Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Powiat

Milion na wsparcie rodziny

Powiat. Powiat goleniowski otrzymał prawie milion zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, Łączna wartość projektu wynosi 1 029 099,40 zł, w tym dofinansowanie stanowi 926 189,46 zł, natomiast wkład własny – 102 909,94 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród 166 osób, w tym 128 kobiet, mieszkańców/nek powiatu goleniowskiego, w terminie od 1.05.2022 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowe zadania projektu ukierunkowane są na:

-działania profilaktyczne, mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,

  • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym uruchomienie mieszkania treningowego,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą,
  • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
  • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny), obejmującego poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego.

red.

powiązane – „Majowe…”

Powiat

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat. Dzisiaj nasza flaga narodowa ma swoje święto.

Opublikowane

w dniu

Oprócz oficjalnych flag wywieszanych przez instytucje państwowe i samorządowe, także każdy z nas może i powinien to dzisiaj zrobić. Jaka widać ze zdjęć obok (na obu krańcach ul. Kasprowicza w Goleniowie), są i tacy, którzy eksponują naszą narodową flagę w dużej skali…

red.

powiązane – „Konfederacja o fladze”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Majowe…

Goleniów. Od jutra rozpoczynają się nabożeństwa majowe.

Opublikowane

w dniu

To tradycyjna forma modlitwy maryjnej ze śpiewaną litanią „loretańską” do Najświętszej Maryi Panny – w kościołach, ale też jeszcze niekiedy na wioskach pod przydrożnym krzyżem lub przed kapliczką.

red.

powiązane – „OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŚW. KATARZYNIE”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Można zatankować na S6 Goleniów – Koszalin

Powiat. Na Miejscach Obsługo Podróżnych (MOP) Jarkowo Północ i Południe zostały uruchomione stacje paliw wraz z częścią restauracyjną.

Opublikowane

w dniu

MOP-y Jarkowo znajdują się między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Wschód, na odcinku drogi S6 między Goleniowem i Koszalinem. To pierwsze stacje paliw otwarte na tym odcinku, a kolejne dwie ruszą za rok. Szukamy też dzierżawcy na MOP-y Przybiernów na S3 Brzozowo – Miękowo.

Parkingi i toalety w ramach budowy drogi

W trakcie realizacji S6 Goleniów – Koszalin powstały dwie pary MOP-ów kategorii II, na których przewidziano rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji, Wyszogóra oraz Jarkowo. Powstała również para MOP-ów Tymień kategorii I (tu nie przewiduje się budowy stacji paliw) między Kołobrzegiem i Koszalinem. Na MOP-ach w ramach budowy drogi powstały jezdnie manewrowe, parkingi, toalety i tereny odpoczynku. Kierowcy mogli korzystać z tych obiektów po zakończeniu realizacji drogi.

Dzierżawa MOP – dodatkowe środki na inwestycje drogowe

Zadanie rozbudowy MOP-ów kategorii II o stacje paliw i restauracje oraz prowadzenie tych obiektów przez 20 lat jest powierzane wybranemu w przetargu dzierżawcy. Za możliwość prowadzenia działalności na MOP dzierżawca płaci ustalony na etapie przetargu czynsz podstawowy oraz czynsz od przychodów. Dochody z dzierżawy MOP zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, który finansuje inwestycje drogowe.
Przetarg na MOP Przybiernów
Na oddanym do ruchu w ubiegłym roku odcinku S3 Brzozowo – Miękowo powstały MOP-y Przybiernów Zachód i Wschód (z rezerwą pod stację paliw i restaurację). Właśnie rozpoczęliśmy przetarg na wyłonienie ich dzierżawcy, na oferty czekamy do 21 lipca br. W przetargu będą mogły wystartować podmioty prowadzące minimum trzy stacje paliw przez 3 lata, które uzyskały średni roczny przychód za ostatnie dwa lata nie mniejszy niż 10 mln zł. O wyborze ofert będzie decydowała wysokość miesięcznego czynszu podstawowego (nie mniejszy niż 15 tys. zł. za MOP).

Kolejne MOP-y w województwie zachodniopomorskim

Na budowanym odcinku drogi S3 Świnoujście – Troszyn powstanie para MOP-ów Dargobądz, z rezerwą pod stacje paliw i restauracje. Również na drodze S11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami, gdzie budowa ruszyła w ubiegłym roku, będą MOP-y. Para MOP-ów kategorii II, zrezerwą pod stacje paliw i restauracje, powstanie w pobliżu węzła Koszalin Zachód, a w rejonie węzła Kłanino para MOP-ów kategorii I. . Budowa kolejnych MOP-ów przewidziana jest również w ramach następnych inwestycji – budowy drogi S6 Koszalin – Słupsk, S11 Bobolice – Szczecinek, S10 Szczecin – Piła, czy Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

red.

powiązane – :Mieszkańcy Załomia zablokują drogę”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie