Connect with us

Przybiernów

Miodowice i Kartlewo dofinansowane

Przybiernów. Dwa sołectwa zostały dofinansowane w konkursie grantowym dla sołectw gminy Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt gminy ogłosiła 26 maja 2022r gminny konkurs grantowy dla Sołectw Gminy Przybiernów. Zgodnie z Regulaminem konkursu warunkiem uczestnictwa było złożenie przez Sołtysa zgłoszenia do konkursu. Każde Sołectwo mogło zgłosić jedno przedsięwzięcie, z tym że jeśli sołectwo obejmuje więcej niż jedną miejscowość, Sołtys mógł zgłosić 2 wnioski dotyczące różnych miejscowości. Minimalna wartość finansowania projektu wynosiła 15.000, a maksymalna wysokość 50.000 zł. Planowana alokacja środków w 2023r. wynosi 50.000zł.

Do konkursu wnioski złożyło 5 Sołtysów miejscowości: Brzozowo, Kartlewo, Miodowice, Moracz, Rzystnowo.

Wójt Gminy powołała komisję w której skład weszli radni oraz sołtys, mieszkający w miejscowościach z których nie wpłynęły wnioski.

Skład Komisji: Marek Latosiński, Kazimierz Kazimierczuk, Halina Kołodziej.

Komisja dokonała objazdu miejscowości, na które wpłynęły wnioski i przedstawiła wójtowi gminy listę rankingową. Do dofinansowania zostały wybrane wnioski dwóch sołectw na łączną kwotę 50.000zł.

  1. Sołectwo Miodowice – projekt pn. „Miodowice od frontu – termomodernizacja budynku” na kwotę 35.000 zł.
  2. Sołectwo Kartlewo – projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz integracja społeczności lokalnej” na kwotę 15.000 zł.

W Miodowicach zostanie częściowo ocieplony budynek swietlicy, wykonanana elewacja budynku poprzez uzbrojenie ścian (siatka+klej) oraz nałożenie masy tynkarskiej. Obróbka schodów zewnętrznych. Natomiast w miejscowości Kartlewo powstanie ogrodzenie placu zabaw.

Powyższe zadania zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2023 i sfinansowane ze środków własnych Gminy Przybiernów.

red.

powiązane – „26 mln – rząd samorządom”

Przybiernów

Zajezdnia po remoncie

Przybiernów. Zakończyły się prace przy remoncie zajezdni autobusowej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Remont polegał na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15×22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15×30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

111 tys zł dla OPS

Przybiernów. W ramach programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” gmina otrzyma w sumie 111 tys zł rządowego wsparcia.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, to wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dzieci w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez możliwość korzystania z usług asystencji osobistej – na ten cel gmina otrzymała wsparcie w wysokości 83 259 zł.

„Opieka wytchnieniowa”, to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez usługi opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany w dwóch formach: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub instytucjach wskazanych w programie oraz pobytu całodobowego w instytucji wskazanej w programie – wsparcie w wysokości 27 744 zł.

Programy realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Parking gotowy

Przybiernów. Zakończyła się budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, polegała ona na rozbudowie istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie od strony Ośrodka Zdrowia (ul. Ogrodowa). Wykonano 20 nowych miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

red.

powiązane – „Plaża bez pergoli”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie