Connect with us

Nowogard

Nowa organizacja ruchu na DK6

Wykonawca drogi S6 na odcinku Nowogard – Płoty planuje dzisiaj w godzinach popołudniowych (po uprzednim pozytywnym odbiorze oznakowania) wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Będzie ona obejmowała skierowanie ruchu z obecnej DK6 na południową (w stronę Koszalina) jezdnię drogi S6 na całym odcinku o dł. 20 km. Spowodowane jest to koniecznością zamknięcia w kilku miejscach dotychczasowej DK6 po to, aby dokończyć na niej prace. Ruch dwukierunkowy na nowej jezdni będzie przejazdem przez plac budowy z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania na całym odcinku.
Zakończenie całości inwestycji i oddanie do ruchu drogi już w pełnym dwujezdniowym przekroju planowane jest w IV kwartale tego roku.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Nowogard

Pomost dla wędkarzy i motorowodniaków

Nowogard. Gmina otrzymała wsparcie na budowę nowego pomostu.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Wartość prac to 45 tys zł – wsparcie z samorządu województwa 19 tys zł.

red.

powiązane – „PUWiS odciął wodę”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

PUWiS odciął wodę

Nowogard. 3 czerwca PUWiS odciął wodę dostarczaną do sieci części mieszkańców ul. Bema. Obecnie woda dostarczana jest w przystosowanym do tego zbiorniku.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie ukazało się obszerne wyjaśnienie władz gminy:
”… z niepokojem przyjęliśmy informację o odcięciu przez PUWiS dostaw wody dla części mieszkańców nowego osiedla przy ulicy Generała Bema w Nowogardzie.
Z informacji przekazanych nam przez mieszkańców osiedla (grupa domków jednorodzinnych przed byłą gorzelnią) oraz przedstawicieli spółki Keramzyt i Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych wynika, że zaistniała sytuacja jest wynikiem sporu trwającego już od wielu lat pomiędzy mieszkańcami osiedla, a właścicielem wodociągu spółką Keramzyt.
Spółka Keramzyt sprzedała mieszkańcom działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wraz z udziałem w drodze. Wybudowała wodociąg i kanalizację, które do dnia dzisiejszego są jej własnością. Za pośrednictwem tej sieci dostarczała wodę mieszkańcom osiedla, którą kupowała od PUWiSu. Wszystkie koszty, zarówno za wodę jak i ścieki pokrywał Keramzyt. W lutym tego roku wygasła umowa pomiędzy Keramzytem a PUWiSem. Keramzyt nie był zainteresowany przedłużeniem umowy ponieważ nie doszło do porozumienia z mieszkańcami celem uregulowania stanu obecnego.
Gmina Nowogard nie jest stroną w tym sporze ponieważ sieć wodociągowo – kanalizacyjna stanowi własność prywatną Keramzytu i znajduje się w prywatnej drodze należącej do mieszkańców. Jednakże, kilka miesięcy temu, na wniosek mieszkańców osiedla przedstawiciele Gminy w osobach: Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski i Zastępca Kierownika Wydziału GKMiOŚ Wojciech Szponar, zorganizowali i uczestniczyli w mediacjach pomiędzy Keramzytem a mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PUWiSu. W wyniku tego spotkania ustalono że:

Mieszkańcy założą wodomierze umożliwiające im zapłatę Keramzytowi za pobraną wodę. 
Keramzyt miał przygotować umowę na podstawie której mógłby pobierać opłaty od mieszkańców za dostarczoną wodę, a także zobowiązał się do przekazania sieci do PUWiSu po uzyskaniu od mieszkańców (współwłaścicieli drogi w której biegnie sieć) służebności przesyłu na rzecz PUWiSu.
PUWiS zadeklarował chęć przejęcia tej sieci.

Pomimo wstępnie wypracowanego kompromisu pomiędzy trzema stronami (mieszkańcy/Keramzyt/PUWiS) nie doszło ostatecznie do zakończenia sporu. Keramzyt przedstawił mieszkańcom projekt umowy, którego mieszkańcy nie zaakceptowali i nie podpisali. Przedstawili natomiast swój projekt umowy, na który nie zgodził się Keramzyt. Ustalenia wypracowane na spotkaniu nie zostały więc przez strony sporu zrealizowane.
Temat wrócił więc na początku tego tygodnia. 1 czerwca do Gminy dotarła wiadomość, że PUWiS zaprzestaje dostarczania wody do sieci należącej do spółki Keramzyt, w związku z wielomiesięcznymi zaległościami płatniczymi Keramzytu wobec PUWiSu oraz brakiem umowy na świadczenie usługi między właścicielem sieci a PUWiSem. Tym samym mieszkańcy mieli być odcięci od wody.
Ponownie do sprawy włączyli się przedstawiciele gminy w wyniku czego udało się uzyskać kilka dni w trakcie których strony sporu miały szansę dojść do porozumienia i uniknąć zakręcenia wody. Niestety jednak z przykrością informujemy, że nie przyniosło to spodziewanego skutku i z ubolewaniem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym, to jest 3 czerwca, informację od mieszkańców osiedla, że PUWiS odciął wodę dostarczaną do sieci Keramzytu, a tym samym dla mieszkańców. Obecnie na zlecenie Keramzytu woda dostarczana jest w przystosowanym do tego zbiorniku.

Gmina Nowogard deklaruje wszelką pomoc jeśli chodzi o zażegnanie tego sporu. Na prośbę stron może udostępnić miejsce na spotkanie i pełnić rolę mediatora. Apelujemy i bardzo prosimy trzy strony tego sporu do nawiązania rozmów celem uzyskania porozumienia i pójścia na wzajemny kompromis. Najważniejsze żeby strony chciały rozmawiać, wykazały dobrą wolę rozwiązania problemu. W takiej sytuacji ważne jest aby każda strona była gotowa zrobić jeden krok do tyłu aby „jutro zrobić dwa kroki do przodu”.
W związku z tym, że do Gminy dotarły wiadomości o odcięciu wody, powiadomiła ona o tym fakcie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (Sanepid) jako instytucję nadzorującą jakość dostarczanej wody.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Kolibski
Z-ca Kier. Wydz. GKMiOŚ Wojciech Szponar”

red.

powiązane – „Za 6,5 mln zł rozbudują składowisko”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Mniejszy limit i ścieżka zamrożona

Nowogard. Na wtorkowej sesji, która ze względu na problemy sprzętowe nie była transmitowana, radni uchwalili wprowadzenie za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Dotyczy to gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. To był wspólny projekt radnych „Nova” i PiS, skorygowany o likwidację zsumowanego w skali gminy limitu tych zwolnień – zamiast 0,5 mln zł, uchwalono brak tego limitu.

Radni nie zgodzili się też na kontynuację budowy ścieżki rowerowej wokół jeziora nowogardzkiego. Przeciw byli radni ”Nova” i PiS argumentując to potrzeba oszczędzania w czasie kryzysu na inwestycjach rekreacyjnych, finansowanych z pożyczek.

Ponieważ sesja była tym razem przeprowadzona w szkolnej sali sportowej, a nie w ratuszu miejskim, nie udała się jej transmisja. Po prostu gmina nie dysponuje sprzętem do jej realizacji poza ratuszem. Burmistrz zapowiedział już, że odpowiedni sprzęt zostanie zakupiony.

red.

powiązane – „Zwolnienia z podatku – do pół miliona zł.”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie