Connect with us

Powiat

Najdrożej w Stepnicy, najtaniej w Goleniowie

Powiat. Od 12 do 27 zł za odbiór śmieci posegregowanych płacą lub będą płacić w najbliższym czasie miesięcznie od osoby mieszkańcy naszego powiatu.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Z opłatą 12 zł od osoby miesięcznie, gmina Goleniów ma zdecydowanie najniższe opłaty w powiecie. W gminie Maszewo od 1 września br stawka ta od osoby miesięcznie wynosi 19 zł, w gminie Stepnica 20 zł (burmistrz proponuje jej podniesienie do 27 zł od 1 lutego 2021 r), w gminie Osina 21 zł, w gminie Przybiernów 21 zł (od 1 lutego 2021 – 24 zł), w gminie Nowogard od 1 stycznia 2021 – 22 zł (teraz obowiązuje jeszcze opłata od gospodarstwa domowego a nie od osoby).

Jak nam powiedział p.o. burmistrza Henryk Zajko po wczorajszym głosowaniu nie widzi w najbliższym czasie możliwości przeprowadzenie przez radę zmiany ceny za odbiór śmieci. A według niego cena 12 zł jest mocno niedoszacowana co widać na tle innych gmin powiatu. W tej sytuacji brakujące do zbilansowania systemu w ciągi obowiązywania rocznej (wrzesień 2020-wrzesień 2021) umowy z PGK 7 mln zł, trzeba dopłacić z budżetu gminy. A można to zrobić tylko z dochodów bieżących gminy, obniżając tym samym jej wydatki bieżące. Na sesji 16 grudnia padnie więc ze strony burmistrz najprawdopodobniej propozycja uruchomienia w tym celu prawie 4 mln z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (taka możliwość istnieje jeszcze tylko w budżecie na rok 2021). Pozostałe ponad 3 mln zł trzeba zdjąć z innych wydatków bieżących gminy.

red.

powiązane – „Krupowicz za podwyżką”

Powiat

Testowanie nauczycieli

Powiat. Badanie nauczycieli z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu goleniowskiego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, w związku z powrotem 18 stycznia do szkół uczniów z klas I-III w dniu dzisiejszym (13.01.2021 r.) nauczyciele i pracownicy administracyjni, którzy będą mieli już od najbliższego poniedziałku bezpośrednią styczność z tymi rocznikami są testowani pod kątem wykrycia wirusa wywołującego chorobę Covid-19.

Badania genetyczne realizowane metodą Real Time PCR koordynuje Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, a sfinansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Materiał genetyczny pobierany jest z gardła lub nosogardzieli. Wymaz jest informacją na temat obecnie toczącego się zakażenia i daje odpowiedź czy osoba jest w tym momencie zarażona wirusem SARS CoV-2.

Punktem poboru jest Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne w Goleniowie przy ulicy Niepodległości.

red.

powiązane – „Na pododdział COVID z paczką”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Prawie 1,2 mln zł na OPS w powiecie

Powiat. Ponad 26,5 mln zł z budżetu państwa trafi do wszystkich 113 gmin na Pomorzu Zachodnim na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – w tym 1,172 mln zł w naszym powiecie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

I tak poszczególne gminy otrzymają: Goleniów – 436 tys zł, Nowogard – 406 tys zł, Maszewo – 105 tys zł, Stepnica – 88 tys zł, Przybiernów – 76 tys zł i Osina – 61 tys zł.

Umowy w sprawie rządowego dofinansowania podpisał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

  • Środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in zasiłki stałe i zasiłki okresowe, dożywianie, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Rządowa dotacja pokrywa 80 procent kosztów utrzymania OPS.

red.

powiązane – „100 tys dla 7 szkół”

Kontynuuj czytanie

Powiat

100 tys dla 7 szkół

Powiat. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” powiat goleniowski pozyskał środki w kwocie 98000 zł dla 7 szkół.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Są to:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Goleniowe,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Nowogardzie,
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nowogardzie,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nowogardzie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie,
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie dla 2 swoich placówek zakupił w drodze zapytania ofertowego 18 szt. komputerów przenośnych wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Celem projektu jest doposażenie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

red.

powiązane – „3 gminy z powiatu dostaną 2,9 mln zł”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie