Connect with us

Przybiernów

Maszt na zgłoszenie

Przybiernów. Mimo protestów twa budowa masztu telefonii komórkowej.

Opublikowane

w dniu

Jak nas informują protestujący mieszkańcy, budowa jest prowadzona na tzw. zgłoszenie – bez pozwolenia na budowę. Prawo przewiduje taka możliwość dla przenośnych masztów wolnostojących, ale protestujący uważają, że to nie jest maszt przenośny, dlatego żądają wstrzymania jego budowy. Ich zdaniem starosta powinien wnieść sprzeciw przeciwko tej budowie ale tego nie zrobił. Piszą:”…budowa trwa już 5. dzień roboczy do której używany jest ciężki sprzęt budowlany – koparki, lawety, podnośnik(…). Maszt będący aktualnie w trakcie budowy za naszą działką ma wysokość około 25-30 m i jest usadowiony na żelbetowych fundamentach i znajduje się w odległości około 10 metrów od granicy Dziaki i 30 metrów od budynków mieszkalnych(…). Uważamy że ten maszt nie mieści się w definicji masztu przenośnego wprowadzonego do prawa budowlanego ustawą COVID z kwietnia 2020. Maszt nie został posadowiony na gruncie (na co wskazuje ustawa) a na fundamentach żelbetowych. Posadowienie masztu bezpośrednio na trudno zagęszczanym gruncie (drobne i średnie piaski) spowodowałoby brak jego stateczności (…). Podczas epidemii demontuje się maszt , który bezpośrednio nie kolidował z robotami stricte budowlanymi S3 i w stanie wyższej konieczności jakim jest epidemia, mógłby posłużyć jeszcze przez kilka miesięcy w celu jej przeciwdziałania…”.

red.

powiązane – „Przybiernów – nie chcą masztu telefonii komórkowej”

Przybiernów

W kwietniu zakończenie

Przybiernów. Trwa budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Budzieszewice i Łoźnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Inwestycja ta pod nazwą „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo”, ma być zakończona do 30.04.2023r. Po tym terminie gmina przystąpi do rozliczania dofinansowania. Gmina wybierze administratora sieci, następnie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje przyłączenia nieruchomości do wodociągu i podpisali umowy z gminą będą mogli wystąpić o warunki techniczne podłączenia do wskazanego administratora. Zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami zainteresowanymi przyłączeniem do sieci, mają oni 6 miesięcy na podłączenie się.

red.

powiązane – „Zajezdnia po remoncie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zajezdnia po remoncie

Przybiernów. Zakończyły się prace przy remoncie zajezdni autobusowej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Remont polegał na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15×22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15×30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

111 tys zł dla OPS

Przybiernów. W ramach programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” gmina otrzyma w sumie 111 tys zł rządowego wsparcia.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, to wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dzieci w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez możliwość korzystania z usług asystencji osobistej – na ten cel gmina otrzymała wsparcie w wysokości 83 259 zł.

„Opieka wytchnieniowa”, to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez usługi opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany w dwóch formach: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub instytucjach wskazanych w programie oraz pobytu całodobowego w instytucji wskazanej w programie – wsparcie w wysokości 27 744 zł.

Programy realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie