Connect with us

Nowogard

O działce skarbnika w telewizji

Nowogard. „Ja nie muszę Panu nic mówić” – to odpowiedź zastępcy burmistrza Nowogardu na pytania TVP Szczecin o sprzedaż gminnej działki, którą kupił skarbnik gminy.

Opublikowane

w dniu

O sprawie poinformowała telewizja we wczorajszym materiale, a wcześniej radio Szczecin. Według niej, jak mówią radni Nowogardu – nabył ją za 10 procent wartości. Według nich – skarbnik nie dotrzymał umowy zagospodarowania terenu, dlatego powinien zapłacić karę, która wynika z zapisów przetargu.

12 lat temu, władze Nowogardu wystawiły działkę na sprzedaż. Ogłoszono przetarg i ustalono cenę wywoławczą na nieco ponad 100 tysięcy złotych. Teren nie miał przeprowadzonych badań geologicznych, co zaznaczono w ofercie przetargowej. – Celowy był taki zapis, że działka nie ma badań gruntowych, bo wtedy relatywnie można było obniżyć wartość tej działki tak, żeby ci urzędnicy, którzy sami przygotowywali ten przetarg, mogli za jak najniższą cenę tę działkę kupić – tłumaczył telewizji Dariusz Kielan, radny Nowogardu, Nowa.

Część radnych Nowogardu twierdzi, że teren został sprzedany za 10 procent wartości. Przetarg wygrał ówczesny skarbnik gminy, który na stanowisku jest do dziś.

– Widzimy przedstawicieli władz samorządowych, którzy na co dzień nie zajmują się swoją pracą, czyli służbą dla mieszkańców Nowogardu, a realizują swoje prywatne interesy – zaznaczył telewizji Marcin Nieradka, przewodniczący rady miasta w Nowogardzie, PiS.

Radni mówią o moralnej zgniliźnie i braku etyki. – Z tego, co zawsze podkreślał Pan burmistrz, że w naszej gminie wszystko dzieje się przezroczyście, transparentnie. Z tego, co ja dzisiaj widzę – jest mgliście i bagniście – powiedział Andrzej Kania, przewodniczący klubu radnych Nowa w nowogardzkiej radzie miasta.

Według TVP, skarbnik nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że przetarg wygrał zgodnie z prawem.

– Zakup tej nieruchomości nastąpił w trybie przetargu nieograniczonego w 2010 roku. W tym przetargu uczestniczyło więcej osób, jak tylko moja – wyjaśnia Marcin Marchewka, skarbnik gminy Nowogard.

 • Tutaj się dzieją takie rzeczy, że są niewyobrażalne. Kupować działkę, z tego, co wiemy, za 10 procent jej wartości i nic z tym nie zrobić, to po prostu szok – zaznaczył Dariusz Olejnik, radny Nowogardu, PiS. W przetargu zapisano też, że kupiec działki zagospodaruje ten teren na cele rekreacyjno-sportowe. – Byli zobowiązani, by wybudować tam obiekt sportowo-rekreacyjny i tego w terminie nie dotrzymali. Zgodnie z umową, gmina powinna naliczyć karę inwestorowi – zaznaczył Dariusz Kielan, radny Nowogard, Nowa.

Kara zgodnie z opisem przetargu wynosi 103 tysiące złotych. Od podpisania umowy minęło już ponad 10 lat, a obecnie na działce nie widać nawet jednej deski. Są tam chaszcze wysokie na dwa metry.

– W trybie niemalże natychmiastowym, pieniądze powinny znaleźć się na koncie gminy, a to czy zostało złamane prawo, powinien rozstrzygnąć organ do tego powołany – powiedział Andrzej Kania, przewodniczący klubu radnych Nowa w nowogardzkiej radzie miasta.

Do prokuratury wpłynęło już zawiadomienie w tej sprawie. Zgodnie z przetargiem gmina zastrzegła sobie też prawo odkupu działki, w przypadku braku podjęcia inwestycji. – Jest to sprawa, która uderza w dobro publiczne, czyli mogły tutaj zostać zmarnotrawione pieniądze mieszkańców – podkreślił Marcin Nieradka, przewodniczacy rady miasta Nowogard, PiS.

Radni będą wyjaśniać sprawę na najbliższej sesji. Żądają ujawnienia dokumentów przez władze gminy i wyjaśnień od skarbnika. Reporterowi TVP3 Szczecin skarbnik powiedział, że wypełnił umowę w całości.

– Wszystkie obowiązki wynikające z danego postępowania przetargowego, jak również zawartej umowy w formie aktu notarialnego zostały przez moją osobę wypełnione – wyjaśnił Marcin Marchewka, skarbnik gminy Nowogard.

Zarzuty radnych – nazywa oskarżeniami, które naruszają jego dobra osobiste. Poza tym oświadczeniem skarbnik nie chciał rozmawiać z reporterem TVP3 Szczecin o konkretach. Podobnie, jak zastępca burmistrza, który jak podaje TVP, rozmowę zaczął od obrażania Telewizji Polskiej, a zakończył po kilkunastu sekundach trzaśnięciem drzwiami.

Zdj. TVP3

red.

powiązane – „Kara zapłacona?”

Nowogard

Sokół na szkoleniu

Nowogard. Nadleśnictwo Nowogard gościło przedstawiciela stowarzyszenia na rzecz dzikich zwierząt „SOKÓŁ”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, przeprowadził on szkolenie dla pracowników, które dotyczyło rozpoznawania sokoła wędrownego w środowisku naturalnym, w ramach realizowanego Projektu unijnego na lata 2017-2021. Dużym atutem szkolenia była obecność dwóch żywych osobników sokoła wędrownego, którym pracownicy nadleśnictwa mogli przyjrzeć się z bliska – na zdjęciu sokół na sali wykladowej zasłonięty specjalnym kapturem.

Niegdyś sokół wędrowny gnieździł się dość licznie niemal na całym świecie, zajmując rozliczne środowiska. Na początku lat 50-tych nastąpił spadek liczebności tego gatunku, kiedy do użytku w rolnictwie wprowadzono nowe środki ochrony roślin, głównie DDT oraz inne pestycydy. Obok zmian siedliskowych, wybierania jaj i młodych oraz prowadzenia odstrzału redukcyjnego był to główny powód spadku liczebności gatunku w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku a w niektórych miejscach nawet całkowitego zaniku. Wobec zaistniałej sytuacji na początku lat 80-tych zakazano stosowania DDT w większości krajów, głównie wysoko rozwiniętych, słusznie uznając ten insektycyd za głównego sprawcę wyginięcia m.in. sokoła wędrownego. Jednocześnie podjęto próby wolierowej hodowli tego gatunku z przeznaczeniem młodych do celów reintrodukcji.

Od lat 90-tych prowadzona jest jego reintrodukcja w Polsce. Od roku 2010 całość prac związanych z restytucją i monitoring w środowisku naturalnym przejęło Stowarzyszenie. W latach 2010-2021 wypuszczono na wolność prawie tysiąc sokołów. Od pierwszego gniazda w 1999 roku, jakie pojawiło się Polsce po kilkudziesięciu latach jego nieobecności, w naturze wykluło się już około 900 sokołów. Obecnie w Polsce występuje ponad siedemdziesiąt par lęgowych na terenach górskich, miejskich i leśnych.

Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring na terenie całego kraju. Młodym ptakom zakłada się obrączki obserwacyjne, które w zależności od koloru informują nas czy ptak urodził się na wolności (kolor niebieski) czy też został reintrodukowany, czyli wprowadzony na obszary, gdzie wcześniej występował, ale wyginął (kolor czarny). Dodatkowo podczas wsiedlania ptaków zakłada się także obrączki ornitologiczne, które kolorem informują o środowisku, w jakie sokół został wsiedlony. Kolor zielony – tereny leśne, kolor czerwony – tereny górskie, kolor żółty – tereny miejskie.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nauczyciele nagrodzeni

Nowogard. Uroczyste spotkanie burmistrza z dyrektorami i nauczycielami nagrodzonymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w dniu 12 października br.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, burmistrz wręczył nauczycielom podziękowania za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne. Każdego roku dyrektorzy szkół zgłaszają nauczycieli, którzy podczas minionego roku szkolnego wykazywali się szczególnym zaangażowaniem wychodzącym poza podstawowe obowiązki wychowawcy i nauczyciela. Następnie zostaje powołana komisja, która opiniuje wszystkie wnioski ubiegające się o nagrodę Burmistrza Nowogardu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku ostatecznie nagrodzonych zostało 14 dyrektorów i 12 nauczycieli.

Lista Nagrodzonych Dyrektorów:

 1. Anna Łysiak – SP nr. 1
 2. Ewa Żylak – SP nr. 2
 3. Piotr Kazuba – SP nr. 3
 4. Bogdan Sobolewski – SP nr. 4
 5. Leszek Becela – II LO
 6. Tomasz Żelazowski – SP w Błotnie
 7. Monika Huget – SP Długołęka
 8. Renata Fusik – SP Orzechowo
 9. Agnieszka Forgiel – SP Strzelewo
 10. Józef Korkosz – SP Wierzbięcin
 11. Angelika Tębłowska – SP Żabowo
 12. Jolanta Bielska – Przedszkole nr. 1
 13. Aleksandra Lewińska – Przedszkole nr. 3
 14. Elżbieta Majchrzak – przedszkole nr. 4

Lista Nagrodzonych Nauczycieli:

 1. Beata Biniecka – SP nr 1
 2. Ewa Opara SP nr 1
 3. Aneta Borzeszkowska – SP nr 2
 4. Grażyna Miętka- Piotrowicz – SP nr 2
 5. Anna Pawlik – SP nr 3
 6. Marzanna Kijowska – SP nr 3
 7. Wioletta Jackowska – SP nr 3
 8. Ewa Sawicka – SP nr 4
 9. Elżbieta Gollon-Kołecka – SP Długołęka
 10. Aneta Płusa – SP Orzechowo
 11. Małgorzata Kurzawa – SP Strzelewo
 12. Aldona Kopycińska – II LO

red.

powiązane – „Burmistrz nagrodził”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Pieniądze dla DPS

Nowogard. Nowogardzki Dom Pomocy Społecznej otrzyma 84 tys zł.

Opublikowane

w dniu

1 438 800 zł to kolejna transza dodatkowych środków z budżetu państwa dla 32 Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim. Dotacje zostaną przekazane na podstawie umów podpisanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego 17 powiatom i miastu Koszalin prowadzącym placówki – wśród nich DPS Nowogard mający
237 miejsc.

 • Wsparcie przeznaczone jest na zapewnienie niezbędnej kadry oraz zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia związanych z ochroną przed zakażeniami Covid-19 – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

Najwyższa dotacja – 258 774 zł trafi do powiatu koszalińskiego dla DPS-ów w Nowych Bielicach, Mielnie, Parsowie, Żydowie, Bobolicach i Cetuniu, które dysponują 667 miejscami. 208 tys. zł trafi do trzech DPS-ów ze Szczecina, przy ul. Kruczej, Romera i Broniewskiego dysponujących w sumie 566 miejscami.

Pierwsza transza dodatkowych środków na 2021 r. dla samorządów prowadzących DPS-y została przekazana przez wojewodę w marcu. Do 17 powiatów i miasta Koszalin trafiło wtedy w sumie 2 395 786 zł. Dofinansowane Domy Pomocy Społecznej dysponują blisko 3900 miejscami.

red.

powiązane – „Obwodnica w roku 2027”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie