Connect with us

Goleniów

Mieszkania dla 90 tysięcy

Goleniów. Potrzeby planistyczne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w gminie są zabezpieczone na ok. 90 tysięcy nowych mieszkańców.

Opublikowane

w dniu

W przygotowywanym właśnie do uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy, tereny pod zabudowę mieszkaniowa w gminie zostały określone na teoretyczną chłonność ok. 90 tysięcy mieszkańców – to ok. trzy razy więcej niż ich teraz mieszka w gminie. W budownictwie jednorodzinnym to ok. 15 tysięcy domów x 4 osoby. Do tego dochodzą tereny pod budownictwo wielorodzinne na ok. 30 tysięcy mieszkańców. Zdaniem wiceburmistrza Tomasza Banacha wyczerpuje to planistyczne potrzebny gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego z wyprzedzeniem na co najmniej 30 lat.

Oczywiście nie oznacza to, że taka liczba mieszkań na pewno powstanie i zostanie zasiedlona – to zależy od konkretnych decyzji inwestorów. Ograniczona zostaje jednak w ten sposób w planach rezerwa pod zabudowę mieszkaniową. Tak, by ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie kolidowała z ilością terenów przeznaczonymi na inne cele – przemysł, rekreację, rolnictwo etc.

red.

powiązane – „Jak obwodnica Szczecina wpłynie na gminę?”

Goleniów

Cena ogrzewania

Goleniów. PEC chce utrzymać ceny za dostarczane ciepło do końca tego sezonu grzewczego.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział prezes Tomasz Majewski, obowiązująca teraz taryfa została skalkulowana przy cenach głównych składników kosztów, czyli uprawnien emisyjnych na poziomie ok. 40 euro za tonę oraz zakupionego wcześniej miału weglowego. Ponieważ aktualne ceny uprawnień to ok. 60 euro/t, a nowe dostawy miału są po znacznie wyższych cenach niż ostatno, przełoży się to najpewniej na wyższe na ceny w nowej taryfie. Jednak jeżeli nie zajdzie nic nadzywczajnego , zdaniem prezesa Majewskiego PEC powinien utrzymać aktulane ceny produkowanego ciepła do końca tego sesonu grzewczego.

red.

powiązane – „PEC – nowe źródła energii”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wiceburmistrz potwierdza

Goleniów. Tomasz Banach potwierdził, że projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest poważnie zagrożony.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie interweniowały w ministerstwie infrastruktury władze szczecińskiej metropoli, której członkami są gminy Goleniów i Stepnica. Zdaniem Banacha zagrożona jest część kolejowa projektu, czyli linie kolejowe i przystanki. Opóźnienia w realizacji tej cześci mogą doprowadzić do utraty jego unijnego finansowania. W gminie Goleniów dotyczy to planowanego przystanku Goledniów Park Przemysłowy. Natomiast nie jest zagrożone finansowanie budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie i przystanku w Załomiu. Jednak problemy z kolejową częścia projektu według wiceburmistrza stawiają pod znakiem zapytania sensowność całości.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Rozbiórka się opóźnia

Goleniow. Nadal nie wiadomo kiedy dojdzie do rozbiórki przejścia dla pieszych nad torami przy ul. Maszewskiej.

Opublikowane

w dniu

To część budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie. Od kilku miesięcy wykonawca tej inwestycji nie może uzgodnić z koleją warunków i terminu rozbiórki stalowo-betonowej kładki.
Podobne kłopoty ma PEC, który też od klku miesięcy próbuje znaleźć wykonawcę remontu sąsiadujacej bezpośrednio z kładką sieci PEC przechodzącej nad torami. Kolejni wykonawcy wycofują się z powodu trudnych uzgodnień z PKP.
Obie operacje są z tego powodu odwlekane w czasie bez terminu ich przeprowadzenia.

red.

powiązane – „Dworzec – czekają na PKP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie