Connect with us

Nowogard

Mandat utrzymany

Nowogard. Radni na sesji 15 grudnia podtrzymali ważność mandatu radnego Marcina Nieradki z PiS.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Chodziło o ustalenie czy obecny przewodniczący rady miejskiej jest aktualnie zameldowany na terenie gminy Nowogard, co jest wymagane by pełnić mandat radnego. Wojewoda zapytał o opinię radę i ta wyraziła większością głosów stanowisko w sprawie braku podstaw wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie radnego Marcina Nieradki

Wcześniej przewodniczący Nieradka odczytał swoje stanowisko w tej sprawie, w którym powiedział m.in. że, :

”… jedyny argument przytoczony w zawiadomieniu do Wojewody Zachodniopomorskiego jakobym utracił prawo do sprawowania mandatu uważam, za całkowicie bezzasadny. Zawiadamiający wskazuje jedynie, że z powodu posiadania przeze mnie nieruchomości na terenie gminy Goleniów nie mogę sprawować mandatu radnego w gminie Nowogard.
Wyjaśniam zatem, że nieruchomość w gminie Goleniów nabyłem już w poprzedniej kadencji sprawowania mandatu radnego w gminie Nowogard, co wynika z moich oświadczeń majątkowych. Tym samym bezzasadne jest wiązanie z gminą Goleniów mojego centrum życiowego. Analizując oświadczenia majątkowe pozostałych radnych gminy Nowogard, pragnę zauważyć, że nie jestem jedyny w takowej sytuacji. Dodatkowej wątpliwości dodaje fakt, iż zawiadomienie do Wojewody Zachodniopomorskiego wpłynęło tuż po objęciu przeze mnie funkcji przewodniczącego Rady Miasta w Nowogardzie. Mimo, iż jak tłumaczy zawiadamiający wcześniej wiedział o posiadaniu przeze mnie nieruchomości w gminie Goleniów. Fakt ten nadaje sprawie charakter stricte polityczny i godzi w rzetelność informacji zawiadamiającego.
Adres, który wskazuję jako miejsce zamieszkania w dniu wyborów pozostaje aktualny m.in. z faktu, na odbieranie korespondencji poleconej. Za przykład niech posłuży spór sądowy z burmistrzem Nowogardu. Robert Czapla bowiem w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku pod wskazany adres zawiadomił mnie o procesie, w którym czynnie brałem udział.
Abstrahując od życia społeczno-kulturalnego w którym biorę udział w gminie Nowogard – choćby współorganizacja Marszu Niepodległości – posiadam wiele dodatkowych czynności cywilnoprawnych, które wskazują na fakt, gdzie jest moje centrum życiowe. Do takich czynności zaliczyć należy np. interpelacje, zapytania, oraz głosowania podczas posiedzeń w komisjach i sesjach Rady Miasta w Nowogardzie. Kolejną z takich czynności jest moje zatrudnienie na terenie gminy Nowogard. Ponad to rozliczam się z Urzędem Skarbowym w Goleniowie właściwym dla mojego adresu zameldowania – zamieszkania. W skutek czego część podatku trafia do budżetu gminy Nowogard.
Zamieszkiwanie nie terenie gminy Nowogard potwierdza również decyzja SSiO.5343.26.2019.SZ wydana przez Burmistrza Nowogard (patrz. kopia obok), będąca konsekwencją trwającego przez kilka miesięcy postępowania w sprawie wymeldowania mnie z lokalu położonego przy ul. Warszawskiej 10/96 w Nowogardzie oraz postępowanie dowodowe w ramach którego przesłuchano kilkudziesięciu świadków, nawet księży katolickich. W ramach postępowania kilkakrotnie miejsce mojego zamieszkania ustalała również policja.
W konsekwencji proszę Radę Miasta w Nowogardzie oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego o zajęcie stanowiska, które zakończy postępowanie wyjaśniające wobec mojej osoby.
Zaznaczyć muszę też, że mandat radnego w gminie Nowogard sprawuję trzecią kadencję. Uzyskanie mandatu radnego wiąże się z zaufaniem społecznym, wyrażonym w demokratycznych wyborach, obliczonym wzorem D’Hondta. Wysoce nieracjonalnym, uderzającym w standardy demokracji byłoby prowadzenie dalszych działań mających na celu wygaszenie mojego mandatu na podstawie lakonicznych i kłamliwych zawiadomień, które wpływają do Wojewody Zachodniopomorskiego.
Zaznaczyć należy, iż nie potwierdzone doniesienia wypływające ze środowiska nowogardzkiego SLD mają charakter nękania mojej osoby…”.

red.

powiązane – „Czapla na Krupowicza?”

Nowogard

400 tys zł oszczędności rocznie

Nowogard. Celowy Związek Gmin R-XXI po raz kolejny inwestuje w przyszłość energii elektrycznej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje związek, szacuje się, że w wyniku wybudowania nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Słajsinie, nastąpi obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 795,95 ton równoważnika dwutlenku węgla. Będzie to już trzecia instalacja fotowoltaiczna na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Poprzednie umiejscowione są na dachach budynku technicznego, hali kompostowni i hali sortowni o łącznej mocy 0,41 MW. Energia wyprodukowana z nowo wybudowanej instalacji o mocy ok. 1 MW podobnie jak poprzednie wykorzystywana będzie na potrzeby funkcjonowania Zakładu, co pozwoli zaoszczędzić na zakupie energii elektrycznej dodatkowo powyżej 400 tysięcy zł rocznie.

31 grudnia 2020 roku Celowy Związek Gmin R-XXI podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gmina Nowogard

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 5.020.804,27 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1.951.487,30 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 3.069.316,97 PLN

W ramach realizacji projektu zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w gminie Nowogard.
Koszty związane z realizacją projektu (budową instalacji fotowoltaicznej) są wydatkami rozwojowymi, bezpośrednio związanymi z podniesieniem poziomu ochrony środowiska poprzez inwestycje w instalację do produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Farma fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie w Słajsinie, gmina Nowogard na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajsino, gm. Nowogard.

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1,0 MWp (±5%) składającej się z około 3180 modułów o mocy jednostkowej minimum 300 Wp, posadowionych na gruncie, na dedykowanej konstrukcji wsporczej.
Ponadto projekt zakłada drogi dojazdowe techniczne oraz ogrodzenie terenu.
Podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą:
• Moc całkowita: około 1000,0 kWp
• Powierzchnia zabudowy/ powierzchnia pod instalacją fotowoltaiczną: 4934,9 m2
• Maksymalna wysokość konstrukcji wsporczej: 2,7 m
• Odległość między stelażami: od 7 do 7,5 m

Teren inwestycji zostanie otoczony ogrodzeniem modułowym z siatki stalowej.
Teren oświetlony zostanie lampami LED przystosowanymi do współpracy z systemami monitoringu wizyjnego.
Zastosowanie monitoringu wizyjnego będzie miało znaczący wpływ na ochronę terenu inwestycji.
Wykonane zostaną techniczne drogi utwardzone z materiału chłonnego, tłucznia.
Teren inwestycji zostanie zaopatrzony w wodę użytkową do mycia instalacji PV.
Ponadto przewiduje się nasadzenia zieleni mającej docelowo stanowić barierę wizualną dla nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej. Oprócz bariery wizualnej nasadzenia winny mieć także jak największy wkład w ujemny bilans CO2.

Wybudowana instalacja fotowoltaiczna wpływa na poprawę efektywności energetycznej Województwa Zachodniopomorskiego przede wszystkim poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.
Stanowi wkład w poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego.

red.

powiązane – „Fotowoltaika dofinansowana”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

O Goleniowie w Goleniowie

Nowogard. Zgromadzenie CZG R-XXI podejmie w przyszłym tygodniu decyzję o przyjęciu gminy Goleniów na posiedzeniu w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Do związku należy 27 gmin z województwa zachodniopomorskiego – w tym wszystkie gminy naszego powiatu z wyjątkiem gminy Goleniów, która złożyła wniosek o przyj ecie do R-XXI. Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Barbara Michalska zwołała na dzień 29 stycznia 2021 r. godz. 11:00. Sesję Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Goleniów w systemie mieszanym – obecni na sali obrad i przez internet.

W porządku obrad Zgromadzenia CZG R-XXI jest podjęcie uchwał w sprawie:

  • upoważnienia Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI do zaciągnięcia zobowiązania w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard”,
  • upoważnienia Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI do zaciągnięcia zobowiązania w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1 MW na działce 66/8 w RZGO Słajsino”,
  • ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2021 roku,

-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Celowego Związku Gmin R-XXI,

  • ustalenia kierunków działania Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2021,

-przystąpienia Gminy Goleniów do Celowego Związku Gmin R-XXI.

red.

powiązane – „Zgromadzenie mieszane”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Najlepsi wolontariusze

Nowogard. „Klasa z wolontariatem – zagrajmy w pomaganie” z SP-2 uzyskała tytuł Laureata I miejsca w konkursie „Barwy Wolontariatu 2020 na Pomorzu Zachodnim”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To nagroda w kategorii grupa wolontariuszy za różnorodność podejmowanych działań i wyjątkowość organizowanych akcji wolontariatu. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek województw zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Jak podaje gmina, akcja społeczna „Godzina dla twojej miejscowości” cieszyła się wielkim powodzeniem i przyniosła nowogardzkim wolontariuszom szczególne wyróżnienie wśród innych grup, stowarzyszeń i klubów wolontariatu w całym województwie zachodniopomorskim.

Jak powstała klasa z wolontariatem
Od kilku lat pani Grażyna Miętka – Piotrowicz zajmuje się wolontariatem w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. W zeszłym roku założyła klasę z wolontariatem, której jest wychowawcą i wraz ze swoimi podopiecznymi prężnie działa w temacie wolontariatu rodzinnego. Wolontariat klasy z SP 2 to nie tylko dzieci i wychowawca, to również rodzice i rodzina dzieci z klasy. Dzięki promowaniu wolontariatu rodzinnego zasięg działań jest bardzo szeroki, angażuje nie tylko społeczność szkolną, ale też lokalną, całego miasta, a nawet Gminy. W praktyce wygląda to tak, że dzieci z klasy są inicjatorem, pomysłodawcą danego wydarzenia czy akcji, a wychowawca to koordynuje. Każde działanie wolontariatu natychmiast zyskuje rangę wydarzenia ogólnoszkolnego, gdyż włączają się w nią inni nauczyciele, wychowawcy innych klas, uczniowie innych klas, ich rodziny i oczywiście pani dyrektor Ewa Żylak, która całym sercem wspiera działalność wychowanków swojej placówki.

Sukcesy nowogardzkich wolontariuszy

10 osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie- przedstawicieli klasy z wolontariatem, czyli zagrajmy w pomaganie wraz z pomysłodawcą i wychowawcą klasy- p. Grażyną Miętką- Piotrowicz oraz Dyrektorem Szkoły Panią Ewą Żylak, 17 grudnia 2020r. o godzinie 18.00 uczestniczyła w internetowym wydarzeniu- PARTYcypacja, podczas którego ogłoszono laureatów tegorocznego konkursu Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.
Nagroda Regionalnego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Szczecinie za zorganizowanie akcji społecznej „Godzina dla twojej miejscowości” według własnego pomysłu pn. „Krok z pupilem seniora daje wiele radości” – październik 2020r.
Nagroda publiczności oraz I miejsce za projekt „ Tydzień mukowiscydozy dla Nadii i innych…”, zaprezentowany podczas IV Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu w dniach 1- 4.12.2020r. Do projektu młodych wolontariuszy włączyło się koło gospodyń wiejskich z Ostrzycy.

red.

powiązane – „Szczepienia – Nowogard.”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie