Connect with us

Powiat

Od dzisiaj tylko zdalnie.

Powiat. Od dzisiaj administracja publiczna pracuje zdalnie.

Opublikowane

w dniu

Jak zapowiedziano, nowe rozporządzenie wprowadziło pracę zdalną w urzędach i jednostkach organizacyjnych, jednak upoważnia kierowników urzędów i jednostek do ustalenia szczególnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie podstawowych usług publicznych.

I tak w Nowogardzie pracownicy Urzędu nadal będą obsługiwali większość interesantów drogą telefoniczną, będą dostępni, pod wskazanymi numerami telefonów, a wszystkie sprawy będą realizowane na bieżąco. W sprawach pilnych, wymagających kontaktu osobistego z pracownikiem Urzędu należy umówić się telefonicznie i podczas obsługi zachować wszelkie środki ostrożności, a więc zdezynfekować ręce, zasłonić usta i nos oraz zachować dystans 1,5 metra.

Goleniowski Urząd Gminy i Miasta też przechodzi w tryb pracy zdalnej. W związku z tym część pracowników UGiM będzie wykonywać pracę przebywając w domach.
Kilka wydziałów urzędu zajmuje się bezpośrednią obsługą obywateli, dlatego część urzędników będzie pracować stacjonarnie. Dotyczy to przede wszystkim Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Gminnej, Wydziału Finansowego, Wydziału Administracji i Spraw Społecznych w sprawach dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego oraz Biura Obsługi Interesanta.
Klienci UGiM obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, obsługa prowadzona będzie wyłącznie w holu. Interesanci nie będą mogli wchodzić na dalej położony teren urzędu, gdzie przebywać mogą wyłącznie pracownicy.
Wszystkie osoby, które mają do załatwienia sprawy w UGiM, proszone są o korzystanie przede wszystkim z kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem ePUAP. Dokumenty w formie papierowej można składać do urny znajdującej się przy wejściu do urzędu, w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia ich złożenia najlepiej jest skorzystać z pośrednictwa poczty.

red.

powiązane – „Kolejne nielegalne protesty – relacjonuje burmistrz”

Powiat

Tragiczna sytuacja szpitala

Powiat. Tak starosta powiatu goleniowskiego nazwał dzisiaj kilkukrotnie sytuację w jakiej znajdują się finanse goleniowskiego szpitala.

Opublikowane

w dniu

Stało się tak podczas posiedzenia połączonych komisji rady powiatu. Starosta Tomasz Stanisławski mówiąc o kondycji finansowej szpitala przyznał, że powiat nie środków na jej poprawę, dlatego rozważana jest koncepcja ograniczenia jego działalności oraz połączenia ze szpitalem w Nowogardzie.

Obecna na sali prezes Szpitalnego Centrum Medycznego Katarzyna Kęcka powiedziała, ze sytuacja się co miesiąc pogarsza, a zadłużenie rośnie – aktualnie ok. 2 mln zł samych wymagalnych płatności. I nie widać perspektyw na poprawę, bo jej zdaniem wyceny świadczeń zakontraktowanych przez głównego płatnika – czyli NFZ – nie pokrywają kosztów – rosnących cen usług, leków, mediów i płac. Gdyby doszło do ograniczenia działaności szpitala, to jej daniem oznaczałoby zamykanie szpitalnych oddziałów. Jak powiedziała, najlepszy oddział ginekologiczo-położniczy w województwie (czyli goleniowska porodówka) generuje największe straty finansowe – jeden poród to ponad 2 tys zł „straty”.

O tym, że kłopoty goleniowskiej lecznicy to nie wyjątek, świadczył głos radnego Kazimierza Lembasa – jednocześnie dyrektora szpitala w Nowogardzie. Potwierdził on w całości diagnozę zaprezentowana przez prezes Kęcką dodając, że jego szpital ma podobne problemy finansowe – za rok ubiegły strata była największa w kilkunastoletniej historii jego dyrektorowania.

Starosta zapowiedział na czwartek rozmowy o finansach goleniowskiego szpitala, z kierownictwem sczzecińskiego odziału NFZ.

red.

powiązane – „Pierwszy będzie OIOM”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Biogazownia R-XXI w Łobzie

Powiat. Utylizacja odpadów może być tania, a nawet dochodowa. Członkowie Celowego Związku Gmin R-XXI mają tego świadomość, dlatego podjęli uchwałę, na mocy której zbudowana zostanie biogazownia w Łobzie.

Opublikowane

w dniu

Biogazownia w Łobzie pomoże rozwiązać szereg problemów, które pojawiają się w związku z gospodarowaniem odpadami biodegradowalnymi i zielonymi. Przede wszystkim obniży koszty ich przetwarzania, a ponadto zredukuje wydatki na utrzymanie zakładu w Słajsinie. Biogaz zostanie przetworzony na gaz, ciepło oraz prąd. Energia elektryczna zasili biogazownię, a gaz posłuży jako paliwo do ciężarówek wywożących odpady.

– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.

Na ostatnim zgromadzeniu R-XXI do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, delegaci gmin podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do nowoutworzonej w Łobzie spółki działki o powierzchni prawie 7 ha, na której obszarze powstanie instalacja biogazowa. Spółka ma działać pod firmą „BioEneris R-XXI”, tworzą ją CZG R-XXI i firma ENERIS.

Według założeń budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a finalizacja projektu powinna nastąpić w ciągu 3 lat. Wsparcie finansowe dla budowy biogazowni związek 32 gmin pozyskał w ramach programu NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

Inwestorem będzie spółka utworzona z firmą ENERIS, która jest dostawcą technologii. Biogazowania ma być sfinansowana przez firmę ENERIS i eksploatowana wspólnie z R-XXI. Będzie ona mogła przetworzyć ok. 30 tys ton odpadów rocznie. Założenie jest takie, że 50% odpadów biodegradowalnych będzie pochodziło spoza obszaru związku i będzie przyjmowane i utylizowane po cenach komercyjnych. Instalacja ma produkować ok. 5 mln m3 biogazu, 2,5 m3 biometanolu i 15 tys. MWh energii elektrycznej.

red.

powiązane – „BioEneris R-XXI”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Blue Velo

Powiat. W roku 2022 powstały nowe odcinki trasy Blue Velo w gminach Stepnica, Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dwa z nich, znajdują się między miejscowościami Krępsko i Kąty i powstały w pasie drogowym DW111 (patrz zdj). Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km. Obok odcinków wzdłuż DW 111, jeden powstał wzdłuż DW 120 w Gryfinie (2,28 km) oraz dwa odcinki w Lubczynie (0,18 km).

Na odcinkach inwestycyjnych powstała droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 2-2,5 m. Oznakowano też blisko 70,72 km trasy.

red.

powiązane – „Przed 30 kwietnia”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie