Connect with us

Stepnica

Nowy parking

Stepnica. W Stepnicy zostało wyznaczone dodatkowe miejsce parkingowe.

Opublikowane

w dniu

Jest przy porcie handlowym i stacji benzynowej. Odległość od plaży ok 300-400 m. Dojazd od strony Goleniowa – przed Stepnicą w lewo, ul. Piłsudskiego kierunek port. Dojazd od strony Wolina – ul. T. Kościuszki lub ul. Dworcowa dalej kierunek port.

red.

powiązane – „Piasek oczyszczony”

Stepnica

Wyróżniona za budownictwo

Stepnica. Gmina Stepnica znalazła się w gronie wyróżnionych za budownictwo komunalne i społeczne zajmując piąte miejsce w Polsce.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wyróżnienie podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w ramach XIX Forum Kapitału i Finansów w Katowicach odebrały w imieniu burmistrza Skarbnik Gminy Beata Rogalska i Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng.

Ranking powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych – pod pojęciem których rozumie się zarówno mieszkania komunalne jak i społeczne, czynszowe oraz zbudowane w ramach TBS – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w okresie 2000-2020. Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST i danych GUS.

Budowa osiedla mieszkań komunalnych to jedna z najważniejszych inwestycji gminy Stepnica w ostatnich latach. W roku 2014 r. wybudowano cztery bloki z 79 mieszkaniami komunalnymi. Inwestycja ta w całości była sfinansowana z budżetu gminy Stepnica i jej koszt wyniósł 13 818 013 zł.

W kwietniu 2016 r. do użytkowania oddano piąty blok z 26 mieszkaniami komunalnymi. Jego budowę sfinansowano ze środków gminy przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji 3 215 125 zł, w tym dofinansowanie z BGK wyniosło 964 537 zł.

Niewątpliwym dopełnieniem inwestycji mieszkalnych w naszej gminie było oddanie do użytku w grudniu 2012 r. oraz w listopadzie 2013 r. w miejscowości Łąka dwóch bloków wielorodzinnych z 36 mieszkaniami socjalnymi jedno, dwu i trzypokojowymi o powierzchniach od 30 m2 do 64 m2, z niskim czynszem, z indywidualnym ogrzewaniem gazowym. Budowę bloków sfinansowano ze środków gminy przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowa bloków kosztowała gminę łącznie 4 343 508 zł, w tym 1 303 052 zł wyniosło dofinansowanie z BGK w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. Ponadto w ww. okresie adaptowano różne pomieszczenia gospodarcze na 8 mieszkań socjalnych.

W latach 2012 – 2016 w gminie Stepnica wybudowano i oddano do użytkowania 149 lokali komunalnych, były to pierwsze mieszkania, które gmina oddała swoim mieszkańcom na podstawie umów najmu od 35 lat. Głównym celem działania było stworzenie warunków do zamieszkania młodym rodzinom i zatrzymanie ich przed wyjazdem z naszej gminy. Praktycznie na terenie naszej gminy nie ma bezrobocia brakowało tylko mieszkań. Aby w pełni rozwiązać problem mieszkaniowy w najbliższym czasie planujemy budowę następnych dwu bloków wielorodzinnych z 46 mieszkaniami komunalnymi. Gmina posiada już podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinasowanie tej inwestycji środkami z Krajowego Programu Mieszkaniowego. Inwestycja ta rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej zakończenie przewidywane jest na listopad 2022 r.

red.

powiązane – „Obwodnica w roku 2027″

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Donice na ulicy

Stepnica. Donice ustawione na ul. Dworcowej wprowadzają tam strefę zamieszkania.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zostały one rozmieszczone ze względu na wprowadzenie w tym miejscu strefy zamieszkania, prawidłowo pod względem technicznym i zgodnie z prawem. O tej zmianie komunikacyjnej informują znaki pionowe zamontowane na skrzyżowaniach tej drogi z ulicą Kolejową po stronie południowej i ulicą Krzywoustego po stronie północnej (znaki D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania”).

Dzięki donicom miejscowo przewężono jezdnię, co spowolnia ruch i wymusza podporządkowanie się obowiązującemu na terenie strefy zamieszkania ograniczeniu prędkości do 20 km/godz. Jest to ważne, gdyż na takim obszarze piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed samochodami i mogą korzystać z całej szerokości jezdni. Zgodnie z przepisami krajowymi takie przeszkody nie muszą być wyróżnione znakami ostrzegawczymi.

Przedstawione rozwiązanie nie jest niczym wyjątkowym. W samej Stepnicy istnieje już strefa zamieszkania z przewężeniem jezdni – na ulicy Tęczowej, gdzie ten efekt osiągnięto z użyciem pylonów ze znakami C-9 „nakaz jady z prawej strony znaku” i C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”. Donice do odginania toru przemieszczania się samochodów i fizycznego ich spowalniania użyto natomiast między innymi na Starym Mieście w Szczecinie (ulica Łaziebna).

Wprowadzenie na ulicy Dworcowej opisanych powyżej zmian towarzyszy realizacji projektu „Bezpieczna Droga do Szkoły w Stepnicy”. Na konieczność interwencji w ciągu ulicy Dworcowej wskazywały osoby, z którymi przeprowadzono wywiady w czerwcu bieżącego roku, a także zrealizowane wówczas badania obserwacyjne. Zdiagnozowano, że ta droga, wyposażona tylko w jednostronny i zbyt wąski chodnik, stanowi dla wielu uczniów trasę codziennego ruchu między domem i szkołą oraz między szkołą i parkiem w rejonie ulic Wojska Polskiego i Łąkowej. Zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa były jeżdżące w dwóch kierunkach samochody, w tym pojazdy dostawcze dostarczające materiały na budowę, lub auta blokujące furtkę wejściową na teren placówki.

Rozwiązanie ma charakter testowy, a jego skuteczność zostanie poddana społecznej ocenie.

W dniu 9 i 11 października przy sklepie Biedronka będzie funkcjonował punkt konsultacyjny:
– w sobotę 9 października w godzinach 9.00-14.00,
– w poniedziałek 11 października w godzinach 15.00-18.00.

red.

powiązane – „Szpitale połączone od 1 stycznia 2022 r”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Zwalczanie niecierpka

Stepnica. W rezerwacie „Olszanka” naukowcy przetestują usuwanie niecierpka pomarańczowego.

Opublikowane

w dniu

W ramach programu pilotażowego zwalczania, w rezerwacie przyrody Olszanka, w gminie Stepnica, zespół ekspertów z Uniwersytetu Szczecińskiego, współpracujących z konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach oraz firma Eco Future Tomasz Mroczkowski, testuje usuwanie niecierpka pomarańczowego metodą 4-, 5- i 7-krotnego wyrywania/koszenia roślin w czasie jednego sezonu wegetacyjnego. Zdobyte doświadczenia pozwolą zarekomendować najlepszy wariant tej metody.

Niecierpek pomarańczowy Impatiens capensis oraz niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera należą do inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia, zagrażających różnorodności biologicznej naszego kraju.
Częściej spotykany, niecierpek gruczołowaty, pochodzi z Himalajów. Został wprowadzony do Polski pod koniec XIX wieku, jako roślina ozdobna i miododajna. Poza uprawą stwierdzono go po raz pierwszy w 1890 r., na Dolnym Śląsku. Obecnie występuje w całym kraju, kolonizując zwłaszcza doliny rzeczne.

Z kolei, pochodzącego z Ameryki Północnej, niecierpka pomarańczowego spotkać można wokół brzegów Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie, gdzie wkracza do łęgów olszowych, zarośli wierzbowych, szuwarów oraz nadrzecznych zbiorowisk okrajkowych. Jego występowanie na obszarze Polski zostało stwierdzone po raz pierwszy w 1987 roku, w okolicach Trzebieży, na brzegach szlaku wodnego Szczecin-Świnoujście.
Niecierpek pomarańczowy jest jednoroczną rośliną zielną, rozmnażającą się wyłącznie za pomocą nasion. Jego jasnozielona, często błyszcząca i nieco prześwitująca łodyga jest wzniesiona, zwykle rozgałęziona, naga, mięsista i krucha. Osiąga od 0,2 do 1,5, maksymalnie 2,3 m wysokości. Liście niecierpka pomarańczowego ułożone są skrętolegle na łodydze, mają blaszkę cienką, nagą i matową, o kształcie eliptycznym do jajowatego i grubo ząbkowanym brzegu. Kwiaty niecierpka pomarań-czowego wyrastają z kątów górnych liści pojedynczo lub po 2-3 na szypułce. Roślina wytwarza dwa typy kwiatów: chasmogamiczne (otwierające się, zapylane przez owady, pomarańczowe lub żółto-pomarańczowe, do 25 mm długości, z ostrogą zawierającą nektar) oraz klejstogamiczne (zamknięte, samopylne, około 1 mm długości). Owocem jest gwałtownie pękająca torebka, wyrzucająca nasiona na odległość do 2 m. Nasiona mogą unosić się na wodzie do 200 dni, w ten sposób pokonują znaczne odległości. Badania naukowe wskazują na to, że niecierpek pomarańczowy może wypierać rodzimego niecierpka pospolitego Impatiens noli-tangere, konkurując z nim o zasoby środowiska. Może wpływać na warunki abiotyczne ekosystemu przez silne ocienienie i/lub wzmożoną erozję. Prawdopodobna jest też konkurencja z rodzimymi gatunkami roślin o zapylacze, ze względu na bogaty w cukry i aminokwasy nektar.
W eliminacji inwazyjnych niecierpków stosowane są różne metody, których skuteczność wymaga sprawdzenia w warunkach lokalnych. Jest to przedmiotem projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.

red.

powiązane – „Jak najszybciej rozpocząć budowę obwodnicy Szczecina!”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie