Connect with us

Przybiernów

Miodowice i Kartlewo dofinansowane

Przybiernów. Dwa sołectwa zostały dofinansowane w konkursie grantowym dla sołectw gminy Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt gminy ogłosiła 26 maja 2022r gminny konkurs grantowy dla Sołectw Gminy Przybiernów. Zgodnie z Regulaminem konkursu warunkiem uczestnictwa było złożenie przez Sołtysa zgłoszenia do konkursu. Każde Sołectwo mogło zgłosić jedno przedsięwzięcie, z tym że jeśli sołectwo obejmuje więcej niż jedną miejscowość, Sołtys mógł zgłosić 2 wnioski dotyczące różnych miejscowości. Minimalna wartość finansowania projektu wynosiła 15.000, a maksymalna wysokość 50.000 zł. Planowana alokacja środków w 2023r. wynosi 50.000zł.

Do konkursu wnioski złożyło 5 Sołtysów miejscowości: Brzozowo, Kartlewo, Miodowice, Moracz, Rzystnowo.

Wójt Gminy powołała komisję w której skład weszli radni oraz sołtys, mieszkający w miejscowościach z których nie wpłynęły wnioski.

Skład Komisji: Marek Latosiński, Kazimierz Kazimierczuk, Halina Kołodziej.

Komisja dokonała objazdu miejscowości, na które wpłynęły wnioski i przedstawiła wójtowi gminy listę rankingową. Do dofinansowania zostały wybrane wnioski dwóch sołectw na łączną kwotę 50.000zł.

 1. Sołectwo Miodowice – projekt pn. „Miodowice od frontu – termomodernizacja budynku” na kwotę 35.000 zł.
 2. Sołectwo Kartlewo – projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz integracja społeczności lokalnej” na kwotę 15.000 zł.

W Miodowicach zostanie częściowo ocieplony budynek swietlicy, wykonanana elewacja budynku poprzez uzbrojenie ścian (siatka+klej) oraz nałożenie masy tynkarskiej. Obróbka schodów zewnętrznych. Natomiast w miejscowości Kartlewo powstanie ogrodzenie placu zabaw.

Powyższe zadania zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2023 i sfinansowane ze środków własnych Gminy Przybiernów.

red.

powiązane – „26 mln – rząd samorządom”

Przybiernów

Urząd po termomodernizacji

Przybiernów. Zakończyła się termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, głównym wykonawcą tej termomodernizacji było Przedsiębiorstwo Budowlane „HELITEX”. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 2 988 513,74 złote w tym dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło łącznie 2 949 891 złotych. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wygranego konkursu w ramach Funduszu „Rosnąca Odporność”. Teren budowy został przekazany 17 lutego 2022 r, odbiór końcowy inwestycji nastąpił 7 listopada 2022r.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, położonego w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3, mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i demontażowych, poprzez roboty ziemne, prace budowlano-montażowe (montaż nowych okien, bram i drzwi), izolacyjne, wykończeniowe (wymiana opraw świetlnych), aż do zagospodarowania terenu włącznie.

Do zakresu wykonania inwestycji należał również montaż instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia biurowe parteru i piętra Urzędu Gminy w Przybiernowie oraz budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego umożliwiającą uzyskanie odpowiednich zgód na użytkowanie instalacji, począwszy od wykonania robót przygotowawczych, poprzez prace budowlano-montażowe, instalacyjne aż do zagospodarowania terenu.

red.

powiązane – „Gmina w „Rodzinie Orła”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Gmina w „Rodzinie Orła”

Przybiernów. Do „Rodziny Orła” oficjalnie dołączyła gmina Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Przybiernów jako jednostka samorządowa co roku przeznacza dotację na KS ORZEŁ Łoźnica, a teraz postanowiła przystąpić oficjalnie do projektu „Rodzina Orła”.

Dotacje przekazywane dla klubu pozwalają na pokrycie głównych kosztów działalności klubu. Na przestrzeni ostatnich lat dzięki działaniom i wsparciu władz samorządu poprawie uległa infrastruktura stadionu w Łoźnicy:

 • w roku 2009 zwiększenie wymiarów boiska i jego ogrodzenie.
 • w roku 2014 budowa wiaty rekreacyjnej oraz stołów z ławkami i paleniska do grilla.
 • w roku 2015 przeprowadzono gruntowny remont budynku klubowego.
 • w roku 2017 zakup siatek na piłkochwyty za bramkami.
 • w roku 2018 budowa siłowni zewnętrznej.
 • w roku 2019 montaż oświetlenia terenu w koło stadionu.

Gmina wspiera inicjatywy działaczy i zawodników Orła w kwestii poprawy infrastruktury stadionu zakupując niezbędny materiał do wykonania zadania. Wykonaniem prac zajmują się działacze i zawodnicy klubu przy wsparciu kibiców i sympatyków:

 • w roku 2019 wykonanie dwóch budek rezerwowych na 12 miejsc.
 • w roku 2019 modernizacja trybuny na 80 miejsc siedzących.
 • w roku 2020 zakup sprzętu do podlewania boiska.

red.

powiązane – „Parking i zajezdnia”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Parking i zajezdnia

Przybiernów. Gmina Przybiernów podpisała umowę na „budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie” i „Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, pierwsze zadanier polega na rozbudowie istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie od strony Ośrodka Zdrowia (ul. Ogrodowa). Przewidzianych jest 20 nowych miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

Drugie zakłada wyremontowanie nawierzchni starej zajezdni autobusowej w celu wyrównania terenu oraz wykonanie odwodnienia.

Wykonawca prac firma ATLAS STEEL Sp. z o.o. ma na wykonanie zadań przewidzianych 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

red.

powiązane – „Groby w wyszukiwarce”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie