Connect with us

Goleniów

Lotnisko – „Porty Lotnicze” zdumione, miasto Szczecin dalej finansuje.

Goleniów. W związku z działaniami marszałka Geblewicza w sprawie portu lotniczego w Goleniowie, oświadczenia wydali najwięksi udziałowcy – PPL Porty Lotnicze i miasto Szczecin.

Opublikowane

w dniu

PPL Porty Lotnicze uważa, że marszałek łamie porozumienie, a miasto Szczecin nie wstrzymuje finansowania portu. Więcej w oświadczeniach obu podmiotów:

„Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”:

„ Ze zdumieniem obserwujemy wystąpienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, który wycofuje się z wcześniejszych ustaleń, czym łamie dopiero co aneksowane w lipcu 2019 r. Porozumienie.
Oświadczenie Wspólnika w sprawie PL Szczecin-Goleniów
Wprawdzie PPL jest podmiotem państwowym, jednak to nie rząd, ani Ministerstwo Infrastruktury było stroną Porozumienia, a udziałowcy Portu Szczecin-Goleniów. W zawartym Porozumieniu samorządowcy zobowiązali się do kontynuowania działalności operacyjnej Portu i wspieranie obsługi kredytu – w formie dokapitalizowania, zgodnie z przyjętym przez Wspólników Biznesplanem na lata 2020-2045.
PPL ze swojej strony zobowiązał się do sfinansowania w formie podwyższenia kapitału inwestycji rozwojowych w porcie w kwocie 108,5 mln zł, czego warunkiem jest z mocy prawa, uprzednia zgoda Komisji Europejskiej na użycie tych środków na cele inwestycyjne.
Wniosek o zgodę na udzielenie pomocy publicznej został złożony przez wszystkich wspólników, włączając w to stronę samorządową, do UOKIK w dniu 21.08.2020.
Dlatego dla PPL jest to tym bardziej niezrozumiałe i dziwne, że strona samorządowa wycofuje się ze swoich zobowiązań, nie dotrzymuje zawartych ustaleń, czym może doprowadzić do upadku portu biorąc za to pełną odpowiedzialność.
W komunikatach medialnych samorząd nie wspomina, że łamie zaakceptowane założenia Porozumienia, w myśl których do końca września miał zasilić Port kwotą 10 mln zł (Miasto Szczecin kwotą 5 mln). W ten sposób Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, O. Geblewicz, jawnie i świadomie prowadzi do upadłości spółki i lotniska Szczecin-Goleniów, strony uzgodniły bowiem, że wspólnicy samorządowi będą wspierali bieżącą działalność Portu, co pozwoli na jego funkcjonowanie do uzyskania zgody KE na pomoc inwestycyjną.
Z dużym zdziwieniem i przykrością przyjmujemy do wiadomości to, że Pan Marszalek Geblewicz, wbrew wszelkim obyczajom, informuje o swoich decyzjach poprzez media. Nie wyraża woli spotkania z udziałowcami, nie chce z nimi rozmawiać, ale o tak ważkich sprawach dotyczących portu informuje poprzez środki masowego przekazu.”

Miasto Szczecin:

„Zgodnie z uchwałą nr 21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Szczecin zasili Port Lotniczy Szczecin-Goleniów kwotą 10 mln 185 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Szczecin zasili Port Lotniczy Szczecin-Goleniów kwotą 10 mln 185 tys. zł
W świetle ostatnich informacji pojawiających się w mediach, dotyczących lotniska Szczecin Goleniów, Miasto Szczecin deklaruje, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią „Covid-19”, respektuje zawarte porozumienia i wywiąże się z podjętych przez Wspólników decyzji.
Prezydent Szczecina podtrzymuje dokapitalizowanie Spółki kwotą 10 mln 185 tys. zł, zgodnie z zawartym porozumieniem i podjętymi uchwałami Wspólników.
Szczecin, jako rozwijające się aglomeracja, potrzebuje sprawnie działającego lotniska. Nowe kierunki połączeń, uruchomione w ostatnich latach, świadczą o tym, że jest zapotrzebowanie na takie usługi. Celem Miasta jest utrzymanie funkcjonowania lotniska oraz zapewnienie płynności finansowej, jak również dalszy rozwój i sprawne funkcjonale lotniska w przyszłości.
Jednocześnie informujemy, że w oświadczeniu PPL przekazanym do mediów, podana została błędna kwota dokapitalizowania ze strony Gminy Miasto Szczecin.
Zgodnie z uchwałą nr 21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Szczecin zasili Port Lotniczy Szczecin-Goleniów kwotą 10 mln 185 tys. zł, zaś kwota przypadająca na Woj. Zachodniopomorskie wynosi 5 mln zł.
Udziały Miasta Szczecin w PLS-G wynoszą 35,04%.”

red.

powiązane – „Geblewicz – sytuacja lotniska dramatyczna, wstrzymujemy finansowanie”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie