Connect with us

Goleniów

Krupowicz przeprasza…

Goleniów. …ale nie czuje się odpowiedzialnym za kryzys śmieciowy w gminie.

Opublikowane

w dniu

Dopiero godzinę temu na oficjalnej stronie i fb gminy oraz prywatnym, ale finansowanym przez gminnych podatników profilu burmistrza na fb „Robert Krupowicz – twój burmistrz Goleniowa” ukazały się nieco wymuszone przeprosiny Roberta Krupowicza:

„Rada Miejska od kilku lat utrzymuje stawkę za odbiór odpadów na nierealnym poziomie. Jedyne co mi pozostaje, to przeprosić mieszkańców za zaistniałą sytuację”. To samo, w trochę innych słowach burmistrz wygłasza na załączonym filmiku.

Informacje tam podane potwierdzają to, co już podawaliśmy, że 7 września kończy się umowa pomiędzy gminą Goleniów, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, na wywóz odpadów. To oznacza, że od następnego dnia, czyli środy 8 września śmieci w gminie nie będą odbierane. Pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie skończyły się w sierpniu. Od wielu miesięcy rada miejska (w tym jej połowa, która jest formalnie ugrupowaniem burmistrza Krupowicza – przyp. red.) konsekwentnie nie zgadza się na urealnienie stawki za odbiór odpadów, jak również nie dokonała przesunięcia środków, żeby móc podpisać nową umowę z PGK, które wygrało przetarg na wywóz nieczystości. W 2020 roku gmina dopłacała z budżetu 45%. W tym roku jest 66% stawki, co daje kwotę 800 tys zł. miesięcznie, rocznie ponad 9 mln zł.

Według cytowanej tu gminnej informacji, gmina Goleniów ma prawdopodobnie najniższą stawkę za odbiór odpadów w Polsce, tj. 12 zł. za osobę. Dla porównania w Stargardzie obowiązuje stawka 37 zł. od mieszkańca, w Stepnicy – 27 zł./os, w Opolu – 28 zł./os, w Łodzi – 34 zł./os., a w Szczecinie – 8,80 zł za 1 m3 zużytej wody. Radni uzależniali podjęcie decyzji o podwyżce stawek za śmieci od audytu w PGK, który wykazał, że firma prowadzona jest w sposób racjonalny, a cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi 850 zł. za tonę i jest niższa niż średnia krajowa, czyli 1000 zł. za tonę.

Tę gminną informację kończy passus, że ostatnia, dwudziesta druga próba podjęcia przez burmistrza tematu gospodarki odpadami komunalnymi podczas spotkań rady miejskiej, była w kwietniu 2021 r. Burmistrz podjął próby przedłużenia umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, natomiast bez zgody Rady Miejskiej nie jest to możliwe.

red.

powiązane – „Od środy prawdziwy kryzys śmieciowy”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie