Connect with us

Osina

Laptopy dla uczniów

Osina. Gmina kupuje 18 laptopów z dofinansowaniem 45 tys. zł.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina Osina w dniu 2 kwietnia br. złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 18 szt. laptopów do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami programu, laptopy mają być przeznaczone dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im zdalną naukę. Wniosek został przez instytucję wdrożeniową rozpatrzony pozytywnie – maksymalne dofinansowanie dla gmin kategorii II, tj. 45 tys. zł. Obecnie wyłaniany jest dostawca sprzętu. Do końca kwietnia minimum 18 komputerów (zadecyduje cena zakupu) zostanie dostarczonych i przekazanych do szkoły. Decyzję o przydzieleniu komputerów poszczególnym uczniom podejmować będzie dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
Po zakończeniu zdalnej nauki wszystkie komputery użytkowane przez uczniów zostaną zwrócone do szkoły.
Maseczki dla Gminy Osina.

Red.

powiązane – „Wójt apeluje do mieszkańców gminy”

Osina

Szkoła i przedszkole – nie ma dzieci

Osina. 25 maja do szkoły podstawowej w Osinie przyprowadzono jedno dziecko, a 26 maja nie było żadnego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od dnia 12 maja br. oddziały przedszkolne w szkole są gotowe do ponownego uruchomienia. Rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na dzień 26 maja 2020 r. w szkole złożono 3 oficjalne zgłoszenia.

red.

powiązane – „Puste przedszkole czeka”

Kontynuuj czytanie

Osina

Puste przedszkole czeka

Osina Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie są gotowe do ponownego uruchomienia, ale nie ma chętnych

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie” – dostępnego na stronie szkoły.

Oddziały przedszkolne rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na razie żaden z rodziców pracujących nie złożył w szkole wymaganego oświadczenia.

red.

powiązane – „Potrzeba szóstki dzieciaków”

Kontynuuj czytanie

Osina

Uchwalili pomoc finansową

Osina. Wczoraj, na nadzwyczajnej sesji rada gminy podjęła dwie uchwały dotyczące pomocy finansowej lokalnym przedsiębiorcą.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,ORAZ przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podjęcie tych uchwał oznacza mniejsze wpływy do budżetu gminy, ale radni uznali, że pomoc przedsiębiorcą zmagającym się ekonomicznymi skutkami pandemii jest obowiązkiem gminy. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy 100% frekwencji na sesji (15 radnych).

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc finansową obowiązane są złożyć załączniki wynikające z uchwały w sprawie zwolnień dostępne na stronie gminy. Szczegółowe informacje uzyskać można u inspektora Urzędu Gminy Osina, p. Elżbiety Olejnik, pod nr tel. 508 499 661.

red.

powiązane – „Potrzeba szóstki dzieciaków”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie