Connect with us
  • Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Osina

Na zakończenie pracy

Osina. 30 czerwca 2021 r. miało miejsce symboliczne wydarzenie dla społeczności Gminy Osina – tego dnia Bogusława Zengota zakończyła pracę w miejscowym Ośrodku Zdrowia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z tej okazji wójt gminy, oraz dwie radne podziękowali pani Bogusławie w imieniu mieszkańców Gminy Osina za okazywaną na co dzień serdeczność, wiedzę i pomoc. W skromnej uroczystości udział wzięli także sami mieszkańcy gminy, którzy pojawili się przed Ośrodkiem Zdrowia w Osinie, aby również podziękować za „serce”, z jakim pani Bogusława pracowała na rzecz ochrony zdrowia lokalnej społeczności. Dlatego też tego dnia nie brakowało życzeń (zwłaszcza zdrowia), upominków, kwiatów, balonów czy konfetti w kształcie serca.

Bogusława Zengota ukończyła Liceum Medyczne w Szczecinie w 1978 r. Następnie podjęła pracę w Przychodni Przyszpitalnej w Kamieniu Pomorskim a od maja 1983 r. związała swoją pracę zawodową z Ośrodkiem Zdrowia w Osinie. Przez ponad 38 lat pani Bogusława służyła zarówno wiedzą jak i pomocą medyczną mieszkańcom gminy Osina.

red.

powiązane – „Votum zaufania, absolutorium i… podwyżka”

Osina

Osina w „Polskim Ładzie”

Osina. Gmina Osina złożyła za pośrednictwem aplikacji Polski Ład, 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Osina z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wnioski te dotyczą następujących inwestycji:

1) Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze. Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

2)Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki obejmuje drogę o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Budowa drogi poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki.

3) Kompleksowa budowa infrastruktury kanalizacyjnej
w miejscowości Bodzęcin obejmuję budowę: sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków wraz z instalację elektroenergetyczną, oświetleniem oraz budowę przydomowych oczyszczalni domowych dla 3 gospodarstw domowych. Inwestycja obejmie wszystkich mieszkańców Bodzęcina.

W ramach programu każda jednostka samorządu terytorialnego lub związek jst może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

red.

powiązane – „Gmina szuka prezesa”

Kontynuuj czytanie

Osina

Czek na drogę w Węgorzycach

Osina. W miniona sobotę wójt oraz Leszek Witek – Sołtys Węgorzyc otrzymali czek o wartości 726 500,00 zł.

Opublikowane

w dniu

To pieniądze z rządowego programu dofinansowania na zadania w obszarach popegeerowskich.

W gminie Osina dofinansowanie w kwocie 726 500,00 zł  przeznaczone zostanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgorzyce (dz. nr 36 i nr 160 obr. Węgorzyce).” Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej, od skrzyżowania z drogą powiatową do końca miejscowości, o długości 340 mb, wraz z wykonaniem wjazdów do granicy działek i miejscami parkingowymi i odwodnieniem. Powierzchnia nowej nawierzchni drogi wyniesie ok. 1700 m2. Jest to droga dojazdowa do posesji dla większości popegeerowskich mieszkańców Węgorzyc. Szacowany koszt całkowity zadania wynosi 800 000,00 zł.
Obecnie gmina Osina prowadzi procedurę wyboru projektanta tego zadania. Planowany termin rozpoczęcia prac to wiosna 2022 r. tj. po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i wyłonieniu wykonawcy zadania.

red.

powiązane – „Dlaczego szpital jest w lepszej kondycji finansowej?”

Kontynuuj czytanie

Osina

Świetlica w budowie.

Osina. Trwają prace budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej oraz remizy straży pożarnej w miejscowości Redło.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmuje m.in.  przebudowę istniejącego obiektu remizy straży pożarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną  nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o.

Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w  ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15 listopada 2021 r. a wartość prac wynosi  1.132.744,03 zł brutto.

W skutek złożonego przez wójta gminy wniosku do programu Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych   gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych).
W wyniku I   naboru wniosków z RFIL  pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru  na wnioskowane zadanie  pn.”Budowa remizy  OSP w Redle”.

red.

powiązane – „Votum zaufania, absolutorium i… podwyżka”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie