Connect with us

Nowogard

Matury w Nowogardzie

Nowogard. W tym roku 79 absolwentów ukończyło naukę w II LO, wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego. Nie ma ucznia, który nie zdał egzaminu maturalnego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 74 uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości, 5 uczniów jest uprawnionych do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 8 września o godzinie 14.

Zdawalność egzaminu maturalnego w pierwszym terminie wynosi 93,7%. Średnie wyniki z egzaminów na poziomie podstawowym prezentujemy na wykresie. W porównaniu z powiatem, województwem i krajem prowadzone przez gminę Nowogard liceum uzyskała najwyższe średnie wyniki.

red.

powiązane – „Matury w powiecie”

Nowogard

Dotacja na barszcz

Nowogard. Gmina przeprowadzi zabiegi agrotechniczne na terenie gminy Nowogard, mające zlikwidować skupiska barszczu Sosnowskiego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina uzyskała dotację na realizację zadania pn. „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego ” w granicach administracyjnych gm. Nowogard. Programem zostały objęte zinwentaryzowane stanowiska występowania tej niebezpiecznej i toksycznej rośliny. Wszystkie prace, zgodnie z harmonogramem, zostały wykonane przez firmę MICHLAS Daniel Grzelak do końca sierpnia 2020 roku.

Biorąc jednak pod uwagę wysoką żywotność i plenność rośliny, jak również wydłużoną zdolność nasion do kiełkowania, konieczne stało się zaplanowanie przez gminę Nowogard zabiegów w kolejnych latach . I tak będą wykonywane zabiegi agrotechniczne, polegające na dokonaniu co najmniej dwóch serii oprysków chemicznych w ciągu roku, w przeciągu następnych pięciu lat (z możliwością przedłużenia zabiegów na kolejne lata) w miejscach wyszczególnionych w inwentaryzacji działek, celem całkowitej likwidacji rośliny. Największe nasilenie Barszczu Sosnowskiego w Naszej gminie, występuje na terenie sołectwa Długołęka.

Roślina barszczu Sosnowskiego zaliczana jest do gatunków roślin inwazyjnych oraz wypierających rodzime gatunki z obszarów ich naturalnych siedlisk, a w konsekwencji do ubożenia rodzimej flory. To bylina o dętych (pustych w środku) łodygach, podłużnie bruzdowanych, pokrytych w dolnej części fioletowymi plamkami. W ciągu jednego sezonu może dorastać do 4 – 5 metrów wysokości. Jego cechą charakterystyczną są białe, drobne kwiaty zebrane w gigantyczny baldach w kształcie parasolki i duże liście, które są skrętolegle ułożone na łodydze. Roślina ta jest niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt ze względu na właściwości parzące, z uwagi na produkowane olejki lotne, które w kontakcie ze skórą, pod wpływem promieni słonecznych, powodują silne oparzenia i rany.

red.

powiązane – „R-XXI podwyżki cen”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

W rocznicę agresji

Nowogard. Wczoraj nowogardzkie Koło Związku Sybiraków zorganizowało, pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu, uroczystość upamiętniającą wydarzenia sprzed 81 lat.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Na zaproszenie prezes związku, pani Franciszki Kobylińskiej, zgromadzeni wzięli udział we wspólnej uroczystości, oddając hołd tym, którzy pozostali na ziemiach Wschodu oraz tym, którzy powrócili do Polski z zesłania i osiedlili się na Ziemi Nowogardzkiej, spoczywając w niej na zawsze.
Jak podaje gmina, w obchodach Dnia Sybiraka wzięli udział również wolontariusze z SP 2, przygotowując wzruszający program artystyczny, poczet sztandarowy SP 2 wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego z dyrektor, panią Ewą Żylak na czele oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko.

red.

powiązane – „Rocznica Krwawej Niedzieli”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

R-XXI podwyżki cen

Nowogard. Zmiany w cenach za przyjmowanie odpadów do RZGO w Słajsinie od 1 stycznia 2021 r.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W dniu 7 września 2020 r. Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R-XXI podjęło uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych odpadów w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.
Np. za śmieci zmieszane opłata wzrosła 310 zł do 438 zł netto za tonę. Ta podwyżka spowoduje najpewniej odpowiednie zmiany (podwyżki) cen za odbiór odpadów komunalnych w gminach CZG R-XXI.

red.

powiązane – „R-XXI – podwyżka nie przeszła, Goleniów chce do związku”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie