Connect with us

Goleniów

Od poniedziałku rekrutacja

Goleniów. I marca rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:

 • rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 do 31 marca 2021 r.,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 31 marca 2021 r.

Rekrutację do przedszkoli przeprowadzają:

 • Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie, ul. Akacjowa 19,
 • Przedszkole Publiczne nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie, ul. Króla Władysława Jagiełły 12,
 • Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Publiczne w Białuniu, ul. Sielankowa 4, Białuń,
 • Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich Przedszkole Publiczne w Mostach, Mosty 49B.

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzają:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, ul. J. Kilińskiego 11,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie, ul. Szarych Szeregów 14,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, ul. Jodłowa 33,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie, ul. C. K. Norwida 1,
 • Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11,
 • Szkoła Podstawowa im. Joanny Kulmowej w Komarowie, Komarowo 8,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2,
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie, ul. Lipowa 14.

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci, które nie mieszkają w obwodzie danej szkoły. Ważne jest miejsce zamieszkania dziecka a nie zameldowania.
Rodzic powinien złożyć w wybranej szkole wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszeniu do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły. Rodzic powinien zgłosić dziecko do szkoły, wypełniając dokument o nazwie: Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i kandydata.

Rekrutacji do przedszkola podlegają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Goleniów, w wieku 3-6 lat. W przedszkolach nie ma obwodów. Rodzic powinien złożyć w wybranym przedszkolu wypełniony dokument o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów w zakładce „Jednostki gminne/Oświata/Przedszkola/Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022” oraz „Jednostki gminne/Oświata/Szkoły podstawowe”.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów za-kwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 12-19 kwietnia 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia pobytu dziecka w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek.
Rodzicom dzieci, które nie zostaną przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy pierwszej w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekruta-cyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przed-szkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
Ponadto informujemy, że przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy niż Gmina Goleniów przeprowadzają rekrutację wg kryteriów i w terminach określonych przez te organy. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, do końca stycznia br. każdy organ prowadzący przedszkole publiczne zobowiązany jest ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów.

Przedszkola publiczne prywatne:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie, ul. Piaskowa 9,
 • Przedszkole Publiczne „Stokrotka” w Goleniowie, ul. Bohaterów Warszawy 21,
 • Przedszkole Publiczne „Bajkowa Akademia” w Goleniowie, ul. Jana Matejki 22,
 • Publiczne Przedszkole „Puchatkowa Kraina” w Goleniowie, Plac Strażacki 10,
 • Przedszkole Publiczne „Bławatek” w Kliniskach Wielkich, ul. Słoneczna 5.

red.

powiązane – „Harcerska Msza”

Goleniów

Postępowanie zawieszone

Goleniów. Zofia Machnicka zgodziła się na zawieszenie prywatnego postępowania sądowego w wytoczonej przez nią sprawie przeciwko gminie Goleniów.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała Zofia Machnicka, doszło do tego na wniosek reprezentującej wspólnotę mieszkaniową Kościuszki 3 kancelarii prawnej. Pod koniec marca prawnicy z tej kancelarii oraz prawnicy reprezentujący gminę spotkali się by uzgodnić postępowanie w spornej kwestii ratowania budynku przy ul. Kościuszki 3. Strona gminy chciała by Machnicka wycofała swój pozew, ale prawnicy wspólnoty się na to nie zgodzili, przystając jedynie na jego półroczne zawieszenie. Innych istotnych uzgodnień wspomniane spotkanie nie przyniosło.

W przyszłym tygodniu mają się spotkać powołani przez gminę eksperci oraz przedstawiciele GTBS by omówić stronę techniczną sprawy, aktualny stan budynku i kroki jakie należy podjąć – bez udziału przedstawicieli wspólnoty Kościuszki 3.

Nadal nie ma ostatecznej decyzji (z uwzględnieniem odwołań) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Hanny Krugły, co do dalszych losów zagrożonego bloku.

red.

Powiązane – „Kościuszki 3 – rozmowy dwustronne”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Humus za czarnoziem

Goleniów. Komunalne PGK chce wykorzystać do rekultywacji wysypiska w Podańsku humus z komunalnego GWiK.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział prezes PGK Andrzej Cieśliński, kierowana przez niego spółka planuje w tym roku zakończenie rekultywacji tego nieczynnego od lat wysypiska. W jej projekcie jest zapisane, że w końcowej fazie ma być tam wykorzystany czarnoziem. Ponieważ jest on znacznie droższy niż humus, który jest produktem ubocznym na prowadzonej przez GWiK goleniowskiej oczyszczalni ścieków, PGK chce uzyskać zgodę urzędu marszałkowskiego na zamianę – humus za czarnoziem. Według prezesa Cieślińskiego PGK zaoszczędziła by na tej zamianie sporo ponad 100 tys zł.

red.

powiązane – „Rekultywacja na… zabytkowym cmentarzysku.”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Burmistrz zrezygnował z dialogu

Goleniów. Brak budżetu w Goleniowie to brak dialogu ze strony burmistrza i jego urzędników – mówił Radiu Szczecin opozycyjny radny.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Goleniów jest jedyną gminą w Zachodniopomorskiem, której plan wydatków i dochodów musi ustalić Regionalna Izba Obrachunkowa – projekt budżetu przygotowany przez burmistrza Roberta Krupowicza nie uzyskał akceptacji większości radnych.

Jak podaje PR Szczecin, radni zarzucali m.in. nietrafione inwestycje – tłumaczyli, że w pandemii nie można kosztem inwestycji w chodniki, drogi czy szkoły, budować kortów do tenisa. Z kolei według władz gminy, radni mieli polityczne motywacje, aby nie doszło do uchwalenia budżetu.

 • Burmistrz powinien brać odpowiedzialność za to, co się dzieje – mówił radiu radny Ł. Mituła. – Oceniam to negatywnie jako brak chęci do dialogu z Radą Miejską. Mam wrażenie, że burmistrz postanowił, że woli, żeby instytucja zewnętrzna podjęła decyzję i zrezygnował z dialogu, który przypisany jest dla lokalnej demokracji, więc odczytuję to bardzo negatywnie.

Rzecznik prasowy burmistrza Cezary Martyniuk odmówił radiu komentarza w tej sprawie.

red.

powiązane – „Opozycja rządzi?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie