Connect with us

Maszewo

Od lutego drożej

Maszewo. Rada miejska podniosła o 7 zł stawkę za odbiór odpadów komunalnych w gminie.

Opublikowane

w dniu

Od 1 lutego 2023 będzie ona wynosiła 34 zł od osoby miesięcznie – to o 7 zł więcej niż dotychczas. Poprzednie ceny obowiązywały od lutego 2021 r. Dotychczas w naszym powiecie ceny za odbiór śmieci podniosły już gminy: Stepnica – do 32 zł i Przybiernów – do 36 zł.

Na dotychczasowym poziomie pozostaje ulga za odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2,00 zł na miesiąc od mieszkańca.

W uzasadnieniu do uchwału czytamy m.in.:

„…w związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2022 r. wygasa umowa zawarta z Zakładem Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Nowogardzie na transport i odbieranie odpadów komunalnych, przeprowadzone zostało
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi, polegającej na transporcie
i odbieraniu wszystkich odpadów komunalnych powstałych i zebranych na nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Maszewo.
Biorąc pod uwagę zwiększone koszty transportu, odbioru i unieszkodliwienia odpadów oraz potrzeby
wynikające z dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów
konieczne było ponowne skalkulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecne stawkii opłaty ustalone uchwałą Nr XXV/170/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, będą
niewystarczające aby sfinansować system gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. Przy obecnych
stawkach do budżetu gminy wpłynie 2 565 780,00 zł.

Kalkulacja w roku 2023 r. Liczba mieszkańców objętych systemem wynosi łącznie 8 099 osób.

Styczeń 2023 r.
5670 – ilość osób niekompostujących bioodpady 27 zł x 5 670 = 153 090,00 zł
2429 – ilość osób z ulgą za kompostowanie bioodpadów 25 zł x 2429 = 60 725,00 zł
Razem: 213 815,00 zł

Od 1lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
5670 – ilość osób niekompostujących bioodpady 34 zł x 5670 x 11 miesięcy = 2 120 580,00 zł
2429 – ilość osób z ulgą za kompostowanie bioodpadów 32 zł x 2429 x 11 miesięcy = 855 008,00 zł
Razem: 2 975 588,00 zł

Razem styczeń i pozostałe miesiące roku 2023 – 3 189 403,00 zł

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach maksymalna stawka za odpady
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić może miesięcznie 41,24 zł/osobę, czyli 2% przeciętnego
dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem (obecnie wynosi on 2 061,93 zł). Z uwagi na fakt szacowanych
wydatków, przy planowanych dochodach z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obecna stawka jest niewystarczająca aby system gospodarowania odpadami komunalnymi samofinansował
się…”

red.

powiązane – „O 5 zł drożej”

Maszewo

Nowe wyświetlacze i lampy

Maszewo. Na przełomie roku 2022/2023 wykonano kolejne inwestycje, którą wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w gminie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina są to:

1) kolejne wyświetlacze prędkości w miejscowościach Pogrzymie oraz Rożnowo Nowogardzkie,

2) 11 lamp solarnych – w Maszewie na ulicach Kwiatowej i Wiosennej, w Przemoczu, Rożnowie Nowogardzkim, Dobrosławcu, Bielicach, Nastazinie, Sokolnikach, Radzanku, Godowie oraz w Korytowie oraz 1 hybrydowa na Wisławiu.

3) kontynuowana jest wymiana wiat przystankowych – 8 nowych zamontowano w miejscowościach: Jarosławki, Maszewo, Dobrosławiec, Rożnowo Nowogardzkie, Bielice, Wałkno, Nastazin, i Bagna.

red.

powiązane – „Srebrny przełaj”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Srebrny przełaj

Maszewo. Zawodniczka UKS „Ratusz” zdobyła srebrny madal w Przełajowych Mistrzostwach Polski.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w odbywających się w dniu 15.01.2023 r. w Zielonej Górze 86. Przełajowych Mistrzostwach Polski, UKS Ratusz reprezentowali: Karol Grządziel, Anna Preca i Zosia Krystkowiak.
Po zaciętej walce Zofia Krystkowiak zdobyła srebrny medal w kat. juniorka, czym zapewniła sobie start w Mistrzostwach Świata, które odbędą się 4-5 lutego w Hoogerheide w Holandii.

Ania Preca po defekcie roweru i ambitnej walce, ostatecznie zajęła 7 miejsce, a Karol Grządziel w juniorach młodszych po kilkukrotnym zetknięciu się z podłożem zajął 21 pozycję. Klubowo daje to UKS Ratusz 10 lokatę w Polsce.

red.

powiązane – „Finał projektu „Świetlice w gminie Maszewo”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Finał projektu „Świetlice w gminie Maszewo”

Maszewo. Lions Clubs International Foundation wraz z gminą Maszewo zrealizowało projekt pn. „Świetlice w gminie Maszewo”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w ramach projektu zostały wyremontowane oraz wyposażone w nowoczesne zaplecza kuchenne placówki w Maszewie i w Bielicach. Świetlice w Darżu, Sokolnikach oraz Bagnach zostały doposażone w sprzęt AGD i naczynia kuchenne.

W dniu 14 stycznia 2023 r. odbyło się oficjalne podsumowanie ww. przedsięwzięcia.

red.

powiązane – „Świetlice dla gminy”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie