Connect with us

Goleniów

Nowego domu kultury nie będzie, a burmistrz zabronił skarbnikowi pomagać radnemu – następną sesja zdalna

Goleniów. Podczas zakończonej właśnie sesji rady miejskiej jej przewodnicząca zapowiedziała, że następna odbędzie się w trybie zdalnym.

Opublikowane

w dniu

Krystyna Jaworska poinformowała radnych, że na początku listopada odbędą się dla nich szkolenia na sprzęcie zakupionym niedawno przez gminę.

Pierwsze 3 godziny obrad zajęła prezentacja planów gminy co do pozyskania 43 mln zł z tzw. funduszy norweskich. Z tej kwoty 60% to projekty inwestycyjne – m.in. 12 mln zł na powstanie nowego parku przemysłowego przy lotnisku, prawie 2,4 mln zł na przystań kajakową oraz 1,4 mln na powstanie Centrum Usług Wspólnych. Mimo, że to była tylko prezentacja i to dokonana przez ekspertów z zewnątrz, wywołała burzliwą dyskusję. Radni zadawali pytania szczegółowe, kwestionując sensowność niektórych propozycji. To spowodowało reakcję ekspertów i wieceburmistrzów. Dyskusja była więc chwilami bardzo emocjonująca.
Radny Sypień zwrócił uwagę, że burmistrz obiecywał wybudowanie z tych funduszów nowego domu kultury, tymczasem w omawianych propozycjach jest tylko mowa o środkach na projekt pod hasłem centrum dialogu i integracji – co jego zdaniem oznacza, że przez najbliższe lata nowy dom kultury nie powstanie. Eksperci potwierdzili, że wspomniane centrum to właśnie ma być sala widowiskowa i nowoczesny dom kultury marzeń, ale nie ma szans by powstało ono w ciągu najbliższych 3 lat. Wiceburmistrz Banach dodał, że nie ma jeszcze w lokalnej społeczności zgody co do lokalizacji nowego domu kultury, a omawiany wniosek dotyczy tylko koncepcji projektowej.

Emocje wzbudziła też złożona ad hoc propozycja radnego Kuszyńskiego, który postulował, by gmina zwiększyła o ok. 30 tys zł wydatki w tegorocznym budżecie na zakup samochodu dla policji. Skarbnik poprosił aby zgodnie z procedurą radny podał, które wydatki w budżecie zmniejszyć o tę kwotę, albo zwiększyć wpływy. Podczas zarządzonej na tę okoliczność przerwy Kuszyński podszedł do skarbnika by ten wskazał mu odpowiednie zapisy budżetowe. Na to zdecydowanie zareagował p.o. burmistrza Henryk Zajko, jako przełożony zabraniając skarbnikowi udzielania tej informacji. Tłumaczył to tym, że radny powinien wcześniej przygotować się do uzasadnienia swojego wniosku od strony formalnej, a nie dopiero na sesji oczekiwać pomocy skarbnika. Kuszyński uznał to za celowe sabotowanie jego wniosku, który w głosowaniu nie uzyskał akceptacji radnych.

red.

powiązane – „GPP-3 i CWUO”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie