Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Goleniów

Od jutra reorganizacja w urzędzie

Goleniów. Od 2 czerwca br. następuje zmiana organizacyjna w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, otwiera się Strefę Obsługi Interesanta.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie na PARTERZE w poniżej wymienionych pokojach:

 • Wejście Główne A Kasa
  Biuro Obsługi Interesanta
  Windykacja, deklaracje śmieciowe – pokój 103
  Biuro dowodów osobistych – pokój 105
  Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, nadanie nr PESEL osobom dorosłym) – pokój 106
  Sprawy mieszkaniowe – pokój 110
  Deklaracje śmieciowe – pokój 111
  Podatki od środków transportu – pokój 112
  Podatek od nieruchomości: tereny poza miastem – pokój 115
  Podatek od nieruchomości: miasto – pokój 116
 • Wejście B (od strony Biura Rady Miejskiej) przeznaczone dla radnych i innych osób spoza urzędu, zaproszonych na organizowane spotkania i konferencje.
 • Wejście C (od strony Urzędu Stanu Cywilnego) przeznaczone dla obsługi interesantów tego urzędu.
 • Wejście D (od strony Straży Miejskiej) przeznaczone dla interesantów Straży Miejskiej, dla osób kierowanych do prac społecznie użytecznych oraz zaopatrzenia.

Składanie podań, wniosków oraz dokumentów do Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Biurze Obsługi Interesanta.
Sprawy związane z działalnością gospodarczą i pozwoleniami na sprzedaż alkoholu, licencja na TAXI załatwiane będą po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 91 46 98 275; 91 46 98 276.

Ze względu na trwające obostrzenia, nadal należy umawiać się telefoniczne oraz poprzez maila.
W urzędzie nadal obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

red.

powiązane – „Burmistrz inspektora przyjmie”

Goleniów

Poprawią wizytówkę

Goleniów. Na początku lipca zbierze się wspólnota mieszkaniowa zarządzająca Centrum Handlowym Barnim.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ma się zająć poprawieniem braków w liternictwie szyldów tego centrum. Jak nam powiedziała prezes GTBS Izabela Frynas, kierowana przez nią spółka jest mniejszościowym udziałowcem tej wspólnoty. Dostrzegając jednak negatywny aspekt dla wizerunku miasta wspomnianych szyldów, podjęła się szybkiego rozwiązania tej sprawy. Okazuje się, że już w marcu wspólnota miała się ta sprawą zająć, ale zabrakło quorum do podjęcia decyzji.

Teraz takie zebranie ma się odbyć na początku lipca. Zdaniem prezes Frynas jeżeli na zebraniu znajdzie się odpowiednia liczba współwłaścicieli do podjęcia decyzji, to powinna ona być pozytywna i szybka w realizacji – wspólnota posiada fundusze na ten cel.

red.

powiązane – „Wybrakowana wizytówka miasta”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Burmistrz proponuje komitet

Goleniów. Założenie komitetu ds. budowy ciągów pieszo-rowerowych na trasie Rurzyca – Kliniska – Pucice, to inicjatywa, z którą wystąpił burmistrz Robert Krupowicz na spotkaniu z mieszkańcami Klinisk, Rurzycy i Czarnej Łąki.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, tematem spotkania zorganizowanego przez radnego Roberta Kuszyńskiego był apel o poprawę drogi powiatowej pomiędzy Rurzycą a Pucicami.
Wzmożony ruch na tej trasie, korki, a przede wszystkim brak chodnika, to dla mieszkańców potężny problem.
Komitet, w skład którego weszliby mieszkańcy tych miejscowości oraz przedstawiciele urzędu gminy „powinien zająć się regulowaniem kwestii własnościowych pasa drogowego” – mówił burmistrz – „Brak kanalizacji deszczowej powoduje, że należy pozostawić pas zieleni wzdłuż jezdni celem odprowadzenia wód deszczowych. Na omawianej trasie istnieje ok. 40 punktów, gdzie nie ma na to miejsca. Trzeba przesuwać granice posesji. Jeżeli uda się notarialnie uregulować kwestie własnościowe, to gmina Goleniów zaangażuje się w budowę ciągów pieszo – rowerowych na całej długości.”

red.

powiązane – „(Nie)bezpieczna droga…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kandydat na skarbnika

Goleniów. Obecny prezes PGK Andrzej Cieśliński jest kandydatem burmistrza na nowego skarbnika gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Cieśliński ukończył Politechnikę Szczecińską na wydziale Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, Podyplomowe Studium Zarządzania, Studium Podatkowe oraz Studia MBA Nottingham Trent University i Wielkopolska Szkoła Biznesu.

Jest mieszkańcem gminy Goleniów. O tym czy zostanie nowym skarbnikiem gminy, zadecyduje 30 czerwca rada miejska, w której burmistrz od kilkunastu miesięcy nie ma większości. Dlatego prezentowane obok zdjęcie Andrzeja Cieślińskiego z gminnego portalu, z podpisem w trybie dokonanym „Nowy skarbnik gminy Goleniów” jest chyba nieco przedwczesne…

red.

powiązane – „Wybrakowana wizytówka miasta”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie