Connect with us
  • Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Osina

Mycie za 2 tygodnie

Osina. Goleniowskie PGK zmieniło termin mycia pojemników w gminie Osina.

Opublikowane

w dniu

„W nawiązaniu do wykonania usługi mycia pojemników na terenie Gminy Osina w dniach tj. 12,13,14.10.2020r. jesteśmy zmuszeni przenieść wykonanie usługi na dni tj. 26.10.-29.10. (czyli 2 tygodnie później). Usługa będzie wykonana w dniach odbioru odpadów, może się nawet przedłużyć o dodatkowe dni 2 dni robocze, ze względu na to, że w urządzeniu trzeba wymieniać wodę na czystą, a brudną zlewać na oczyszczalni w Goleniowie.

Zmiana terminy wynika z faktu, iż pojazd do mycia zostanie nam dostarczony w dniu 26.10. i od tego dnia możemy wykonać u Państwa usługę.

Usługa mycia pojemników będzie trwała 4 dni robocze tj. 26,27,28,29.10.2020. (od poniedziałku do czwartku).” – głosi komunikat PGK.

red.

powiązane – „Gabaryty i mycie”

Osina

Mycie w Osinie

Osina. Niedługo w gminie będą myte pojemniki na śmieci.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w Redle, Węgorzycach, Przypólsku, Osinie, Krzywicach i Kałużnej mycie pojemników na odpady komunalne odbędzie się w dniach 3 i 4.08.2021 r.

Gmina prosi o niezabieranie pojemników z miejsca ich wystawienia oraz o niezapełnianie ich do godz. 14.00 w dniu 4.08.2021 r.

Z uwagi na to, iż w tracie mycia pojemników na terenie miejscowości Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin, Redostowo i Kikorze w dniu 26.07.2021 r. nastąpiła awaria pojazdu myjącego pojemniki gmina informuje mieszkańców miejscowości Węgorza i Kikorze, iż w dniu 2.08.2021 r. nastąpi dodatkowy wywóz odpadów komunalnych wraz z myciem pojemników.

red.

powiązane – „Kłopoty ze spalaniem opadów”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina w „Polskim Ładzie”

Osina. Gmina Osina złożyła za pośrednictwem aplikacji Polski Ład, 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Osina z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wnioski te dotyczą następujących inwestycji:

1) Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze. Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

2)Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki obejmuje drogę o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Budowa drogi poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki.

3) Kompleksowa budowa infrastruktury kanalizacyjnej
w miejscowości Bodzęcin obejmuję budowę: sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków wraz z instalację elektroenergetyczną, oświetleniem oraz budowę przydomowych oczyszczalni domowych dla 3 gospodarstw domowych. Inwestycja obejmie wszystkich mieszkańców Bodzęcina.

W ramach programu każda jednostka samorządu terytorialnego lub związek jst może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

red.

powiązane – „Gmina szuka prezesa”

Kontynuuj czytanie

Osina

Na zakończenie pracy

Osina. 30 czerwca 2021 r. miało miejsce symboliczne wydarzenie dla społeczności Gminy Osina – tego dnia Bogusława Zengota zakończyła pracę w miejscowym Ośrodku Zdrowia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z tej okazji wójt gminy, oraz dwie radne podziękowali pani Bogusławie w imieniu mieszkańców Gminy Osina za okazywaną na co dzień serdeczność, wiedzę i pomoc. W skromnej uroczystości udział wzięli także sami mieszkańcy gminy, którzy pojawili się przed Ośrodkiem Zdrowia w Osinie, aby również podziękować za „serce”, z jakim pani Bogusława pracowała na rzecz ochrony zdrowia lokalnej społeczności. Dlatego też tego dnia nie brakowało życzeń (zwłaszcza zdrowia), upominków, kwiatów, balonów czy konfetti w kształcie serca.

Bogusława Zengota ukończyła Liceum Medyczne w Szczecinie w 1978 r. Następnie podjęła pracę w Przychodni Przyszpitalnej w Kamieniu Pomorskim a od maja 1983 r. związała swoją pracę zawodową z Ośrodkiem Zdrowia w Osinie. Przez ponad 38 lat pani Bogusława służyła zarówno wiedzą jak i pomocą medyczną mieszkańcom gminy Osina.

red.

powiązane – „Votum zaufania, absolutorium i… podwyżka”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie