Connect with us

Nowogard

Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie

Władze gminy odpowiadają na pytanie TVP Szczecin oświadczeniem.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Zdjęcie: nowogard.pl

Czytamy w nim m.in.: Kilka lat temu (…) gminy zostały zmuszone do tego aby odbierać śmieci od mieszkańców i przekazywać je do miejsc ich składowania. Gmina Nowogard zbudowała taki system w oparciu o decyzję Rządu, który funkcjonuje do dzisiejszego dnia. W drodze przetargu wyłoniona została firma, która odbiera odpady od mieszkańców i zawozi je do Zakładu do Słajsina. Za te usługi gmina pobiera opłaty od mieszkańców, po to, aby system „wychodził na zero”. W lipcu 2019 roku zakład przetwarzający odpady w Słajsinie, do którego Gmina Nowogard odwozi odpady mieszkańców, podniósł ceny za odbiór odpadów o około 23%. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania stawek za odbiór odpadów od mieszkańców, do tych, które wprowadził Zakład w Słajsinie. Chodziło o to, aby system mógł sam się finansować. Po podwyżce w Zakładzie w Słajsinie pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie dokonali analizy kosztów, kalkulację wydatków i przychodów. Na tej podstawie przygotowany został projekt uchwały urealniający stawki za odbiór odpadów, żeby system sam się finansował. Projekt został przedłożony Radzie Miejskiej. 

Ta jednak, jeszcze w ubiegłym roku, głosami radnych Nowej i PiS-u nie przyjęła tej uchwały. Radni ci uzasadnili to tym, że nie znali przyczyn podniesienia opłat przez Zakład w Słajsinie. W związku z tym zorganizowane zostało spotkanie radnych z p. Jackiem Chrzanowskim – przewodniczącym Zakładu RXXI w Słajsinie, który przez niemal pół dnia tłumaczył radnym, z czego te podwyżki wynikają. Chodziło m.in. o wzrost kosztów pracowniczych, opłaty środowiskowej, opłat elektrycznych, kosztów przyjmowania odpadów do spalarni. Radni informację tę przyjęli. Pomimo tego, na kolejnej sesji ponownie odrzucili uchwałę o stawkach za odpady (także głosami PiS i Nowa) nie dając informacji jaka jest tego przyczyna, ani też nie mówiąc jaki mają pomysł na to, by sytuację uzdrowić. W związku z tym, że koalicja PiS i Nowa tematu nie rozwiązała, radni SLD, jako największy Klub w Radzie Miejskiej, złożył projekt swojej uchwały. Niestety i ten projekt został przez radnych PiS i Nowa odrzucony.

W ubiegłym roku urzędnicy informowali radnych, że tego rodzaju sytuacja doprowadzi do deficytu na koncie systemu gospodarki odpadami. Tak też się stało.

W lutym 2020 roku radni, na wniosek Klubu Radnych SLD, ponownie zajęli się projektem uchwały w sprawie stawek za odpady. Ponownie głosami radnych PiS i Nowa, uchwała nie została przyjęta (zdjęta z porządku obrad).

Radni ci powodują, że gmina, w której rządzą jako koalicja PiS i Nowa nie ma do dnia dzisiejszego urealnionych stawek za odpady, ani sprawnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami. Według nas niezrozumiałe jest takie postępowanie. Pytaliśmy ich jakie mają pomysły rozwiązania tego problemu, jednak wiążącej odpowiedzi na ten temat nie otrzymaliśmy. Sytuacja, w której nieurealniono stawek trwa od 7 miesięcy (od lipca zeszłego roku). Dodatkowo rząd zmienił ustawę, w związku z którą osoba, która nie segreguje śmieci, będzie musiała płacić podwójną, potrójną lub poczwórną stawkę. Gminy nie mają tutaj żadnej dowolności. Dlatego też Klub Radnych SLD, przedłożył projekt uchwały urealniającej odbiór odpadów zawierający tylko podwójną stawkę za odpady nieselektywne, po to, aby nie obciążać nadmiernie portfela naszych mieszkańców.

W chwili obecnej śmieci zalegają „na ulicach”, co jest efektem braku decyzyjności w radzie miejskiej w tym temacie. Urząd wykonał swoją pracę. Dokonana została analiza kosztów i przychodów, na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały przedłożony później radzie miejskiej. Teraz od radnych z klubów PiS i Nowa zależy, czy śmieci znikną z naszych ulic, czego bardzo byśmy chcieli.

Dziwi natomiast pytanie pana redaktora skąd problem ze śmieciami? Nie jest przecież tajemnicą, że w całej Polsce podwyżki są już od dawna wprowadzane. Tak samo jest w przypadku 24 gmin odstawiających swoje odpady do składowiska w Słajsinie. Jedynie w Gminie Nowogard radni z klubów Pis i Nowa nie zajęli się tym tematem w sposób decyzyjny, co w efekcie doprowadziło do degradacji całego systemu gospodarowania odpadami. W wyniku takich działań, po raz pierwszy od 2013 roku czyli od tzw. „rewolucji śmieciowej” gminny system gospodarowania odpadami w Nowogardzie przestał się bilansować.

Umowa z Zakładem Usług Komunalnych jest tak skonstruowana, że odbierający otrzymuje wynagrodzenie za każdą tonę odebranych od mieszkańców i wywiezionych odpadów. Faktury są wystawiane za każdy miesiąc.

Coraz częściej spotykamy się z opiniami mieszkańców, że działania obecnej rady utrudniają działania samorządu. Powodują chaos, tym bardziej że przewodniczący Zakładu RXXI zapowiedział kolejne podwyżki. Mieszkańcy coraz częściej mówią, że po to wybrali radnych, aby rozwiązywali problemy. Pojawiły się też grupy osób, które mówią o referendum w sprawie odwołania rady miejskiej. Może rzeczywiście jest to jedyne wyjście z obecnej sytuacji?

Andrzej Garguliński, Referat ds. Gospodarowania Odpadami

Nowogard

Piece dofinansowane

Nowogard. Wczoraj w Bibliotece Miejskiej, podpisano kolejne 14 umów na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych na nowe piece proekologiczne.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Pierwsze umowy w ramach programu „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” zostały podpisane rok temu. Zainteresowanie nim nad duże, a właściciele mieszkań i domów, którzy biorą w nim udział, wciąż mogą otrzymać pieniądze w postaci dotacji na zakup nowego pieca i części nowej instalacji grzewczej. Jednorazowa dotacja wynosi nie więcej niż 3 tysiące złotych dla domów i mieszkań oraz 5 tysięcy złotych dla budynków wielorodzinnych, posiadających wspólną kotłownię. Dotacja stanowi 50 % kosztów związanych z zakupem pieca i instalacji grzewczej, jednakże nie obejmuje zwrotów kosztów za inwestycje zrealizowane przed podpisaniem umowy.

W 2019 roku z takich dopłat skorzystały 33 rodziny, 26 czerwca w Bibliotece Miejskiej zawarte zostały 26 nowe umowy na łączną kwotę 78 tys. zł, a teraz umowy wrześniowe podpisano na kwotę 42 tys. zł.

O dotację nadal starać się mogą osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowaniu podlega zakup kotła gazowego na olej opałowy, kotła na biomasę lub paliwo stałe, co najmniej 5 klasy lub pieca zasilanego prądem elektrycznym. Dofinansowanie można będzie uzyskać również na elementy związane z nowym systemem ogrzewania. Więcej informacji na ten temat szukać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Justyna Wiącek, tel. 91 39 26 238).

red.

powiązane – „R-XXI podwyżki cen”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Geblewicz na in vitro

Nowogard. Będzie marszałkowska pomoc dla Nowogardu na program in vitro.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Nowogard zdecydował o przystąpieniu do zapładniania metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Realizację programu radni gminy przyjęli w lata 2020-2022. Na działania in vitro zaplanowane w bieżącym roku nowogardzki samorząd otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. To kwota 33 tys. zł.

Nowogardzki program in vitro zakłada wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy w wysokości 50% kosztów leczenia zdiagnozowanej niepłodności, lecz nie więcej niż 10 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. W tym okresie na ten cel władze Nowogardu zamierzają przeznaczyć 200 tys. zł, a z pomocy ma skorzystać około 20 par.

red.

powiązane – „Gmina sfinansuje in vitro”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Dotacja na barszcz

Nowogard. Gmina przeprowadzi zabiegi agrotechniczne na terenie gminy Nowogard, mające zlikwidować skupiska barszczu Sosnowskiego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina uzyskała dotację na realizację zadania pn. „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego ” w granicach administracyjnych gm. Nowogard. Programem zostały objęte zinwentaryzowane stanowiska występowania tej niebezpiecznej i toksycznej rośliny. Wszystkie prace, zgodnie z harmonogramem, zostały wykonane przez firmę MICHLAS Daniel Grzelak do końca sierpnia 2020 roku.

Biorąc jednak pod uwagę wysoką żywotność i plenność rośliny, jak również wydłużoną zdolność nasion do kiełkowania, konieczne stało się zaplanowanie przez gminę Nowogard zabiegów w kolejnych latach . I tak będą wykonywane zabiegi agrotechniczne, polegające na dokonaniu co najmniej dwóch serii oprysków chemicznych w ciągu roku, w przeciągu następnych pięciu lat (z możliwością przedłużenia zabiegów na kolejne lata) w miejscach wyszczególnionych w inwentaryzacji działek, celem całkowitej likwidacji rośliny. Największe nasilenie Barszczu Sosnowskiego w Naszej gminie, występuje na terenie sołectwa Długołęka.

Roślina barszczu Sosnowskiego zaliczana jest do gatunków roślin inwazyjnych oraz wypierających rodzime gatunki z obszarów ich naturalnych siedlisk, a w konsekwencji do ubożenia rodzimej flory. To bylina o dętych (pustych w środku) łodygach, podłużnie bruzdowanych, pokrytych w dolnej części fioletowymi plamkami. W ciągu jednego sezonu może dorastać do 4 – 5 metrów wysokości. Jego cechą charakterystyczną są białe, drobne kwiaty zebrane w gigantyczny baldach w kształcie parasolki i duże liście, które są skrętolegle ułożone na łodydze. Roślina ta jest niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt ze względu na właściwości parzące, z uwagi na produkowane olejki lotne, które w kontakcie ze skórą, pod wpływem promieni słonecznych, powodują silne oparzenia i rany.

red.

powiązane – „R-XXI podwyżki cen”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie