Connect with us

Goleniów

Od poniedziałku rekrutacja

Goleniów. I marca rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:

 • rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 do 31 marca 2021 r.,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 31 marca 2021 r.

Rekrutację do przedszkoli przeprowadzają:

 • Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie, ul. Akacjowa 19,
 • Przedszkole Publiczne nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie, ul. Króla Władysława Jagiełły 12,
 • Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Publiczne w Białuniu, ul. Sielankowa 4, Białuń,
 • Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich Przedszkole Publiczne w Mostach, Mosty 49B.

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzają:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, ul. J. Kilińskiego 11,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, ul. Jodłowa 33,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie, ul. C. K. Norwida 1,
 • Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11,
 • Szkoła Podstawowa im. Joanny Kulmowej w Komarowie, Komarowo 8,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2,
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie, ul. Lipowa 14.

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci, które nie mieszkają w obwodzie danej szkoły. Ważne jest miejsce zamieszkania dziecka a nie zameldowania.
Rodzic powinien złożyć w wybranej szkole wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszeniu do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły. Rodzic powinien zgłosić dziecko do szkoły, wypełniając dokument o nazwie: Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i kandydata.

Rekrutacji do przedszkola podlegają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Goleniów, w wieku 3-6 lat. W przedszkolach nie ma obwodów. Rodzic powinien złożyć w wybranym przedszkolu wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów w zakładce „Jednostki gminne/Oświata/Przedszkola/Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022” oraz „Jednostki gminne/Oświata/Szkoły podstawowe”.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów za-kwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 12-19 kwietnia 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia pobytu dziecka w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek.
Rodzicom dzieci, które nie zostaną przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy pierwszej w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekruta-cyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przed-szkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
Ponadto informujemy, że przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy niż Gmina Goleniów przeprowadzają rekrutację wg kryteriów i w terminach określonych przez te organy. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, do końca stycznia br. każdy organ prowadzący przedszkole publiczne zobowiązany jest ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów.

Przedszkola publiczne prywatne:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie, ul. Piaskowa 9,
 • Przedszkole Publiczne „Stokrotka” w Goleniowie, ul. Bohaterów Warszawy 21,
 • Przedszkole Publiczne „Bajkowa Akademia” w Goleniowie, ul. Jana Matejki 22,
 • Publiczne Przedszkole „Puchatkowa Kraina” w Goleniowie, Plac Strażacki 10,
 • Przedszkole Publiczne „Bławatek” w Kliniskach Wielkich, ul. Słoneczna 5.

red.

powiązane – „Harcerska Msza”

Goleniów

JMB rozpoczęła inwestycję

Nowogard. Docelowo nawet 400 nowych miejsc pracy utworzonych będzie w nowym zakładzie produkcyjnym firmy JMB Wind Engineering w nowogardzkiej strefie inwestycyjnej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wczoraj odbyło się uroczyste wbicie szpadla, w którym uczestniczył właściciel firmy Edward Jarlaczyński.

Plan jest taki, że do połowy lipca prace budowlane będą skończone i linia produkcyjna równolegle zostanie zamontowana wówczas będziemy uruchamiać już produkcję. Planujemy tutaj jedną z najbardziej nowoczesnych fabryk na świcie w przemyśle wiatrowym zajmującą się produkcją pianki do wypełniania łopat wiatrowych. Na tym Nowogard zyska również sławe. Firm zajmujących się produkcją tego rodzaju jest niewiele na całym świecie co oznacza, że nasza fabryka biorąc pod uwagę najnowszy sprzęt, będzie rozpoznawalnym zakładem na rynku krajowym i zagranicznym – mówił Edward Jarlaczyński, prezes firmy JMB Wind Engineering z podgoleniowskiego Budna.

Wbicie szpadla jest początkiem budowy dużego, nowoczesnego zakładu, w którym produkowana będzie pianka służąca do wypełniania łopat elektrowni wiatrowych. Rozpoczęcie produkcji nastąpi w hali o powierzchni 11 tys. metrów. W kolejnych etapach zakład będzie się rozrastał, a docelowo zatrudnienie znajdzie blisko 400 osób.

Nowogardzka Strefa Inwestycyjna powstała w 2013 roku, a JMB Wind Engineering to druga firma, która tam inwestuje.

red.

powiązane – „JMB inwestuje w Nowogardzie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Na kanalizacje w Mostach

Goleniów. Tylko jeden z trzech wniosków zgłoszonych przez gminę Goleniów o0trzyma dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Opublikowane

w dniu

To budowa sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG „Wysypisko” w miejscowości Podańsko – 4 750 000 zł
Dachowanie pod Goleniowem. Gmina wnioskowała o inwestycje warte ok. 50 mln zł.

red.

powiązane – „Inwestycje strategiczne za 50 mln zł”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Milion różnicy

Goleniów. Dwie firmy złożyły oferty na budowę ścieżki rowerowej prowadzącej z Goleniowa do Marszewa.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, pierwsza oferta za 1 468 437,73 zł wpłynęła od firmy MDB Sp. z o.o. ze Szczecina. Drugą o wartości 2 457 687,60 zł złożyła firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur z Łozienicy.

W ramach ogłoszonego postępowania wykonany zostanie pierwszy etap stanowiący kontynuację istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej przy skrzyżowaniu z rondem ulic Maszewskiej i Tartacznej do ronda w kierunku Marszewa. W drugim etapie powstanie ostatni fragment ścieżki do samej miejscowości.
Gmina może liczyć na 85% dofinansowania tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

red.

powiązane – „Cena ogrzewania”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie