Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Goleniów

Lotnisko – interwencja w Brukseli

Goleniów. Marszałek naszego województwa interweniuje w Brukseli w sprawie regionalnych lotnisk takich jak goleniowskie.

Opublikowane

w dniu

Ograniczenia w ruchu pasażerów, wysokie koszty stałe i operacyjne sprawiają, że funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych, takich jak Szczecin-Goleniów, jest mocno utrudnione. Debatowano o tym na forum Europejskiego Komitetu Regionów, który przygotowywał opinię dot. planowanych zmian unijnych przepisów dotyczących branży lotniczej. Marszałek Olgierd Geblewicz do dokumentu EKR zgłosił poprawkę, w której postuluje, by małe porty lotnicze obsługujące do 1 miliona pasażerów rocznie były zwolnione z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej na inwestycje i koszty operacyjne.

Opinia „Przyszłość regionalnych portów lotniczych – wyzwania i możliwości” została przyjęta w czwartek (1 lipca) na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. W obradach uczestniczył marszałek województwa zachodniopomorskiego. Głosowanie dokumentu dotyczącego regionalnych lotnisk zwieńczyło kilkumiesięczny proces konsultacji. Teraz rekomendacja EKR zostanie przekazana Komisji Europejskiej, która pracuje nad nowym prawem regulującym funkcjonowanie transportu lotniczego po kryzysie COVID-19.

Marszałek poparł opinię, której sprawozdawcą był Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Zgłosił do niej jedną ważną poprawkę dotyczącą portów lotniczych, w których średnioroczny przepływ nie przekracza 1 miliona pasażerów.

  • Małe regionalne lotniska nie stanowią konkurencji dla innych portów lotniczych. Powinny być zwolnione z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej – tłumaczy marszałek Geblewicz. – Chodzi o to, by lotniska takie jak Goleniów, które wyjątkowo mocno odczuły skutki pandemii, mogły nadal się rozwijać i działać. Należy pamiętać, że wiele portów lotniczych nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia publicznego. Mała liczba pasażerów powoduje, że wygenerowane przychody nie pokrywają bardzo wysokich kosztów utrzymania infrastruktury lotniskowej, Tymczasem procedury notyfikacyjne trwają nawet kilkanaście miesięcy, a kryzys wywołany COVID-19 jest zbyt głęboki, by czekać tak długo.

W ocenie samorządowców pomoc publiczna dla regionalnych portów lotniczych nie zaburzy tzw. jednolitego runku. A w odpowiedzi na koronakryzys jest nie tylko uzasadniona, ale konieczna. EKR zwraca uwagę, że sektor lotniczy jest jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19, a sytuacja lotnisk regionalnych jest szczególnie niepokojąca. Odnotowały one największy spadek bezpośrednich połączeń lotniczych. Nawet o 80-90 procent. Z analiz Eurocontrol (Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej) wynika, że straty branży lotniczej w ubiegłym roku to ponad 56 mld euro! Ruch lotniczy wróci do poziomu sprzed kryzysu COVID najwcześniej w 2024 r. Szacuje się, że w tym roku lotniska stracą kolejne 25 mld euro.

W opinii czytamy, że lotniska regionalne „są kluczowe dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej w regionach peryferyjnych”. Przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Tworzą one impulsy rozwojowe, którą ułatwiają wdrażanie celów polityki spójności w wymiarach przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Tempo rozwoju regionów w dużej mierze zależy od jakości ich połączeń, infrastruktury transportowej. Lotniska regionalne stanowią też ważny element infrastruktury krytycznej kluczowej dla bezpieczeństwa danego kraju i jego obywateli.

  • Istotna rola, jaką pełnią takie porty lotnicze w skomunikowaniu regionów oraz – co pokazała pandemia – w zabezpieczeniu sanitarnym, sprawia że zasadnym jest opracowanie wyłączeń blokowych spod obowiązku notyfikacji pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy operacyjnej – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Zgodnie z wytycznymi KE państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami wspierać przedsiębiorstwa dotknięte pandemią COVID-19., także regionalne porty lotnicze. Jednak te najmniejsze, w regionach słabo zaludnionych, peryferyjnych bardzo często są strukturalnie niezdolne do pokrycia kosztów kapitałowych (np. nie są w stanie zabezpieczyć tzw. wkładu własnego na inwestycje) i operacyjnych, a zatem potrzebują dodatkowych dotacji na działalność.

W związku z tym EKR apeluje do Komisji Europejskiej o opracowanie w ramach działań legislacyjnych jeszcze bardziej elastycznych i skutecznych zasad pomocy publicznej. Np. lotniska regionalne powinny mieć możliwość uzyskania rekompensaty z tytułu ponoszonych kosztów stałych w okresie obowiązywania ograniczeń w podróżowaniu.

Województwo Zachodniopomorskie posiada w kapitale zakładowym Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 21,38% udziałów o łącznej wartości 52.5 mln zł.

red.

powiązane – „Wspólnicy za lotniskiem”

Goleniów

Wyłączenia to stateczność.

Goleniów. Władze gminy analizują możliwości oszczędzania energii elektrycznej.

Opublikowane

w dniu

Jedną z nich jest wyłączania oświetlenia ulicznego w mieście i na wsi w godzinach 24-4. Dotyczy to także parków miejskich i ścieżek rowerowych. Teraz trwa analiza możliwości i sposobu ewentualnego wyłączania konkretnych ulic lub miejsc. Jak powiedział na sesji burmistrz Robert Krupowicz, wyłączenia oświetlenia to będzie jednak ostateczność, której władze gminy chcą uniknać.

Jak powiedział nam skarbnik gminy Mirosław Guzikiewicz, teraz są prowadzone negocjacje gminnej grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej dla gminy w przyszłym roku. Jako jedyna ofertę złożyła EBERGA z ceną 2035 zł za MWh netto przy tegorocznej cenie obowiązującej do końca tego roku 460 zł za MWh netto. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost kosztów prądu dla gminy rocznie – z ok. 4,3 mln zł do bliko 20 mln zł. Negocjacje trwają, bo gmina czeka na systemowe rozwiązanie ze strony rządu – zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie 618 zł za MWh, co oznaczałoby roczne opłaty gminy za prąd na poziomie ok. 5,8 mln zł.

Zużycie energii elektrycznej przez gminne jednostki na przyszły rok to ok. 9,4 GWh z czego najwięcej przypada na GWiK – 48%. Pozostałe to:

Oświetlenie uliczne i parkowe – 17%
Gminne jednostki budżetowe – 16%
PEC – 15%
PGK – 3%
GTBS – 1%

red.

powiązane – „Sesja przyciemniona”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Adoracja i Męski Różaniec

Goleniów. Przed nami pierwsza sobota miesiąca 1 października – adoracja i Męski Różaniec. Rozpoczyna się miesiąc Różańca Świętego.

Opublikowane

w dniu

Październikowy MĘSKI RÓŻANIEC – sobota godz. 6:45 pierwszosobotnie rozważanie, a o godz. 7:00 Eucharystia. Po Mszy Świętej wspólna, męska modlitwa różańcowa na ulicach Goleniowa. W tym dniu całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu w kościołach pw. Św. Katarzyny i Św. Jerzego – każdy jest zaproszony…

red.

powiązane – „Dlaczego zamknięto te drzwi?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wybrano „Ebud”

Goleniów. Postępowanie przetargowe na budowę II etapu nowego osiedla mieszkaniowego w Helenowie zostało zakończone.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała dzisiaj prezes GTBS Izabela Frynas, wybrano ofertę firmy „Ebud”.

W przetargu wpłyneły dwie oferty: Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Calbud” z ceną nieco ponad 42 mln zł, oraz bydgoskiego przedsiębiorstwa wielobranżowego „Ebud” z ceną prawie 42 mln zł. Ta ostatnia firma realizuje właśnie I etap budowy osiedla w Helenowie za prawie 22 mln zł – 2 budynki po 30 mieszkań. W drugim etapie do wybudowania są 3 budynku po 40 mieszkań.

W ramach całego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka” Spółka Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę 5 budynków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych, podpiwniczonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z łączą liczbą 180 lokali mieszkalnych. Całe zadanie realizowane będzie z udziałem bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach Funduszu Dopłat. Lokale stanowić będą własność Spółki Goleniowskie TBS i w całości są przeznaczone do najmu na zasadach obowiązujących w Gminie Goleniów.

W ramach zadania powstanie łącznie:

20 mieszkań 1 pokojowych o powierzchni 30,27 m2,
85 mieszkań 2 pokojowych o powierzchni 37,88 – 49,19 m2,
75 mieszkań 3 pokojowych o powierzchni 47,68 – 57,66 m2,

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

Obecnie jest realizowany I etapu zadania, w ramach którego powstają dwa budynki z łączną liczbą 60 lokali mieszkalnych, w tym:

mieszkania dwupokojowe: 45 sztuk
mieszkania trzypokojowe: 15 sztuk
o łącznej powierzchni mieszkalnej 2.786,88 m2.

Planowany termin realizacji I etapu to IV kwartał 2023 r.

W ramach II etapu planuje się realizację kolejnych trzech budynków mieszkalnych z łączną liczbą 120 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 5.500,44 m2, w tym:

mieszkania jednopokojowe: 20 sztuk
mieszkania dwupokojowe: 40 sztuk
mieszkania trzypokojowe: 60 sztuk.

Wszystkie budynki wyposażone będą w windy, a każdy lokal będzie posiadał balkon oraz komórkę lokatorską. W każdym budynku przewidziano również mieszkania dla osób niepełnosprawnych, które będą zlokalizowane na parterze.
Na terenie osiedla zaprojektowano łącznie 270 miejsc postojowych, w tym 31 miejsc postojowych dla użytkowników o ograniczonej sprawności motorycznej (poruszających się na wózkach). Całość osiedla oświetlona z alejkami osiedlowymi i ławkami oraz placem zabaw.

red.

powiązane – „Gmina dopłaci do rachunków za wodę?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie