Connect with us

Goleniów

Mieszkania w budowie

Goleniów. Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło budowę kolejnych trzech budynków wielorodzinnych, w których powstanie 120 lokali mieszkalnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, teraz prowadzone są prace ziemne pod fundamenty. Wykonawcą robót pierwszego i drugiego etapu budowy jest firma P.W. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Zgodnie z planem realizowany jest również I etap inwestycji, w ramach którego powstaną dwa budynki z 60 lokalami mieszkalnymi. Obecnie wykonywane są pracę budowlane na poziomie 2 piętra, w jednym z budynków jest już budowany strop nad 2 piętrem. Szyby windowe wykonywane są na wysokości trzeciej kondygnacji.
Wszystkie budynki będą liczyły 4 piętra. W każdym budynku będzie winda. Na parterze przewidziano lokale dla osób niepełnosprawnych.
Osiedle będzie w pełni zagospodarowane z miejscami parkingowymi oraz placem zabaw.

Pod koniec 2023 roku planowany jest termin zakończenia I etapu budowy, natomiast kolejne trzy bloki zostaną oddane do użytkowania w grudniu 2024 roku.

Wszystkie lokale realizowane są w standardzie „pod klucz” i przeznaczone będą do najmu na zasadach obowiązujących w Gminie Goleniów, po spełnieniu warunków określonych w stosownych przepisach. Informacje o terminie naboru, wymaganych dokumentach oraz warunkach, które muszą spełniać przyszli najemcy będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Goleniów oraz spółki Goleniowskie TBS.

Inwestycja realizowana jest przy bezzwrotnym finansowym wsparciu z programu mieszkaniowego dla gmin z Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów budowy oraz przy udziale wsparcia finansowego z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla gmin na inwestycje realizowane przez towarzystwa budownictwa społecznego w wysokości 10% kosztów inwestycji, a w pozostałym zakresie przy udziale finansowym gminy Goleniów.

red.

powiązane – „Za rok 60 mieszkań pod wynajem”

Goleniów

Z więzienia na emeryturę

Goleniów. Zastępca dyrektora ZK w Goleniowie ppłk Edyta Gulbinowicz przeszła na emeryturę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje ZK Goleniów, ppłk Edyta Gulbinowicz pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w marcu 2002 r. na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie. W 2004 r. ukończyła szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski. Od 2010 r. pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie. Z dniem 01.03.2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a w dniu 26.02.2019 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału penitencjarnego, działem penitencjarnym oraz zatrudnieniem osadzonych, koordynowaniem i udzielaniem pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a także nad działem ewidencji.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina Goleniów w statystyce

Goleniów. 33 795 – tyle zameldowanych osób liczyła gmina Goleniów zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2022 r.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Goleniowie, na terenie gminy zameldowanych jest 33 795 osób na pobyt stały oraz
832 osoby – na pobyt czasowy.

W 2022 roku jak i również w latach ubiegłych do największych miejscowości pod względem liczby mieszkańców, oprócz Goleniowa (20 022 osób) zalicza się:

  • Kliniska Wielkie 1474 mieszkańców
  • Załom 1259 mieszkańców
  • Mosty 1139 mieszkańców

Najmniejsze miejscowości natomiast to:

  • Niedamierz 2 osoby
  • Rurka 4 osoby
  • Bolesławice i Kamieniska 6 osób

W roku 2022 zarejestrowano 500 urodzeń, czyli o 6 mniej niż w roku 2021.
Zgonów w roku 2022 odnotowano 495. Dla porównania w roku 2021 liczba zgonów wynosiła 530.

Związek małżeński zawarło 203 pary, czyli o dwie pary mniej niż w roku 2021, a rozwiodło się 87 par. Dla porównania – w roku 2021 odnotowano 102 rozwody.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2022 r. to: Hanna, Antonina, Zofia oraz Emilia. Natomiast wśród chłopców Jakub, Antoni, Tymon i Aleksander.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Więcej połączeń

Goleniów. Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, szczegółowe warunki realizacji zadań oraz sposobu finansowania usług określone zostaną w umowie, którą gmina i miasto podpiszą najprawdopodobniej na początku lutego.

Uruchomione mają zostać kursy linii:

  • 77 w godzinach 8:01, 11:02, 17:01, 18:21 oraz
  • 96 w godzinach 8:46, 13:16, 16:46, 18:41

Nowe połączenia będą realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
Gmina Goleniów zapłaci 12,27 zł brutto za jeden kurs.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie