Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Goleniów

Kontrole trwają

Goleniów. Żadna z przeprowadzanych w komunalnym PGK kontroli jeszcze się nie zakończyła.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ani NIK, ani audytorzy działający na zlecenie rady miejskiej, ani wreszcie sami radni swoich działań kontrolnych jeszcze nie sfinalizowali. Te ostatnie przebiegają periodycznie już od ubiegłego roku, ale – jak twierdzi prezes PGK – od stycznia br aktywność radnych w samym PGK ustała.

Efekty wymienionych działań kontrolnych mają odpowiedzieć mieszkańcom gminy, czy PGK – obsługujące na zlecenie gminy Goleniów odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na jej terenie – jest źle zarządzane, a w efekcie w nieuzasadniony sposób zawyża ceny. Większość radnych z tzw. opozycji właśnie w rzekomej niegospodarności PGK widzi główną przyczynę wysokości proponowanej przez burmistrza podwyżki stawki za odbiór śmieci od osoby do 31 zł miesięcznie – co wynika z przeliczenia ceny jaka gmina płaci rocznie PGK za usługę na jednego mieszkańca gminy.

PGK oprócz gminy Goleniów obsługuje jeszcze gminy: Stepnica, Przybiernów i Osina.

red.

powiązane – „Czy PGK odpowiada za podwyżkę ceny śmieci?”

Goleniów

Kandydat na skarbnika

Goleniów. Obecny prezes PGK Andrzej Cieśliński jest kandydatem burmistrza na nowego skarbnika gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Cieśliński ukończył Politechnikę Szczecińską na wydziale Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, Podyplomowe Studium Zarządzania, Studium Podatkowe oraz Studia MBA Nottingham Trent University i Wielkopolska Szkoła Biznesu.

Jest mieszkańcem gminy Goleniów. O tym czy zostanie nowym skarbnikiem gminy, zadecyduje 30 czerwca rada miejska, w której burmistrz od kilkunastu miesięcy nie ma większości. Dlatego prezentowane obok zdjęcie Andrzeja Cieślińskiego z gminnego portalu, z podpisem w trybie dokonanym „Nowy skarbnik gminy Goleniów” jest chyba nieco przedwczesne…

red.

powiązane – „Wybrakowana wizytówka miasta”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Poufne spotkanie w OPS

Goleniów. Zgodnie z zapowiedzią wczoraj w goleniowskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkał się zespół ds. osoby

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ta osobą jest kobieta, która od miesięcy pojawia się na ulicach miasta i w kościołach, niekiedy wykrzykuje agresywne treści i niszczy zieleń miejską. Ponieważ nie jest ubezwłasnowolniona na wszelka pomoc jej oferowaną musi wyrazić zgodę. Może jednak odpowiadać za czyny karalne, które popełni.

Jak nam powiedział dyrektor OPS Zbigniew Łukaszewski, spotkanie i jego przebieg są poufne, ze względu na ochronę danych osobowych kobiety. Zachowanie dyskrecji musieli zapewnić wszyscy uczestnicy spotkania – byli to m.in. proboszcz ks. Krzysztof Musiałek, przedstawiciele policji i straży miejskiej. Efektem spotkania według dyrektora Łukaszewskiego jest zaplanowanie i podjęcie działań wobec wspomnianej kobiety, których efekty poznamy po wakacjach.

red.

powiązane – „Zespół do spraw osoby”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Inspektor wybrany

Goleniów. A dokładnie pani inspektor ds. mediów, którym od wczoraj jest Anna Szczerba.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To ona wygrała konkurs na to stanowisko i odpowiada teraz za opracowanie i koordynowanie polityki informacyjnej gminy w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych. Jednak w międzyczasie zmieniła się podległość służbowa tej funkcji. W informacji o naborze na to stanowisko inspektor ds. mediów miał podlegać bezpośrednio burmistrzowi Krupowiczowi. Jednak w nowym regulaminie organizacyjnym UMiG w Goleniowie podlega bezpośrednio wiceburmistrz Jurewicz.

red.

powiązane – „Burmistrz inspektora przyjmie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie