Connect with us

Powiat

Nowe inwestycje w gminach powiatu goleniowskiego

Powiat – Marszałek województwa podpisał dzisiaj w Goleniowie umowy ze starostą, wójtami i burmistrzami.

Opublikowane

w dniu

Nowe miejsca spotkań, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej czy edukacyjnej, a także ochrona zabytków. To zadania, które zostaną zrealizowane przy wsparciu środków z budżetu województwa. Marszałek podpisał dzisiaj w ZS nr 1 z beneficjentami umowy przyznające wsparcie na realizację projektów na terenie powiatu goleniowskiego.

Sześć gmin z powiatu goleniowskiego podpisało umowy, dzięki którym otrzymają środki z „Grantów sołeckich 2021”. Celem konkursu było wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

Podpisane umowy to:

Gmina Goleniów:

 • Budno – System Eko-wizualizacji promującej bezpieczeństwo
 • Komarowo – Bezpieczne komarowo – integracja z ekologią

Gmina Maszewo:

 • Zagórce – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Zagórce
 • Darż – Wiata – miejsce aktywizacji społecznej Darża

Gmina Nowogard:

 • Olchowo – Świetlica plenerowa
 • Karsk – Budowa nowego pomostu nad jeziorem w Karsku

Gmina Osina:

 • Kikorze – Bezpieczny plac zabaw
 • Krzywice – Na zdrowie

Gmina Przybiernów:

 • Babigoszcz – Bąbelkowy świat – plac zabaw dla malucha

Gmina Stepnica

 • Budzień – Budowa siłowni zewnętrznej w Budzieniu
 • Zielonczyn – Budowa siłowni terenowej w Zielonczynie

Pula środków w konkursie wynosiła 1,8 mln zł. Wyłonionych zostało 180 laureatów. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł.

Nowe oblicze dwóch zabytków:

 • do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Goleniowa trafi 15 tys. zł dofinansowania. Środki te pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowej remontu XV wiecznego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
 • renowację przejdzie wieża kościoła parafialnego z XIV w. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie. Tegoroczne wsparcie z budżetu, w wysokości 10 tys. zł, pozwoli na przeprowadzenie VI etapu prac.

Mała infrastruktura sportowa:

Lokalne samorządy z powiatu goleniowskiego prowadzić będą też modernizację bazy sportowej. W tym roku Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł. Ze wsparcia skorzysta w sumie 81 lokalnych samorządów, które na zaplanowane prace otrzymają od 6 do 20 tys. zł dofinansowania.

 • gmina Osina wyposaży salę gimnastyczną. Za 24 tys. zł zakupi kotarę grodzącą z przesuwem elektrycznym. Dofinansowanie wyniesie 12 tys. zł.
 • gmina Przybiernów za 54 tys. zł wybuduje siłownię zewnętrzną w Czarnogłowach. Wsparcie to 20 tys. zł.

-gmina Stepnica z pomocą w wysokości 20 tys. zł zmodernizuje oświetlenie w hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy. Koszt inwestycji oszacowano na 45 tys. zł.

 • powiat goleniowski za 40 tys. zł wyposaży siłownię plenerową w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. Przedsięwzięcie wsparte będzie kwotą 20 tys. zł.

red.

powiązane – „Konkurencyjne konferencje”

Powiat

Biogazownia R-XXI w Łobzie

Powiat. Utylizacja odpadów może być tania, a nawet dochodowa. Członkowie Celowego Związku Gmin R-XXI mają tego świadomość, dlatego podjęli uchwałę, na mocy której zbudowana zostanie biogazownia w Łobzie.

Opublikowane

w dniu

Biogazownia w Łobzie pomoże rozwiązać szereg problemów, które pojawiają się w związku z gospodarowaniem odpadami biodegradowalnymi i zielonymi. Przede wszystkim obniży koszty ich przetwarzania, a ponadto zredukuje wydatki na utrzymanie zakładu w Słajsinie. Biogaz zostanie przetworzony na gaz, ciepło oraz prąd. Energia elektryczna zasili biogazownię, a gaz posłuży jako paliwo do ciężarówek wywożących odpady.

– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.

Na ostatnim zgromadzeniu R-XXI do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, delegaci gmin podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do nowoutworzonej w Łobzie spółki działki o powierzchni prawie 7 ha, na której obszarze powstanie instalacja biogazowa. Spółka ma działać pod firmą „BioEneris R-XXI”, tworzą ją CZG R-XXI i firma ENERIS.

Według założeń budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a finalizacja projektu powinna nastąpić w ciągu 3 lat. Wsparcie finansowe dla budowy biogazowni związek 32 gmin pozyskał w ramach programu NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

Inwestorem będzie spółka utworzona z firmą ENERIS, która jest dostawcą technologii. Biogazowania ma być sfinansowana przez firmę ENERIS i eksploatowana wspólnie z R-XXI. Będzie ona mogła przetworzyć ok. 30 tys ton odpadów rocznie. Założenie jest takie, że 50% odpadów biodegradowalnych będzie pochodziło spoza obszaru związku i będzie przyjmowane i utylizowane po cenach komercyjnych. Instalacja ma produkować ok. 5 mln m3 biogazu, 2,5 m3 biometanolu i 15 tys. MWh energii elektrycznej.

red.

powiązane – „BioEneris R-XXI”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Blue Velo

Powiat. W roku 2022 powstały nowe odcinki trasy Blue Velo w gminach Stepnica, Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dwa z nich, znajdują się między miejscowościami Krępsko i Kąty i powstały w pasie drogowym DW111 (patrz zdj). Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km. Obok odcinków wzdłuż DW 111, jeden powstał wzdłuż DW 120 w Gryfinie (2,28 km) oraz dwa odcinki w Lubczynie (0,18 km).

Na odcinkach inwestycyjnych powstała droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 2-2,5 m. Oznakowano też blisko 70,72 km trasy.

red.

powiązane – „Przed 30 kwietnia”

Kontynuuj czytanie

Powiat

48. fałszywych alarmów

Powiat. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbyło się roczne podsumowanie działalności strażaków z terenu powiatu goleniowskiego za rok 2022.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, wzięli w nim udział: Komendant Wojewódzki Jarosław Tomczyk, strosta Tomasz Stanisławski oraz przedstawiciele gmin.

Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie Arkadiusz Skrzypczak podsumował efekty pracy Komendy Powiatowej – w roku 2022 odnotowano 1736 zdarzeń (o 42% więcej niż w roku poprzednim) co oznacza pod tym względem 6. miejsce w województwie, w tym 451 pożarów (wzrost o 16%), 1237 innych zdarzeń (wzrost 0 60%) i 48 fałszywych alarmów (wzrost 0 10%).

red.

powiązane – „Nocny oblot”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie