Connect with us

Kultura

Muzyka wokalna z Kulic

Kultura. Już po raz piąty Wydział Wokalny Akademii Sztuki w Szczecinie, w terminie 26.06 – 2.07.2021r. organizuje Akademię Wokalno-Aktorską.

Opublikowane

w dniu

Dzięki współpracy Uniwersytetem Szczecińskim AWA odbędzie się w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach. Dzięki ofercie edukacyjnej pt. „Akademia Sztuki w Szczecinie „PROJEKT KARIERA”, w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, udało się pozyskać środki z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W ramach Akademii Wokalno-Aktorskiej odbędą się trzy koncerty z udziałem publiczności:

  • 30.06.2021, ok. godz. 18.30, w Kościele parafialnym pw. WNMP w Nowogardzie, to już tradycyjnie, dzięki przychylności proboszcza Ks. Grzegorza Legutko, po mszy wieczornej
  • 1.07.2021r., o godz. 18.00, w ogrodzie Goleniowskiego Domu Kultury, w ramach koncertów „Bez napięcia”
  • trzeci kończący Akademię Wokalno-Aktorską w 2.07.2021 o godz. 10.00, w Pałacowej Oranżerii w Kulicach

W programach koncertów będą mogli Państwo usłyszeć najpiękniejszy i bardzo urozmaicony repertuar wokalny, arie i pieśni różnych kompozytorów. Postaramy się, aby zaprezentowany Państwu repertuar był inny na każdym koncercie. W związku z tym, chętnych zapraszamy na trzy różne koncerty, na które jest wstęp wolny.

Akademia Wokalno – Aktorska, to forma modyfikacji programu nauczania, a dotyczyć będzie takich umiejętności jak: śpiew solowy, interpretacja utworów wokalnych, współpraca z pianistą, aktorstwo, zachowanie sceniczne. Do poprowadzenia zajęć podczas AWA, w tym roku zostali zaproszeni wspaniali śpiewacy będący jednocześnie pedagogami, a wśród nich: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz, postać wyjątkowa dla polskiej wokalistyki – czuwający nad poprawną techniką wokalną; dyrektor Akademii Wokalno – Aktorskiej, dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS, która jest pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia od początku, czyli pięciu lat; poprowadzi także zajęcia z techniki wokalnej; dr hab. Jacek Ścibor, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, niezastąpiony, już po raz piąty na AWA, który poprowadzi zajęcia ze śpiewu solowego, ruchu scenicznego, plastyki ruchu; mgr Tomasz Krzysica – wspaniały Polski tenor odnoszący ogromne sukcesy, specjalizujący się w muzyce operowej oraz oratoryjno-kantatowej. Przy fortepianie, podczas warsztatów i koncertów, towarzyszyć będą uczestnikom mgr Michał Landowski oraz mgr Rafał Kowalczyk. Zajęcia aktorskie, na specjalne zaproszenie poprowadzi, Arkadiusz Buszko, aktor i reżyser z Teatru Współczesnego w Szczecinie

red.

powiązane – „Krzyk” i „Teatr Brama” dofinansowane”

Kultura

„Teatr Krzyk” i „Teatr Brama” z dofinansowaniem

Kultura. Festiwal artystyczny „Sztuka Czyni Świat Czułym” i XXIV Goleniowskie Spotkania Teatralne „Bramat” dofinansowane przez urząd marszałkowski.

Opublikowane

w dniu

Stowarzyszenie Teatr Brama otrzyma na XXIV Goleniowskie Spotkania Teatralne „Bramat” 15 000,00 zł, a Stowarzyszenie Teatr Krzyk na festiwal artystyczny „Sztuka Czyni Świat Czułym” 20 000,00 zł.

W sumie dofinasowano 40 wydarzeń kwotą 650 tys zł.

red.

powiązane – ’URODZINY GOLENIOWA’23′

Kontynuuj czytanie

Kultura

Bardzo Młoda Kultura

Kultura. Goleniowski Dom Kultury w ciagu najbliższych trzech lat będzie pełnił funkcję operatora regionalnego programu Narodowe Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w województwie zachodniopomorskim.

Opublikowane

w dniu

Przez te trzy lata otrzyma z NCK na ten program po 170 tys zł rocznie – w sumie 510 tys zł. Operatorzy będą zarządzać powierzonymi środkami finansowymi i dbać by w ramach lokalnych partnerstw realizowane były przedsięwzięcia, spełniające założenia i cele BMK w zakresie zwiększania podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Program uwzględnia wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania istotnych społecznie postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Kluczowe w realizacji programu jest założenie, że możliwość podmiotowego uczestnictwa w kulturze jest istotnie związana z tożsamością jednostek i wspólnot lokalnych, ich dobrostanem, gotowością do podejmowania dialogu, budowania więzi i rozwijania kapitału społecznego.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie

Kultura

URODZINY GOLENIOWA’23

Kultura. Tegoroczne „Urodziny Goleniowa” odbęda się w sobotę 20 maja.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje organizator, czyli GDK, SCENA GŁÓWNA będzie na UL. ZIELONA DROGA (parking), a SCENA ANIMACJI DLA DZIECI – na Plantach.

GWIAZDY TEGOROCZNEJ IMPREZY to : CLEO i Natalia Przybysz

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie