Connect with us

Nowogard

Kwarantanna w internacie

Nowogard. Miejscem pobytu dla osób wymagających kwarantanny w naszym powiecie jest internat na ul. Poniatowskiego w Nowogardzie Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Opublikowane

w dniu

Na razie nie ma tam nikogo na kwarantannie. Jak nam powiedziano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie, przygotowany jest transport osób, które mogą wymagać izolacji. Dotyczy to praktycznie tylko ludzi spoza naszego powiatu i tych, które z różnych względów nie mogą być izolowane w swoim domu. Generalnie mieszkańcy kwarantannę przechodzą w swoich w domach. Obiekt jest już przygotowany na 56 osób. Jest to budynek wyposażony w łóżka, sanitariaty i wszystko co potrzeba do komfortowego pobytu. Jest pościel, ręczniki, a także zabezpieczenie medyczne.
Jak na razie to jedyne w naszym powiecie miejsce przeznaczone na kwarantannę pozadomową.

l.o.

Powiązane – „Powiatowy sztab kryzysowy

Nowogard

Nowogard zablokował zmiany

Nowogard. Na ostatniej sesji rady miejskiej radni nie zgodzili się na zmiany w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI.

Opublikowane

w dniu

Jak się dowiedzieliśmy w biurze związku, gmina Nowogard jako jedyna sprzeciwiła się zmianom w statucie R-XXI – pozostałe gminy je zaakceptowały. Ponieważ jednak w tej sprawie potrzeba jednomyślności, zmiany w statucie nie wchodzą w życie. Zdaniem naszych rozmówców w związku, nie wypływa to na bieżącą działaność R-XXI, który działa w oparciu o dotychczas obowiązujący statut.

W uchwale rady miejskiej i jej uzasadnieniu czytamy:

„Gmina Nowogard wyraża sprzeciw w stosunku do uchwały Nr XI/43/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI (…)
W ocenie Rady Miejskiej w Nowogardzie zmiany przyjęte uchwałą Nr XI/43/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, nie są korzystne dla dalszego funkcjonowania Związku. Poszerzenie możliwości podejmowania przez Związek działalności polegającej na tworzeniu
jednostek organizacyjnych oraz przystępowania do istniejących podmiotów, może spowodować ograniczenie uprawnień przysługujących członkom Związku oraz reprezentujących ich przedstawicieli w ramach Zgromadzenia Związku, do decydowania o sposobie realizacji zadań
Związku określonych Statutem Związku.”

red.

powiązane – „R-XXI komercjalizuje się”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nowogard też ma budżet

Nowogard. Na wtorkowej sesji rady miejskiej uchwalono budżet gminy na rok 2022.

Opublikowane

w dniu

To jedyna gmina powiatu, która w nowy rok weszła bez budżetu. Ponieważ radni i burmistrz zgłaszali wiele poprawek, lista zadań inwestycyjnych nie jest jeszcze opublikowana. Natomiast podstawowe dane budżetu są następujące:

dochody – 102 mln zł
wydatki – 107 mln zł
inwestycje – 9 mln zł

red.

powiązane – „Wschodnia obwodnica Nowogardu”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Wschodnia obwodnica Nowogardu

Nowogard. Na wczorajszej sesji rady miejskiej, radni przeznaczyli 200 tys zł na projekt wschodniej obwodnicy Nowogardu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na projekt techniczny nowej drogi.

  • Chodzi o odcinek drogi o długości około 3 km, która będzie przebiegać od ulicy Bohaterów Warszawy do ulicy Armii Krajowej. Ona przede wszystkim odciąży i odkorkuje centrum miasta oraz spowoduje, że cały ruch od strony Stargardu i Dobrej Nowogardzkiej pójdzie wschodnią częścią miasta – tłumaczył radiu radny Marcin Nieradka.

Nowa droga odciąży ma ruch pojazdów, jadących od strony Stargardu i Dobrej w kierunku drogi szybkiego ruchu. Ma być także nitką dojazdową do powstających w Nowogardzie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych oraz terenu pod budowę nowego cmentarza.

red.

powiązane – „Ceny bez zmian”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie