Connect with us

Goleniów

Mieszkania wspomagane

Goleniów. Cztery lokale w nowym bloku komunalnym przy ul. Mikołajczyka 35 zostały przeznaczone na ‘mieszkania wspomagane’.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, są dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspregera. Uczą tam się one samodzielnego życia, bez opieki ze strony rodziny. W Goleniowie z takiej formy opieki korzysta 9 osób z rodzinami.

Mieszkania są w pełni wyposażone, umeblowane, zapewnione jest też wsparcie wykwalifikowanych opiekunów. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” na terenie gminy Goleniów jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”. Projekt, do kwietnia 2022 roku, będzie w całości finansowany przez podległy marszałkowi województwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przez kolejne trzy lata koszty funkcjonowania mieszkań będzie finansować gmina Goleniów. Otwartą kwestią jest, co będzie dalej. Możliwe są dwa rozwiązania: kontynuacja projektu, jeśli będzie taka potrzeba, bądź przeznaczenie lokali na stałe mieszkania dla osób, które będą już w stanie samodzielnie mieszkać.

red.

powiązane – „Burmistrz traktuje nas jak wrzód na…”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie