Connect with us

Powiat

Maseczki – dżentelmeńskie apele bez sankcji

Powiat. Zarówno RPO Adam Bodnar jak i prezes „Ordo Iuris” zgodnie uważają, że noszenie maseczek to raczej obowiązek moralny niż prawny, a grożenie obywatelom sankcjami karnymi nie jest najlepszym pomysłem.

Opublikowane

w dniu

„Artykuł 46b Ustawy o chorobach zakaźnych z 2008 roku mówi o tym, że tego typu środki profilaktyczne można stosować tylko w stosunku do osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Rząd poszedł szerzej i objął obowiązkiem wszystkich — powiedział Bodnar na antenie TOK FM – Nawet jeżeli są wątpliwości prawne, to mamy obowiązek moralny w stosunku do innych obywateli”

Jerzy Kwaśniewski prezes „Ordo Iuris” dla „Do rzeczy” –

„Zostawmy na boku wątek dotyczący tego, czy noszenie maseczek jest zasadne czy nie. W drugiej kolejności zastanówmy się, czy istnieje w ogóle obowiązek noszenia maseczek. Rozporządzenie nakłada obowiązek zasłaniania ust i nosa. Jednak w ustawie brak jest podstaw do tego, by taki obowiązek został nałożony na wszystkich obywateli. Władza będzie wskazywała, że działa na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na jej podstawie wydawane są rozporządzenia covidowe. Tyle, że rozporządzenie nie może wykraczać poza delegacje ustawową, którą zawarto w art. 46 i następnych ustaw. Tymczasem przepisy ustawy pozwalają jedynie, aby rozporządzenie nakazało stosowanie środków profilaktycznych osobom chorym i podejrzanym o zachorowanie. Ustawa definiuje też wąsko, czym jest „podejrzenie” – to albo stwierdzone objawy kliniczne choroby albo dowiedziony kontakt z osobami zakażonymi. Nie można uznać całej populacji za „podejrzaną o zachorowanie. Należy uznać, że wszelkie apele władz mają w zakresie noszenia maseczek charakter dżentelmeńskiej prośby. Nie stoi za tym realna możliwość stosowania sankcji. Konstytucja nie wyklucza ustawowego nakazu noszenia maseczek w czasie epidemii. W każdej chwili można było znowelizować ustawę z 2008 roku, aby dać rządowi do ręki możliwość wprowadzenia skutecznego, powszechnego obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wówczas za nakazem mogłyby pójść skuteczne sankcje, czy to w zakresie kodeksu wykroczeń i mandatów, czy kar nakładanych przez sanepid. Wszystko można zrobić, jeśli wykaże się do tego wolę. Wypada zgodzić się z ministrem Adamem Niedzielskim, że noszenie maseczki to nie jest uciążliwość nie do uniesienia w sytuacjach nadzwyczajnych. Jednak jako prawnik muszę stwierdzić, że rząd nie rozstrzygnął tej kwestii na poziomie ustawy. Zatem obowiązku takiego na ogół populacji skutecznie nałożyć nie można. Wobec tego konferencja prasowa, na której grożono ludziom sankcjami była stanowczo złym pomysłem. Można to porównać do grożenia nienaładowaną bronią. Grożenie obywatelom sankcjami karnymi nie jest najlepszym pomysłem. Co więcej, pojawiła się tam sugestia, że jeżeli ktoś nie zechce przyjąć mandatu to zostanie dodatkowo wszczęte przeciwko niemu postępowanie przez sanepid, co grozi rzekomo nałożeniem kary do 10 tys. Zł. Takie groźby ze strony władzy to rażące łamanie zasad dobrej administracji publicznej. Przypomnę, że dobrze funkcjonująca administracja buduje zaufanie obywateli do państwa. Straszenie dodatkowymi karami za korzystanie z prawa do odmowy przyjęcia mandatu i rozpoznania sprawy przez sąd nie powinno mieć nigdy miejsca. Przede wszystkim możemy spodziewać się nakładania przez Policję mandatów karnych do 500 zł za brak maseczki. Mandatu można nie przyjąć, a nawet od przyjętego można odwołać się do sądu w terminie 7 dni. Jeżeli otrzymamy wyrok nakazowy, należy złożyć od niego prosty sprzeciw do sądu. A przed sądem trzeba podnieść brak podstaw do stosowania art. 54 Kodeksu Wykroczeń. Mamy orzeczenia z Sądu Najwyższego z ostatnich lat, które jasno wyznaczają zakres stosowania tego przepisu i na ich podstawie można skutecznie podważać nałożone mandaty. Druga rzecz to kara administracyjna nakładana przez sanepid. Ta nakładana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i w przypadku braku maseczki może sięgać 10.000 zł, w innych sprawach nawet 30 tys. zł. Tam również skuteczne odwołanie można budować na wspomnianym brakupodstaw ustawowych dla powszechnego obowiązku noszenia maseczek. Na razie wiemy o kilku korzystnych orzeczeniach sądów w sprawach wykroczeniowych. Mam nadzieję, że również kary nakładanych przez sanepid będą uchylane. Jednak rozumiem strach wielu obywateli przed wchodzeniem w spór administracyjny i sądowy. Pamiętajmy jednak, że możliwość skutecznej obrony przed karami dotyczy przede wszystkim kwestii zasłaniania ust i nosa, wiele innych ograniczeń okresu epidemii, jak liczba gości na weselach, liczba czy widzów w kinie, ma podstawę prawną i nie wybronimy się przed odpowiedzialnością z tytułu ich naruszenia”

red.

powiązane – „Zachodniopomorskie – aktualna sytuacja epidemiczna”

Powiat

Protestowali na sesji

Powiat. Podczas wczorajszej sesji rady powiatu protestowali mieszkańcy Czarnej Łąki i Wierzchosławia.

Opublikowane

w dniu

Wnioskowali o remont dróg prowadzącychy do ich miejscowości i w ich miejscowościach. Po krótkiej dyskusji z dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji Bogusławem Zaborowskim, mieszkańcom została przedstawiona aktualna sytuacja w tej kwestii. W sprawie drogi Czarna Łąka – Pucice trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o zmianę terminu i finansowania zadania, tak aby wykonać jak najwięcej, mimo znacznej podwyżce cen przez wykonawców. Natomiast w Wierzchosławiu w celu poprawy bezpieczeństwa będą wprowadzone rozwiązania doraźne (najprawdopodobniej progi zwalniające).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Nowy radny

Powiat. Podczas dzisiejszej sesji rady powiatu ślubowanie złożył nowy radny i wybrano nową wiceprzewodnicząca rady.

Opublikowane

w dniu

Marek Zasieczny z Maszewa z listy Lewicy (zdj. u góry), zastąpił zmarłego Czesława Siwka.
WEybrano też nową wiceprzewodniczącą rady powiatu – została nią Aneta Wysoszyńska z Nowogardu z Lewicy (na zdj. pierwsza a lewej).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Tragiczna sytuacja szpitala

Powiat. Tak starosta powiatu goleniowskiego nazwał dzisiaj kilkukrotnie sytuację w jakiej znajdują się finanse goleniowskiego szpitala.

Opublikowane

w dniu

Stało się tak podczas posiedzenia połączonych komisji rady powiatu. Starosta Tomasz Stanisławski mówiąc o kondycji finansowej szpitala przyznał, że powiat nie ma środków na jej poprawę, dlatego rozważana jest koncepcja ograniczenia jego działalności oraz połączenia ze szpitalem w Nowogardzie.

Obecna na sali prezes Szpitalnego Centrum Medycznego Katarzyna Kęcka powiedziała, ze sytuacja się co miesiąc pogarsza, a zadłużenie rośnie – aktualnie ok. 2 mln zł samych wymagalnych płatności. I nie widać perspektyw na poprawę, bo jej zdaniem wyceny świadczeń zakontraktowanych przez głównego płatnika – czyli NFZ – nie pokrywają kosztów – rosnących cen usług, leków, mediów i płac. Gdyby doszło do ograniczenia działaności szpitala, to jej daniem oznaczałoby zamykanie szpitalnych oddziałów. Jak powiedziała, najlepszy oddział ginekologiczo-położniczy w województwie (czyli goleniowska porodówka) generuje największe straty finansowe – jeden poród to ponad 2 tys zł „straty”.

O tym, że kłopoty goleniowskiej lecznicy to nie wyjątek, świadczył głos radnego Kazimierza Lembasa – jednocześnie dyrektora szpitala w Nowogardzie. Potwierdził on w całości diagnozę zaprezentowana przez prezes Kęcką dodając, że jego szpital ma podobne problemy finansowe – za rok ubiegły strata była największa w kilkunastoletniej historii jego dyrektorowania.

Starosta zapowiedział na czwartek rozmowy o finansach goleniowskiego szpitala, z kierownictwem sczzecińskiego odziału NFZ.

red.

powiązane – „Pierwszy będzie OIOM”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie