Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Goleniów

O śmieciach i planie

Goleniów. Podczas wczorajszego spotkania z mediami radni „Ruchu Miejskiego” przedstawili swoje stanowisko w sprawie odpadów komunalnych i planu przestrzennego zagospodarowania centrum Goleniowa.

Opublikowane

w dniu

Łukasz Mituła, Krzysztof Sypień i Mariusz Skakuj krytycznie odnieśli się do przygotowanych przez burmistrz na ostatnią sesję zmian w regulaminie odbioru odpadów komunalnych w gminie. Ich zdaniem nie uwaględniają one propozycji jakie klub radnych „Ruch Miejski” przedstawił pisemnie burmistrzowi. Zdaniem radnych przeforsowana siłą podwyżka za odbiór śmieci do 30 zł od osoby nie przyniosła poprawy jakości świadczenia tych usług. Radni uważają, że ich propozycje zgłoszone burmistrzowi doprowadzą do poprawy jakości wspomnianych usług, pozwolą na racjonalizację wydatków i zwiększą segregację odpadów. Oto one:

  • program finansowania budowy wiat śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych, budowa miejskich koszy podziemnych oraz budowa dwóch dodatkowych punktów odbioru odpadów PSZOK w Kliniskach i Mostach
  • zwiększenie do 7 zł od osoby ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika
  • wprowadzenien przez PGK dodatkowej płatnej usługi odbioru gabarytów „na żądanie” i bezpłatny ich odbiór dwa razy w roku
  • wprowadzenie limitów na worki na odpady zielone w zależności od powierzchni działki
  • wprowadzenie limitów na kosze na odpady zmieszane w zależności od liczby osob wynikającej z deklaracji

Najbardziej istotnym elementem całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest zdaniem radnych efektywna segregacja, która obniża koszty tego systemu – stąd potrzeba kampanii edukacyjnej i dodatkowych pojemników zbiorczych.

Radni klubu „Ruch Miejski” zgłosili gotowość do współpracy z burmistrzem w tych sprawach, jednak uważają, że burmistrz Krupowicz nadal nie uczestniczy w pracach radnych, a to jest niezbędny warunek wypracowania wspólnych uzgodnień.

Druga kwestią poruszaną przez radnych na wtorkowym spotkaniu był plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny – centrum miasta. Radni klubu „Ruch Miejski” głosowali na ostatniej sesji za jego odrzuceniem, ale rada zdecydowała tylko o wycofaniu projektu uchwały w tej sprawie. Powodem takiego stanowiska radnych był ich zdaniem zbyt duży udział w planie terenów pozwalających na budowę blokowisk w centrum miasta, bez wystarczającego miejsca na zieleń i parkingi. Plan nie uwzględnia też wypracowanej ponad dekadę temu koncepcji „Serca Miasta” oraz w niezrozumiale wybiórczy sposób wyznacza tereny zalewowe. Radni uważają, że ten plan to na tyle ważna uchwała dla przyszłości miasta, że stosowanie samych porcedur ustawowycyh przy jego uchwalaniu nie wystarczy – potrzeba jest wywołania jak naszerszej debaty publicznej nad jego zapisami i zainteresowania nią gminnej społeczności.

red.

powiązane – „Wieżowiec na „koplu”?”

Goleniów

Rondo Zajki zagospodarowane

Goleniów. Rondo imienia Henryka Zajki na ul. Maszewskiej zmieniło wygląd.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział prezes PGK Zbigniew Pankiewicz, właśnie zakończyły się wykonywane przez tę spółkę prace przy zagospodarowania centrum tego ronda nasadzeniami i innymi odpowiednimi elementami. Całość prac PGK wykonała w ramach umowy z gminą.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ekomural przy Szarych Szeregów

Goleniów. W Goleniowie ekomural powstanie przy ulicy Szarych Szeregów 7.

Opublikowane

w dniu

Wykona go Wallart Tomasz Smieszkol, a kompozycja przedstawiać będzie dziewczynkę na tle czystego, zielonego miasta. W 2022 roku w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, współfinansowanego z funduszy europejskich RPO WZ 2014-2020 w kwocie 300 tys. zł, zaplanowano wykonanie siedmiu ekomurali. Powstaną w sześciu miastach regionu w tym jeden w Goleniowie.

Ekomurale powinny pojawić się na elewacjach budynków podczas wakacji. Wszystko zależy od porozumień z artystami i przyjętych harmonogramów prac. Do wykonania malowideł użyte zostaną farby fotokatalityczne, które działają tak samo jak zadrzewiony skwer, neutralizując zanieczyszczenia. Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie. Co więcej – farba wychwytuje nie tylko gazy, ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby, a nawet nieprzyjemne zapachy. Jej wielką zaletą jest samooczyszczanie. Pomalowana powierzchnia nie wymaga częstego odświeżania czy mycia.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

60. lat kapłaństwa

Goleniów. 25 czerwca ks. kanonik Bogdan Schmidt obchodził we wspólnocie parafialnej 60. rocznicę święceń kapłańskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Paradyżu, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhelma Pluty 24 czerwca 1962 roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył dostojny jubilat. W tej uroczystej dla niego chwili towarzyszyli mu Arcybiskup Andrzej Dzięga, proboszcz parafii i dziekan dekanatu Goleniów ks. Wacław Nowak, grono zaprzyjaźnionych kapłanów, burmistrz gminy Goleniów oraz liczna grupa parafian. Kazanie, poświęcone powołaniu oraz istocie kapłaństwa, wygłosił JE Arcybiskup. I w tym kontekście nawiązał do jubileuszu ks. Schmidta, podkreślając zwłaszcza jego zasługi w tworzeniu od podstaw parafii Świętego Jerzego, z którą związany jest od 48 lat, i dziękując za ogrom pracy, jaką w to dzieło oraz w budowę nowego kościoła włożył. Wyrazem uznania za jego wierną służbę Bogu było wręczenie ks. Bogdanowi jubileuszowego krzyża z sześcioma pierścieniami. Wzruszony Jubilat podziękował Księdzu Arcybiskupowi, księżom, z którymi współpracował w czasie swojej posługi kapłańskiej oraz wszystkim, których przez minione lata Pan Bóg na jego drodze stawiał. Po Eucharystii ustawiła się do Księdza Kanonika długa kolejka ludzi, którzy z okazji jubileuszu chcieli mu podziękować za pracę w parafii i złożyć życzenia z okazji kapłańskich „urodzin”. Obchody jubileuszu zwieńczyła wspólna uczta w plebanijnym ogrodzie, na której nie zabrakło urodzinowego tortu.

red.

powiązane – „Ołtarz poświęcony, kościół konsekrowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie