Connect with us

Nowogard

Mandat utrzymany

Nowogard. Radni na sesji 15 grudnia podtrzymali ważność mandatu radnego Marcina Nieradki z PiS.

Opublikowane

w dniu

Chodziło o ustalenie czy obecny przewodniczący rady miejskiej jest aktualnie zameldowany na terenie gminy Nowogard, co jest wymagane by pełnić mandat radnego. Wojewoda zapytał o opinię radę i ta wyraziła większością głosów stanowisko w sprawie braku podstaw wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie radnego Marcina Nieradki

Wcześniej przewodniczący Nieradka odczytał swoje stanowisko w tej sprawie, w którym powiedział m.in. że, :

”… jedyny argument przytoczony w zawiadomieniu do Wojewody Zachodniopomorskiego jakobym utracił prawo do sprawowania mandatu uważam, za całkowicie bezzasadny. Zawiadamiający wskazuje jedynie, że z powodu posiadania przeze mnie nieruchomości na terenie gminy Goleniów nie mogę sprawować mandatu radnego w gminie Nowogard.
Wyjaśniam zatem, że nieruchomość w gminie Goleniów nabyłem już w poprzedniej kadencji sprawowania mandatu radnego w gminie Nowogard, co wynika z moich oświadczeń majątkowych. Tym samym bezzasadne jest wiązanie z gminą Goleniów mojego centrum życiowego. Analizując oświadczenia majątkowe pozostałych radnych gminy Nowogard, pragnę zauważyć, że nie jestem jedyny w takowej sytuacji. Dodatkowej wątpliwości dodaje fakt, iż zawiadomienie do Wojewody Zachodniopomorskiego wpłynęło tuż po objęciu przeze mnie funkcji przewodniczącego Rady Miasta w Nowogardzie. Mimo, iż jak tłumaczy zawiadamiający wcześniej wiedział o posiadaniu przeze mnie nieruchomości w gminie Goleniów. Fakt ten nadaje sprawie charakter stricte polityczny i godzi w rzetelność informacji zawiadamiającego.
Adres, który wskazuję jako miejsce zamieszkania w dniu wyborów pozostaje aktualny m.in. z faktu, na odbieranie korespondencji poleconej. Za przykład niech posłuży spór sądowy z burmistrzem Nowogardu. Robert Czapla bowiem w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku pod wskazany adres zawiadomił mnie o procesie, w którym czynnie brałem udział.
Abstrahując od życia społeczno-kulturalnego w którym biorę udział w gminie Nowogard – choćby współorganizacja Marszu Niepodległości – posiadam wiele dodatkowych czynności cywilnoprawnych, które wskazują na fakt, gdzie jest moje centrum życiowe. Do takich czynności zaliczyć należy np. interpelacje, zapytania, oraz głosowania podczas posiedzeń w komisjach i sesjach Rady Miasta w Nowogardzie. Kolejną z takich czynności jest moje zatrudnienie na terenie gminy Nowogard. Ponad to rozliczam się z Urzędem Skarbowym w Goleniowie właściwym dla mojego adresu zameldowania – zamieszkania. W skutek czego część podatku trafia do budżetu gminy Nowogard.
Zamieszkiwanie nie terenie gminy Nowogard potwierdza również decyzja SSiO.5343.26.2019.SZ wydana przez Burmistrza Nowogard (patrz. kopia obok), będąca konsekwencją trwającego przez kilka miesięcy postępowania w sprawie wymeldowania mnie z lokalu położonego przy ul. Warszawskiej 10/96 w Nowogardzie oraz postępowanie dowodowe w ramach którego przesłuchano kilkudziesięciu świadków, nawet księży katolickich. W ramach postępowania kilkakrotnie miejsce mojego zamieszkania ustalała również policja.
W konsekwencji proszę Radę Miasta w Nowogardzie oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego o zajęcie stanowiska, które zakończy postępowanie wyjaśniające wobec mojej osoby.
Zaznaczyć muszę też, że mandat radnego w gminie Nowogard sprawuję trzecią kadencję. Uzyskanie mandatu radnego wiąże się z zaufaniem społecznym, wyrażonym w demokratycznych wyborach, obliczonym wzorem D’Hondta. Wysoce nieracjonalnym, uderzającym w standardy demokracji byłoby prowadzenie dalszych działań mających na celu wygaszenie mojego mandatu na podstawie lakonicznych i kłamliwych zawiadomień, które wpływają do Wojewody Zachodniopomorskiego.
Zaznaczyć należy, iż nie potwierdzone doniesienia wypływające ze środowiska nowogardzkiego SLD mają charakter nękania mojej osoby…”.

red.

powiązane – „Czapla na Krupowicza?”

Nowogard

Wygrali seniorzy z Nowogardu

Nowogard. W goleniowskiej hali sportowej odbyła się w miniony weekend spartakiada seniorów.

Opublikowane

w dniu

Organizatorem tych zmagań sportowych był Goleniowski Uniwersytet III wieku. Jak podaje gmina, Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów z różnych miasta województwa zachodniopomorskiego. Przy pięknej pogodzie nowogardzcy seniorzy Bosman Nowogard wystartowali w 7 konkurencjach i ostatecznie spartakiadę wygrali zajmując miejsce przed UTW Goleniów. Na trzecim miejscu podium znalazła się UTW Police.

Nowogardzką drużynę reprezentowali Krystyna Pasik, Jadwiga Chlebicka, Elżbieta Poziemska, Bożena Dworak, Maria Bornowska, Anna Szafran, Janusz Rzechuła, Jerzy Ostrówka, Grzegorz Fecak i Andrzej Szafran. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a kapitan drużyny Bożena Dworak odebrała puchar i dyplom.

red.

powiązane – „Nowy Ład powiatowi”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Tylko szpital i urząd

Nowogard. Gmina wnioskowała o dofinansowanie 7 inwestycji za ok. 187 mln zł.

Opublikowane

w dniu

W Polskimk Ładzie znalazało się miejsce tylko dla jednej z nich – zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – 4 995 000 zł

red.

powiązane – „Nowogard w Polskim Ładzie”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Sokół na szkoleniu

Nowogard. Nadleśnictwo Nowogard gościło przedstawiciela stowarzyszenia na rzecz dzikich zwierząt „SOKÓŁ”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, przeprowadził on szkolenie dla pracowników, które dotyczyło rozpoznawania sokoła wędrownego w środowisku naturalnym, w ramach realizowanego Projektu unijnego na lata 2017-2021. Dużym atutem szkolenia była obecność dwóch żywych osobników sokoła wędrownego, którym pracownicy nadleśnictwa mogli przyjrzeć się z bliska – na zdjęciu sokół na sali wykladowej zasłonięty specjalnym kapturem.

Niegdyś sokół wędrowny gnieździł się dość licznie niemal na całym świecie, zajmując rozliczne środowiska. Na początku lat 50-tych nastąpił spadek liczebności tego gatunku, kiedy do użytku w rolnictwie wprowadzono nowe środki ochrony roślin, głównie DDT oraz inne pestycydy. Obok zmian siedliskowych, wybierania jaj i młodych oraz prowadzenia odstrzału redukcyjnego był to główny powód spadku liczebności gatunku w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku a w niektórych miejscach nawet całkowitego zaniku. Wobec zaistniałej sytuacji na początku lat 80-tych zakazano stosowania DDT w większości krajów, głównie wysoko rozwiniętych, słusznie uznając ten insektycyd za głównego sprawcę wyginięcia m.in. sokoła wędrownego. Jednocześnie podjęto próby wolierowej hodowli tego gatunku z przeznaczeniem młodych do celów reintrodukcji.

Od lat 90-tych prowadzona jest jego reintrodukcja w Polsce. Od roku 2010 całość prac związanych z restytucją i monitoring w środowisku naturalnym przejęło Stowarzyszenie. W latach 2010-2021 wypuszczono na wolność prawie tysiąc sokołów. Od pierwszego gniazda w 1999 roku, jakie pojawiło się Polsce po kilkudziesięciu latach jego nieobecności, w naturze wykluło się już około 900 sokołów. Obecnie w Polsce występuje ponad siedemdziesiąt par lęgowych na terenach górskich, miejskich i leśnych.

Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring na terenie całego kraju. Młodym ptakom zakłada się obrączki obserwacyjne, które w zależności od koloru informują nas czy ptak urodził się na wolności (kolor niebieski) czy też został reintrodukowany, czyli wprowadzony na obszary, gdzie wcześniej występował, ale wyginął (kolor czarny). Dodatkowo podczas wsiedlania ptaków zakłada się także obrączki ornitologiczne, które kolorem informują o środowisku, w jakie sokół został wsiedlony. Kolor zielony – tereny leśne, kolor czerwony – tereny górskie, kolor żółty – tereny miejskie.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie