą związany jest od 48 lat, i dziękując za ogrom pracy, jaką w to dzieło oraz w budowę nowego kościoła włożył. Wyrazem uznania za jego wierną służbę Bogu było wręczenie ks. Bogdanowi jubileuszowego krzyża z sześcioma pierścieniami. Wzruszony Jubilat podziękował Księdzu Arcybiskupowi, księżom, z którymi współpracował w czasie swojej posługi kapłańskiej oraz wszystkim, których przez minione lata Pan Bóg na jego drodze stawiał. Po Eucharystii ustawiła się do Księdza Kanonika długa kolejka ludzi, którzy z okazji jubileuszu chcieli mu podziękować za pracę w parafii i złożyć życzenia z okazji kapłańskich „urodzin”. Obchody jubileuszu zwieńczyła wspólna uczta w plebanijnym ogrodzie, na której nie zabrakło urodzinowego tortu.

red.

powiązane – „Ołtarz poświęcony, kościół konsekrowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie