Connect with us

Goleniów

Kościuszki 3 – pozew wycofany, protokół wadliwy

Goleniów. Zofia Machnicka wycofała swój prywatny pozew przeciwko gminie Goleniów i zrezygnowała z członkostwa w zarządzie wspólnoty Kościuszki 3.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała był to wyraz jej dobrej woli w stosunku do gminy w związku z podjęciem przez nią rozmów o sytuacji mieszkańców tego bloku. Natomiast jej rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty wynika z powodu przemęczenia tą pracą.

Jaka się okazało z reprezentowania wspólnoty zrezygnowała też radca prawny reprezentująca dotychczas nieodpłatnie jej interesy. W piśmie skierowanym do radcy prawnego UMiG, zarzuciła ona gminie łamanie wcześniejszych ustaleń podczas spotkania 16 kwietnia przedstawicieli gminy, GTBS i wspólnoty bloku Kościuszki 3 – nie sporządzono protokołu zgodnego z ustaleniami, doprowadzono do podpisania protokołu o treści wadliwej, narzuconej przez gminę wbrew interesom wspólnoty mieszkańców bloku. Zdaniem radczyni postawa gminy sprawia wrażenie działań ukierunkowanych na podstępne wprowadzenie w błąd wspólnoty.

red.

powiązane – „Będą nowe odwierty?”

Goleniów

Cena ogrzewania

Goleniów. PEC chce utrzymać ceny za dostarczane ciepło do końca tego sezonu grzewczego.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział prezes Tomasz Majewski, obowiązująca teraz taryfa została skalkulowana przy cenach głównych składników kosztów, czyli uprawnien emisyjnych na poziomie ok. 40 euro za tonę oraz zakupionego wcześniej miału weglowego. Ponieważ aktualne ceny uprawnień to ok. 60 euro/t, a nowe dostawy miału są po znacznie wyższych cenach niż ostatno, przełoży się to najpewniej na wyższe na ceny w nowej taryfie. Jednak jeżeli nie zajdzie nic nadzywczajnego , zdaniem prezesa Majewskiego PEC powinien utrzymać aktulane ceny produkowanego ciepła do końca tego sesonu grzewczego.

red.

powiązane – „PEC – nowe źródła energii”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wiceburmistrz potwierdza

Goleniów. Tomasz Banach potwierdził, że projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest poważnie zagrożony.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie interweniowały w ministerstwie infrastruktury władze szczecińskiej metropoli, której członkami są gminy Goleniów i Stepnica. Zdaniem Banacha zagrożona jest część kolejowa projektu, czyli linie kolejowe i przystanki. Opóźnienia w realizacji tej cześci mogą doprowadzić do utraty jego unijnego finansowania. W gminie Goleniów dotyczy to planowanego przystanku Goledniów Park Przemysłowy. Natomiast nie jest zagrożone finansowanie budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie i przystanku w Załomiu. Jednak problemy z kolejową częścia projektu według wiceburmistrza stawiają pod znakiem zapytania sensowność całości.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Rozbiórka się opóźnia

Goleniow. Nadal nie wiadomo kiedy dojdzie do rozbiórki przejścia dla pieszych nad torami przy ul. Maszewskiej.

Opublikowane

w dniu

To część budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie. Od kilku miesięcy wykonawca tej inwestycji nie może uzgodnić z koleją warunków i terminu rozbiórki stalowo-betonowej kładki.
Podobne kłopoty ma PEC, który też od klku miesięcy próbuje znaleźć wykonawcę remontu sąsiadujacej bezpośrednio z kładką sieci PEC przechodzącej nad torami. Kolejni wykonawcy wycofują się z powodu trudnych uzgodnień z PKP.
Obie operacje są z tego powodu odwlekane w czasie bez terminu ich przeprowadzenia.

red.

powiązane – „Dworzec – czekają na PKP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie