Connect with us

Goleniów

Można odwiedzać chorych

Goleniów. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informuje o wznowieniu od wczoraj możliwość odwiedzin chorych w goleniowskim szpitalu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje SCM, osoby wchodzące, w trosce o dobro osób hospitalizowanych i ich szybki powrót do zdrowia, proszone są o przestrzeganie określonych zaleceń bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zalecenia bezpieczeństwa epidemiologicznego:

Odwiedziny u pacjenta ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej u 1 pacjenta.

Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa i nie może wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, bólu głowy, nudności, wymiotów, biegunki.

Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Wskazane, aby przy kolejnych wizytach pacjenta odwiedzała ta sama osoba (zmniejszona rotacja osób z zewnątrz zminimalizuje ryzyko ewentualnych zachorowań).

Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie
– w dni powszednie w godzinach 15.00 – 18.00
– w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.00.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

 1. noszenia prawidłowo założonej maseczki (zasłaniającej usta i nos) – maseczka zabezpieczona we własnym zakresie,
 2. utrzymywania dystansu 1,5 m,
 3. dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala oraz na teren oddziału, a także po zakończeniu odwiedzin.

Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu w zakresie czasu odwiedzin. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na stan pacjenta odwiedziny w innych godzinach niż ustalone będą możliwe po uzgodnieniu z ordynatorem właściwego oddziału.

Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

red.

powiązane – „Najlepsza w województwie”

Goleniów

Z więzienia na emeryturę

Goleniów. Zastępca dyrektora ZK w Goleniowie ppłk Edyta Gulbinowicz przeszła na emeryturę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje ZK Goleniów, ppłk Edyta Gulbinowicz pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w marcu 2002 r. na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie. W 2004 r. ukończyła szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski. Od 2010 r. pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie. Z dniem 01.03.2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a w dniu 26.02.2019 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału penitencjarnego, działem penitencjarnym oraz zatrudnieniem osadzonych, koordynowaniem i udzielaniem pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a także nad działem ewidencji.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina Goleniów w statystyce

Goleniów. 33 795 – tyle zameldowanych osób liczyła gmina Goleniów zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2022 r.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Goleniowie, na terenie gminy zameldowanych jest 33 795 osób na pobyt stały oraz
832 osoby – na pobyt czasowy.

W 2022 roku jak i również w latach ubiegłych do największych miejscowości pod względem liczby mieszkańców, oprócz Goleniowa (20 022 osób) zalicza się:

 • Kliniska Wielkie 1474 mieszkańców
 • Załom 1259 mieszkańców
 • Mosty 1139 mieszkańców

Najmniejsze miejscowości natomiast to:

 • Niedamierz 2 osoby
 • Rurka 4 osoby
 • Bolesławice i Kamieniska 6 osób

W roku 2022 zarejestrowano 500 urodzeń, czyli o 6 mniej niż w roku 2021.
Zgonów w roku 2022 odnotowano 495. Dla porównania w roku 2021 liczba zgonów wynosiła 530.

Związek małżeński zawarło 203 pary, czyli o dwie pary mniej niż w roku 2021, a rozwiodło się 87 par. Dla porównania – w roku 2021 odnotowano 102 rozwody.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2022 r. to: Hanna, Antonina, Zofia oraz Emilia. Natomiast wśród chłopców Jakub, Antoni, Tymon i Aleksander.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Więcej połączeń

Goleniów. Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, szczegółowe warunki realizacji zadań oraz sposobu finansowania usług określone zostaną w umowie, którą gmina i miasto podpiszą najprawdopodobniej na początku lutego.

Uruchomione mają zostać kursy linii:

 • 77 w godzinach 8:01, 11:02, 17:01, 18:21 oraz
 • 96 w godzinach 8:46, 13:16, 16:46, 18:41

Nowe połączenia będą realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
Gmina Goleniów zapłaci 12,27 zł brutto za jeden kurs.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie