Connect with us

Goleniów

Od poniedziałku rekrutacja

Goleniów. I marca rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:

 • rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 do 31 marca 2021 r.,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 31 marca 2021 r.

Rekrutację do przedszkoli przeprowadzają:

 • Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie, ul. Akacjowa 19,
 • Przedszkole Publiczne nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie, ul. Króla Władysława Jagiełły 12,
 • Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Publiczne w Białuniu, ul. Sielankowa 4, Białuń,
 • Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich Przedszkole Publiczne w Mostach, Mosty 49B.

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzają:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, ul. J. Kilińskiego 11,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, ul. Jodłowa 33,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie, ul. C. K. Norwida 1,
 • Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11,
 • Szkoła Podstawowa im. Joanny Kulmowej w Komarowie, Komarowo 8,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2,
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie, ul. Lipowa 14.

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci, które nie mieszkają w obwodzie danej szkoły. Ważne jest miejsce zamieszkania dziecka a nie zameldowania.
Rodzic powinien złożyć w wybranej szkole wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszeniu do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły. Rodzic powinien zgłosić dziecko do szkoły, wypełniając dokument o nazwie: Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i kandydata.

Rekrutacji do przedszkola podlegają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Goleniów, w wieku 3-6 lat. W przedszkolach nie ma obwodów. Rodzic powinien złożyć w wybranym przedszkolu wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów w zakładce „Jednostki gminne/Oświata/Przedszkola/Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022” oraz „Jednostki gminne/Oświata/Szkoły podstawowe”.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów za-kwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 12-19 kwietnia 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia pobytu dziecka w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek.
Rodzicom dzieci, które nie zostaną przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy pierwszej w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekruta-cyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przed-szkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
Ponadto informujemy, że przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy niż Gmina Goleniów przeprowadzają rekrutację wg kryteriów i w terminach określonych przez te organy. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, do końca stycznia br. każdy organ prowadzący przedszkole publiczne zobowiązany jest ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów.

Przedszkola publiczne prywatne:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie, ul. Piaskowa 9,
 • Przedszkole Publiczne „Stokrotka” w Goleniowie, ul. Bohaterów Warszawy 21,
 • Przedszkole Publiczne „Bajkowa Akademia” w Goleniowie, ul. Jana Matejki 22,
 • Publiczne Przedszkole „Puchatkowa Kraina” w Goleniowie, Plac Strażacki 10,
 • Przedszkole Publiczne „Bławatek” w Kliniskach Wielkich, ul. Słoneczna 5.

red.

powiązane – „Harcerska Msza”

Goleniów

Nocą z Krzyżem do Maszewa

Goleniów. Będzie kolejna Nocna Droga Krzyżowa po starym nasypie kolejowym z Goleniowa do Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Początek w najbliższy piątek 24 marca o godzinie 21.00. Wymarsz spod kościoła świętego Jerzego. Cała droga ma około 20 km. I odbywa się w ciszy.
Powrót z Maszewa do Goleniowa we własnym zakresie.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Spontaniczne przekazanie

Goleniów. Zakończyła się dzisiaj kolejna rozprawa w procesie karnym, w którym oskarżonym jest burmistrz Robert Krupowicz.

Opublikowane

w dniu

Jest on oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z ubiegłorocznych sesji rady miejskiej w Goleniowie, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych.

Sąd przesłuchał dzisiaj dwoje świadków – byłego skarbnika gminy i pracownicę UMiG. Według ich zeznań, to nie oni przekazali burmistrzowi infomację o wysokości zadłużenia radnych. Prokurator odczytał pismo sekretarza gminy, który wskazał, że osobą informująca o tym była pracownica wydziału finansowego Margareta Niczaj. Zeznając dzisiaj na tę okoliczność burmistrz Krupowicz potwierdził, że od niej właśnie powziął w/w wiedzę, a stało się to w sekretariacie, gdzie ona przekazała mu ją „spontanicznie” – nie pytana przez burmistrza, sama z siebie.

Na wniosek obrońcy burmistrza, sąd postanowił przesłuchać jeszcze na kolejnej rozprawie 26 kwietnia dwie pracownice sekretariatu UMiG.

red.

powiązane – „Kim jest tajemniczy urzędnik?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kto po Krupowiczu?

Goleniów. Tomasz Banach nie podjął decyzji co do ewentualnego startu w wyborach na burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział, jest na to jeszcze za wcześnie, bo przez rok wiele się może zdarzyć. Decyzję burmistrza Krupowicza o niestartowaniu w najbliższych wyborach znał znacznie wcześniej, więc nie był zaskoczony jej niedawnym upublicznieniem.

Tomasz Banach (na zdj. za Krupowiczem) jest bezpartyjny, dlatego jego ewentualny start w wyborach musiałby się wiązać z budowa własnego zaplecza politycznego i organizacyjnego, lub uzyskania poparcia jakiejś partii – np. PO, która ma duże ambicje wpływać na goleniowską politykę. Jej zachodniopomorski lider to wszak wywodzący się z goleniowskiego samorządu marszałek Geblewicz, któremu na pewno zależy by goleniowską gminą rządził człowiek jeśli nie Platformy, to co najmniej z nią „poukładany” – podobnie zresztą jak goleniowskiej senator z PO Magdalenie Kochan. W tej sytuacji teoretycznie naturalną kandydatką do reprezentowania PO w najbliższych wyborach samorządowych w Goleniowie jest dzisiejsza wiceburmistrz Anita Jurewicz, która jest członkiem Platformy.

red.

powiązane – „Burmistrz potwierdza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie