Connect with us

Osina

Mycie w Osinie

Osina. Niedługo w gminie będą myte pojemniki na śmieci.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w Redle, Węgorzycach, Przypólsku, Osinie, Krzywicach i Kałużnej mycie pojemników na odpady komunalne odbędzie się w dniach 3 i 4.08.2021 r.

Gmina prosi o niezabieranie pojemników z miejsca ich wystawienia oraz o niezapełnianie ich do godz. 14.00 w dniu 4.08.2021 r.

Z uwagi na to, iż w tracie mycia pojemników na terenie miejscowości Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin, Redostowo i Kikorze w dniu 26.07.2021 r. nastąpiła awaria pojazdu myjącego pojemniki gmina informuje mieszkańców miejscowości Węgorza i Kikorze, iż w dniu 2.08.2021 r. nastąpi dodatkowy wywóz odpadów komunalnych wraz z myciem pojemników.

red.

powiązane – „Kłopoty ze spalaniem opadów”

Osina

Marszałek w Osinie

Osina. W miniony poniedziałek Osinę odwiedził marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, celem wizyty było podpisanie umów na dofinansowanie trzech przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie gminy w 2022 roku. Dwie pierwsze umowy dotyczą Grantów Sołeckich marszałka województwa zachodniopomorskiego dla sołectw Redostowo i Węgorza.

„Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo”. W ramach projektu zostanie oczyszczony zbiornik wodny. W obrębie zbiornika będą wymienione rury retencyjne odprowadzające nadmiar wody, wykonana będzie rekultywacja terenu wokół zbiornika i posiana trawa. Ponadto zostaną zakupione stoliki i ławki. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 21 900 zł, kwota dofinansowania 15 000 zł.

„Przejście z przeszłości do teraźniejszości”. Na cmentarzu komunalnym w m. Węgorza powstanie chodnik, łączący jeden ciąg pieszy z główną aleją cmentarną. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 15 680 zł, kwota dofinansowania 15 000 zł.

Trzecia umowa to zadanie pn. „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy w miejscowości Redło poprzez montaż piłkochwytów oraz bramek do piłki nożnej” dofinansowane z programu „Pomoc finansowa dla jst. z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 r.”. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 19 166,98 zł, kwota dofinansowania 9 583,49 zł.

Łącznie na trzy zadania, gmina otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dofinasowania w kwocie około 40 tys. zł.

red.

powiązane – „Poseł w goleniowskim urzędzie gminy”

Kontynuuj czytanie

Osina

Piłkochwyt dla Redła

Osina. Urząd marszałkowski dołoży się do obiektu w Redle.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o montaż piłkochwytu oraz bramek do piłki nożnej na obiekcie sportowo-rekreacyjny przy świetlicy w miejscowości Redło” – koszt całkowity: 19,2 tys. zł, wsparcie urządu maeszłakowskiego : 9 tys. zł.

red.

powiązane – „Przebudują drogi na osiedlu”

Kontynuuj czytanie

Osina

Przebudują drogi na osiedlu

Osina. Prawie 1,8 mln zł dofinansowania otrzymała gmina Osina w 3 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. Blisko 1600 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST przyznano dofinansowanie na realizację 1885 inwestycji.

Opublikowane

w dniu

Pieniądze te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie – dofinan sowanie 1 764 000 zł

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową (blisko 1,9 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (ponad 500 mln zł), infrastrukturę społeczną (prawie 330 mln z) i sportową (ponad 300 mln zł).
Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne mogły w tym naborze składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST mogła złożyć dwa wnioski. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, oznacza to, że samorządy będą musiały wnieść minimum 2 proc. wkładu własnego.

red.

powiązane – „Prawie 9 mln zł dla Osiny”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie