Connect with us

Goleniów

Nie potrzebuję suflerów

Goleniów. Radny Krzysztof Zajko tłumaczy motywy swojego głosowania na ostatniej sesji, a Tomasz Banach opowiada o rozmowie z nim.

Opublikowane

w dniu

Ponieważ na ostatniej sesji głos Krzysztofa Zajko zdecydował o absolutorim dla burmistrza Krupowicza, chcieliśmy by opinia publiczna dowiedziała się z pierwszej ręki dlaczego radny głosował (patrz głosowania na załączonym filmie – https://www.youtube.com/watch?v=KMWjvxzdWPY) tak, a nie inaczej. Na prośbę radnego zadaliśmy mu pisemnie trzy pytania
, na które przesłał następujące odpowiedzi:

Dlaczego w głosowaniu nad votum zaufania Pan nie głosował?

  • Mówiłem o tym na sesji – ” jestem tak wychowany, że o nieobecnych mówię dobrze albo nie mówię wcale”. Uważam, że oceniając drugą osobę trzeba dać jej możliwość przedstawienia swoich argumentów. Z przyczyn niezależnych od stron ten warunek na sesji nie mógł być spełniony. Stąd też moja decyzja o nieoddaniu głosu.

Dlaczego głosował Pan za udzieleniem absolutorium burmistrzowi?

  • W mojej ocenie absolutorium to „skwitowanie” wykonania budżetu przede wszystkim na podstawie opinii RIO i oceny Komisji Rewizyjnej RM. Oczywiście zostaje jeszcze kwestia oceny sposobu realizacji, ale nie może ona przesłaniać faktu zrealizowania budżetu (choć nie był to budżet moich marzeń).

Czy burmistrz lub jego zastępcy albo inne osoby wywierali na Pana jakieś naciski w sprawie głosowania nad absolutorium?

  • Jestem już w takim wieku i z pewnym bagażem wiedzy oraz doświadczenia, że nie potrzebuję suflerów do podejmowania własnych decyzji.

Wiceburmistrz Tomasz Banach zapytany przez nas o to, czy namawiał Krzysztofa Zajko by zagłosował za absolutorium dla burmistrza odpowiedział: „Absolutnie nie było żadnego kupczenia. Przyznaję, że się spotkaliśmy i rozmawialiśmy. Była to bardzo długa i bardzo rozsądna rozmowa”. Na pytanie czy radny Zajko będzie tzw. „zaworem bezpieczeństwa” i w sytuacjach krytycznych skorzystacie z jego głosu wiceburmistrz odparł:„ Krzysztof jest tak niezależny, że nigdy bym go tak nie nazwał. Proszę mi wierzyć. On jest niezależny i przekonany do tego co robi. Zresztą wyraźnie było to widać w głosowaniach. Jeśli chodzi o absolutorim Krzysztof Zajko był przekonany, że 2019 rok należy skwitować pozytywnie. Natomiast jeśli chodzi o votum zaufania, to ma wiele zastrzeżeń do osoby burmistrza Krupowicza, z którym nie nadają na tych samych falach, i go nie poparł. I to jest uczciwe postawienie sprawy”.

red.

powiązane – „Dlaczego tak głosował?”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie