Connect with us

Goleniów

Od środy prawdziwy kryzys śmieciowy

Goleniów. Jutro ostatni dzień pracownicy PGK będą odbierali śmieci mieszkańców gminy.

Opublikowane

w dniu

To kilka dni wcześniej niż dotychczas zapowiadano. Taką informację przekazał nam dzisiaj wiceburmistrz Tomasz Banach. Ponieważ umowa gminy z PGK się właśnie kończy, już od najbliższej środy jej pracownicy przestaną odbierać śmieci od mieszkańców, bo nie ma formalnej podstawy do jej przedłużenia i sfinansowania. Jak długo taka sytuacja potrwa? – nie wiadomo. Burmistrz twierdzi, że wyczerpał wszystkie możliwości porozumienia w tej sprawie z radnymi, a radni czekają na propozycje burmistrza.

Zdaniem wiceburmistrza Banacha przez jakiś czas mieszkańcy będą mogli na własny koszt odstawiać odpady bezpośrednio do bazy PGK, ale tylko do czasu zapełnienia się jej składowiska. Później i tam odbiór będzie wstrzymany. PGK nadal będzie odbierała śmieci z nieruchomości niezamieszkałych od firm, które mają z nią podpisaną dwustronna umowę.

Ta sytuacja to również problem finansowy dla komunalnego PGK, które od środy traci swoje główne źródło przychodów – nie wiadomo na jak długo. Nie udało nam się dzisiaj skontaktować z nowym prezesem spółki Leszkiem Siwkiem, by poznać jego opinię o tej kryzysowej sytuacji.

Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni burmistrz Krupowicz nie rozwiąże tego problemu, to śmieci przed domami i osiedlowymi śmietnikami będzie błyskawicznie przybywać. Grozi to nie tylko bałaganem i smrodem szczególnie w Goleniowie, ale i problemami sanitarnymi. Co dalej i jak z brakiem odbioru śmieci mają sobie poradzić mieszkańcy – Robert Krupowicz milczy. Ani na oficjalnej stronie i profilu fb gminy, ani na finansowanym przez gminnych podatników prywatnym profilu fb „Robert Krupowicz – twój burmistrz Goleniowa” do momentu opublikowania tego tekstu nic aktualnego na ten temat nie ma.

red.

powiązane – „Pozostał tydzień odbioru śmieci”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie